Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Açılıyor

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca üniversitemiz Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri açılmasına karar verildi. Kırk öğrenci kontenjanı olan program bu akademik yıl ilk öğrencilerini alacak.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Açılıyor 01

Konuyla ilgili Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Demir’in yaptığı açıklama ise şöyle:

‘’Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda “Ulaştırma Teknikeri” unvanı verilir. Ulaştırma teknikerleri inşaat mühendislerine yardımcı eleman olarak yol ve köprülerin demiryolu gibi ulaştırma yapılarının projelerinin hazırlanması yapımı bakımı ve onarımı sırasında işlerin ve işçilerin denetimi yük ve yolcu taşımacılığında büro işlerinin yürütülmesi gibi görevler yapar. Bundan dolayı programdan mezun olan öğrenciler, iş ilanlarında belirtilen şartlara göre; “Ulaştırma Teknikeri” unvanını alacaklardır.

Ulaştırma teknikerleri genellikle Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu demiryolu havaalanı ve limanı inşaatı toplu konutların yollarını yapan firmalarında kentler arası taşımacılık yapan firmalarda iş bulabilirler.’’

 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Açılıyor 02

Trafik Eğitimi Yaygınlaştırılmalı

Üniversitemizin fiziki ve akademik olarak her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay ise, ‘’Gelişme süreçlerini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde; trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, kara yolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitim verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yatırım yapılmaktadır. Bu nedenle günlük yaşamımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, motorlu araç ve sürücü sayılarının artmasını ve beraberinde ‘trafik güvenliği’ kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde de kendini gösteren ‘trafik güvenliği’ sorunu sebep olduğu ölüm, yaralanma, sakat kalma, sosyoekonomik kayıp, ölenlerin ve yaralananların yakınları ve aileleri üzerindeki psikolojik-sosyal etki ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik güvenliği; altyapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde açılan Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı ile kara yolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.’’ dedi.

İlgili Haber:

Moda Tasarımı Programı Öğrencilerini Bekliyor

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Açılıyor

 

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü