Yeni Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

İlk Defa / Açıktan Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti
 4. Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu
 5. 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 6. Kamuda çalışıp ayrılanlar için kurumundan onaylı hizmet belgesi
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 8. Adli Sicil belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 9. Ortaokul ve Lisede hazırlık okuduğuna dair belge ( hazırlık okuyanlar için )

 

Naklen Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti
 4. 6 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 5. Kurumundan onaylı hizmet belgesi
 6. Ortaokul ve Lisede hazırlık okuduğuna dair belge ( hazırlık okuyanlar için )

 

      Üniversitemize Öğretim Elemanı olarak naklen veya açıktan atanacak olan adayların yukarıda yazılı olan atamaya esas evraklarını sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Tel: 0 358 211 50 50

 

Not: Ataması yapılacak olan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.