Türk Dünyası Basının Dünü Bugünü ve Geleceği Ele Alınacak

Üniversitemiz tarafından Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğinde; Gümüşhane Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Kazakistan Al Farabi Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Makedonya Fon Üniversiteleri ile ortaklaşa “Türk Dünyası Basın Sempozyumu” konulu uluslararası bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyumda, ortak kültürel değerlere sahip olmakla birlikte tarihsel, ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişim süreçleri birbirinden oldukça farklı Türk dünyası basının durumu tüm boyutlarıyla ele alınıp bilimsel bir zeminde tartışılacak. Sempozyum 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Amasya’da düzenlenecek. Sempozyumla ilgili detaylı bilgiler http://turkbasin.amasya.edu.tr/adresinde yer almaktadır.

Son Özet Gönderim Tarihi 15 Ocak 2019

Son özet gönderim tarihi 15 Ocak 2019olan sempozyumla ilgili bir değerlendirme yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Türk dünyası basının doğuşu, gelişimi, toplumsal hayata etkileri, Sovyetler Birliği öncesi dönemi ve sonrası gibi hususlar, uluslararası bir sempozyum ile tartışmaya açılacaktır. Türk Dünyası Basın Sempozyumu; Türk dünyası basının, ülkeler ve yerel olmak üzere, bütün yönleriyle ele alınması amaçlanmıştır. Türk dünyasında matbaacılığın, basının doğuşu, gelişimi; süreli yayınların ortaya çıkışı, modernleşme süreçlerinde basının yeri ve önemi; Türk coğrafyasında unutulan önemli şahsiyetler, basının mevcut durumu ve geleceği gibi birçok konu bu sempozyumda detaylı bir şekilde irdelenecektir. Sempozyum dili Türkçe, Rusça ve İngilizcedir.” dedi.

Orbay şöyle devam etti:

“’Türk dünyası’ tanımlaması altında sayılan ülkelerin birbirinden oldukça farklı dinamiklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu farklılıklar, ulus devlet olma çabaları ekonomiye girdi sağlayan unsurlar ve refah düzeyi, coğrafi sınırlar ve jeopolitiktir. Tüm bunlara eşlik eden süreç ise, (yerel ve ulusal) basının ortaya çıkışı ve gelişimidir. Batı dışı dünya olarak ve çok daha önemlisi, matbaanın ilk ortaya çıktığı coğrafi mekânlar olarak bu bölgelerin iletişime etki eden içsel dinamiklerinin anlaşılması önemlidir. Sempozyumun seslendiği coğrafya, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Bulgaristan, Türk ve akraba topluluklarıdır. Türk Dünyası Basın Sempozyum organizasyonuna destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.”

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında, yayınlanacaktır. Ayrıca bilim kurulu tarafından uygun görülen tam metinlerin hakem süreci sonunda uygun görülmesi halinde Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) Sempozyum Özel Sayısı olarak; dergi özel sayısında yer almayan Sempozyum Bildirileri ise e-kitap tam metin kitabında yayınlanacaktır.

Türk Dünyası Basının Dünü Bugünü ve Geleceği Ele Alınacak

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü