Sürekli İşçi Kadrosuna Atanacaklardan İstenilen Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. 6 Adet Fotoğraf
  3. Tam Teşekküllü Hastaneden Heyet Raporu
  4. Askerlik Belgesi
  5. Mezuniyet Belgesi ( Aslı veya Noter Onaylı )
  6. Adli Sicil Belgesi
  7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 adet) https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar
  8. Sürekli İşçi Atama Başvuru Başvuru formu https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar
  9. Eski Hükümlü Belgesi (Eski Hükümlüler İçin)
  10. Valilikçe verilen Silahlı ya da Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı (Güvenlik Personeli İçin)

Not: Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ilan tarihinden itibaren ‘’15 gün içerisinde’’ şahsen üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecektir.