Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başladı

Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen "Öğretmenlere Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi" adlı projesinin eğitim çalışmaları başladı. Proje kapsamında eğitime katılan 72 öğretmene Temel Yaşam Desteği (TYD) ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor.

Proje yürütücüsü Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kenan Gümüş, “Temel yaşam desteği bir takım nedenlerle dolaşım ve solunum gibi hayati fonksiyonları sonlanmış olan bireye 112 acil yardım ekipleri gelene kadar solunum ve dolaşım desteği sağlayarak hayatta kalmayı sağlayan bir uygulamadır. Hepimiz çeşitli kaza ve hastalıklar sonucunda temel yaşam desteğine (TYD) ihtiyaç duyabiliriz. Toplu halde bulunulan ve dinamik bir işleyişe sahip olan yerlerde TYD gerektirecek durumlarla karşılaşma olasılığı yükselmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençlerin hayati fonksiyonlarını tehlikeye atacak şekilde riskli davranışlar ve çevre olumsuzlukları nedeniyle yaralanma durumları ile sık karşılaşılabilmektedir. Okullarda meydana gelmesi muhtemel hayati fonksiyonları (solunum ve kardiak arrest gibi) durdurabilecek kaza/olay sonrası ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede TYD uygulamak hayatta kalımı arttırmakta, beyin fonksiyon sekellerinin önüne geçmekte ve yaşamın sürdürülmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu noktada her biri potansiyel TYD uygulayıcısı olan öğretmenlerin güncel TYD (AHA 2015 klavuzuna göre) uygulama noktasında bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi çok önemlidir. Bu amaçla Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalanmış ve "Öğretmenlere Verilen Temel Yaşam Desteği Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi" adlı proje başlatılmıştır. Projeye göre Amasya il merkezinde faaliyet gösteren her okuldan bir öğretmene eğitim verilerek TYD uygulama noktasında beceri kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 72 öğretmen katılmıştır. Eğitim kapsamında Yetişkin ve Pediatrik TYD uygulamaları konusunda verilen teorik eğitimin ardından her bir katılımcının bire bir uygulama yapması sağlanmıştır. İpekköy yerleşkesinde yapılan açılışa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat, diğer kurum idarecileri ve çok sayıda akademisyen katılmıştır. Tekrarlı eğitimlerle beceri ve tutum kazandırılacak olan projede Yrd. Doç. Dr. Seval Müsüroğlu, Yrd. Doç. Dr. Nurhan Doğan, Öğr. Gör. Aslı Yılmaz, Dr. Gamze Fışkın ve Öğr. Gör. Merve Yurttaş yer aldı. Projenin gerçekleştirilmesine katkı sunan Amasya Üniversitesi BAP birimine, Sağlık Bilimleri Fakültesine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz.” dedi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü