Sihirli Kelimeler: ARGE, İnovasyon, Teknoloji

IEEE Amasya Öğrenci Topluluğu, Yenilenebilir Enerji Kulübü ve Teknoloji İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen “I.Teknoloji Zirvesi”  Teknoloji Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Zirve'nin açılış programına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Gül, akademisyenler, öğrenciler, firma temsilcileri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Ülkemizin Kallkınması İçin Genç Mühendislere İhtiyacımız Var

Ülkelerin refah düzeylerinin artırılması bağlamında ‘teknoloji’nin her geçen önemi artan bir kavram olduğunu dile getiren Prof. Dr. Orbay, endüstri 1.0’lardan endüstri 4.0 teknolojilerin konuşulduğu günlere gelindiğini söyledi. Orbay, ‘’Bilim, teknoloji ve inovasyon sıklıkla kullandığımız üç önemli terim. Ülkemizin gayrisafi milli hasılasının artırılabilmesi için bilim, teknoloji ve inovasyon alanında çalışacak genç mühendislere ihtiyacımız var. Geleceğin mühendislerini yetiştiren Teknoloji Fakültemizde bu zirvenin yapılmasını önemli buluyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Sihirli Kelimeler: ARGE, İnovasyon, Teknoloji

Rektör Orbay'dan sonra kürsüye gelen Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Gül; ‘’Ekonomik gelişmenin sihirli sözcükleri olan ARGE, inovasyon ve teknoloji giderek önemini artırmaya devam etmekte ve toplumların önemli parçası haline gelmektedir. Ülkemizin ARGE ve teknolojiye yaptığı yatırım sayesinde bu alandaki gelişmeler de hızla artmaktadır. Ülkemizde ARGE ve inovasyon çalışmalarına daha çok önem verilmekte, resmi ve özel kuruluşlara verilen destekle bu alandaki çalışmalar özendirilmektedir. Tüm ülkeler bu çalışmalara bizden çok daha fazla önem ve ağırlık vermektedir.’’ ifadelerini kullandı.

Teknoloji Fakültelerine Önemli Misyon Düşüyor

ARGE ve inovasyon yatırımlarının artırılması ve teknolojinin geliştirilmesi için kaynak temin edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gül; ‘’Bu kaynak temini için temel teknoloji yatırımları yapılmalı ve teknolojik gelişmelerin sağlanması zorunlu gözükmektedir. Özellikle teknoloji geliştirilmesi aşamasında Teknoloji Fakülteleri önemli bir misyonu üstlenmiş durumdadır. Temel bilimsel araştırmalardan ziyade endüstriyel uygulamalar üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Teknoloji Fakülteleri,  başarılı çalışmalar ile ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlamaktadır. Ülkemizde yaygın olarak küçük ve orta ölçekli sanayilerde mevcut olan düşük teknoloji uygulamalarının geliştirilmesinde ve büyük ölçekli sanayilerdeki mevcut sistemlerin optimizasyonu aşamasında Teknoloji Fakültesi mezunlarının önemli katkısı olacağı kabul edilmektedir. Bu kapsamda yapılması planlanan Teknoloji Fakültesi laboratuvar uygulama alanlarına gerekli yatırımların yapılması, sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, eğitim planlamasının yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin sanayi kuruluşlarıyla irtibatının daha alt sınıflardan başlatılması, öğrencilerin proje ve mezuniyet tezlerinin sanayi kuruluşların sorularına çözüm olacak konulardan seçilmesi, başarılı ve istekli öğrencileri özel koçluk sistemiyle desteklenerek başarılı çalışmaların özendirilmesi sağlandırılmalıdır. ‘’ cümlelerini kaydetti.

Prof. Dr. Gül; ‘’Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi olarak ülkemize ve Amasyamıza katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, öğrencilerin yurtiçi deneyimlerinin geliştirilmesi; bu alanda yurtdışındaki üniversitelerle bilimsel ve kültürel iş birliğinin sağlanması; fuar, teknik gezi, panel, sempozyum gibi bilimsel ve kültürel etkinliklere öğrenci ve öğretim görevlilerinin moral ve motivasyonunun artırıcı aktivitelerin gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Rektörümüz başta olmak üzere Teknoloji Zirvesine destek veren tüm özel sektör temsilcilerine, kulüplerimize, katılımcılara fakültem adına teşekkür ediyorum.’’ cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Sekiz oturumdan oluşan bu zirve iki gün boyunca sürdü. Zirve’de güneş enerjisi, zekâ ve geleceği, uzay enerjisi gibi çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılara ‘ağaç dikme sertifikası’ takdim edildi.

Amasya Üniversitesi

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü