Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam Edilecek Doğum İzninde Olan Taşeron İşçinin Sözlü Sınav Duyurusu

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara göre üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek personele ait sözlü sınav yer ve zamanı aşağıda belirtilmektedir.
Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, kişiye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: 657 sayılı kanunun 48/A -8 maddesi uyarınca yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesine göre atama işleminiz yapılacaktır.

Tıklayınız