Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Düzenlenecek

İlahiyat Fakültemiz organizasyonuyla ‘Uluslararası Dini Musiki” Sempozyumu düzenlenecek.

3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Amasya’da yapılacak sempozyumla ilgili İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“Amasya, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Anadolu şehirlerinden biridir. Osmanlı Döneminde şehzâde sancağı olması, şehrin sosyo-kültürel hayatını derinden etkilemiştir. Çünkü tahta çıkan padişahlar, şehzadelerin en güzel şekilde yetişmesi için bu şehirlerde gerekli ilmi ve kültürel ortamı sağlamışlardır. İlim adamlarının yanında sanatkârlar da şehzâdenin bulunduğu merkezde yerleşmişlerdir. Onların ilim ve sanat alanındaki eğitim ve faaliyetleri sosyo-kültürel açıdan şehre büyük bir canlılık getirmiştir. Amasya’nın ilk olarak Müslümanlar tarafından fethedildiği günden itibaren musiki adeta bu kentin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Zira fethedildiği gün kentin içerisinde ilk yükselen sesin fetih ezanı olduğu ve topluca salalar okunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Camiler ve mescitlerin yanı sıra Bimarhane, Büyük Ağa Medresesi vb. kurumların eskiden olduğu gibi günümüzde de aktif bir şekilde çalışması bunun en canlı şahitleridir. Ayrıca bağrında yetiştirdiği sayısız musikişinaslar ise bu kurumların birer mahsulü mesabesindedir.

3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız sempozyum için bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 30 Haziran 2017. Sempozyum bilim kurulunda ülkemizde üniversitelerde görev yapan sahasında uzman akademisyenler yer almaktadır. Bunun yanı sıra İngiltere, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Sudan’daki üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri sempozyuma katkı sağlayacaklardır.

Sempozyuma katılacak olan bilim adamları üniversitemizin de içinde bulunduğu ilimiz Amasya’da yetişen musikişinasların tanıtımına, eserlerinin gündeme getirilmesine ve çeşitli açılardan değerlendirilmesine katkı sağlamış olacaklardır. Ayrıca İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerindeki musiki uygulamaları hakkında yararlı bilgiler vereceklerdir. Bu bağlamda her zaman yanımızda yer alan ve bize güçlü desteklerini esirgemeyen Amasya Üniversitesine, Amasya Valiliğine, Amasya Belediyesine teşekkür ediyorum.”

MUSİKİİİ

Amasya Üniversitesi

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü