Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü İlk Öğrencilerini Alacak

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü altında Fizyoterapi ve Engelli Bakımı ile Rehabilitasyon programlarına öğrenci alınmasına karar verildi.

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümünde İki Yeni Program Daha Açılıyor 01

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı

Engelli bireyler, engel türüne ve derecesine göre günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda güçlüklerle karşılaşmakta ve desteğe gereksinim duymaktadır. Bu doğrultuda bireysel ihtiyaçlarını karşılamada bir başkasının yardımına gereksinim duyan engelli bireyin desteklenmesini amaçlayan engelli bakım hizmetleri önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programının temel amacı, engellilerin eğitiminin önemini benimseyen, engelli bireylerde farklı problemler olduğunda önlem alabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Engelli bakım ve rehabilitasyon teknikerleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, özel eğitim merkezlerinde, belediyelerin ilgili alanları ve engelli bireylerin evlerinde görev yapabilirler. Engelli bakımı ve rehabilitasyonu alanda iş bulma imkânı oldukça fazla bir programdır.  Programdan mezun olan öğrencilerimiz engelli bakım ve rehabilitasyon teknikeri unvanı alırlar. Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetisyenlik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümünde İki Yeni Program Daha Açılıyor 02

Fizyoterapi Programı

Doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasına paralel olarak yaşlı nüfus giderek artmakta bu durum fizyoterapi alanında eğitim almış, nitelikli personeller yetiştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Fizyoterapi programının amacı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında hastalığa özgü tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırma, bireylerin sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapistler yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler. Fizyoterapi Programını tamamlayan öğrencilerimize “Fizyoterapi Teknikeri” unvanı verilir. Ayrıca mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokullarında lisans eğitim almaya devam edebilirler.

 

İlgili Haber:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı İlk Öğrencilerini Alıyor

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı Açılıyor

Moda Tasarımı Programı Öğrencilerini Bekliyor

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Açılıyor

  

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü