Şiddete Sıfır Tölerans!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Amasya Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve üniversitemiz işi birliğiyle bir panel düzenlendi. Kadına Yönelik Şiddetle Çok Yönlü Mücadele başlıklı panelde üniversitemiz akademisyenlerinden Dr. Ayşegül Gün, Amasya Barosundan Avukat Damla Beste Yalçın ve Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü (ŞÖNİM) Azize Doyran konuşmacı olarak katıldı.

Şiddete Sıfır Tölerans! 08

Programı, Vali Yardımcısı Turgay İlhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan, Rektörümüz Prof.Dr. Metin Orbay, sivil toplum örgütü ve kamu kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şiddete Sıfır Tölerans! 02

Başkanlığını ŞÖNİM Müdürü Azize Doyran’ın yürüttüğü panelde İlahiyat Fakültesi akademisyenlerimizden Dr. Ayşegül Gün, insan hakları ve bunun önemli bir parçasını teşkil eden kadın haklarının, İslam dininin temel değerlerden biri olduğunu söyledi.

İnsana ve Kadına Saygı İslam’ın Özünde Var

İslam dininin, insana cinsiyetten bağımsız bir şekilde, insan olduğu için değer vermekte, ayet ve hadislerde, her iki cinsi kapsayacak bir hitap şekli kullanılarak bütün akıl sahiplerini kastettiğini ifade eden Dr. Gün; ‘’İslam, aile içerisinde hem erkeğe hem de kadına birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Eşler eşit derecede birbirlerine bağlı olmak, uyum içinde yaşamak ve birlikte var olmak için yaratılmışlardır. Bununla ilgili olarak Kur’an’da yer alan ‘Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.’ ayetiyle eşler arasında karşılıklı sevgi ve merhametin olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Kadın olmadan erkek, erkek olmadan da kadın cinsi tamam olmayıp, ikisi de birbiri için huzur ve uyumun kaynağını oluşturmaktadır. Birçok insan için ideal yaşam, evlilik gibi, diğer insanlarla yakın ilişkiler anlamına gelmektedir. Yaşam boyunca kurulan yakın ilişkilerin kalitesi; psikolojik ve fiziksel sağlık, güvenlik duygusu, yetenekler, bireyin kendisini değerli ya da değersiz görmesi üzerinde etkilidir. ‘’ dedi.

Şiddete Sıfır Tölerans! 03

Sevgi, güven ve bağlılık kavramlarının yakın ilişkileri destekleyen üç etken olduğunu kaydeden Dr. Gün; ‘’Ahlakının Kur’an olduğu bilinen Hz. Peygamber’in söz ve uygulamalarına baktığımızda da onun, kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin, toplumun her ferdine insan olarak değer verdiğini ve hiç kimsenin cinsiyeti ya da sosyal konumu dolayısıyla mağdur edilmediğini görürüz. Bu bağlamda, içinde bulunduğu toplumun ataerkil yapısı itibariyle kadınların zaman zaman mağdur edildiğini bilen Hz. Peygamber, “Mü’minlerin îman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Sizin hayırlı olanınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” buyurarak kadınlara karşı takınılacak tavrı bir anlamda, olgun bir müminin tavrı olarak tanımlamış, erkeklerin kadınlara karşı tutum ve davranışları konusunda dikkatli olmalarını istemiş, müjdeleyici ifadelerle onları nezakete davet etmiştir.’’ cümlelerini ifade etti.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet sorununu salt “Kadın Sorunu” olarak tanımlamanın yanlış olduğunu belirten Dr. Gün; ‘’Esas üzerinde tartışılması gereken bir erkeklik durumu ve bu durumun neden olduğu iktidar ilişkisi içerisinde “şiddet”in farkında olmaksızın olağan ve normal kabul edilmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir yeniden yapılanma süreci olacaksa öncelikli olarak erkeklerin bu sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.’’ sözleriyle sunumunu noktaladı.

Şiddete Sıfır Tölerans! 04

Şiddeti Kader Olarak Görmeyin!

Kadına yönelik şiddetin hukuku boyutunu izleyicilerle paylaşan Amasya Barosundan Avukat Damla Beste Yalçın; kadına yönelik şiddetin eğitimle, eğitimsizlikle; varsıllıkla, yoksullukla ilgisi olmadığını; şiddetin genç yaşlı, ev kadını, çalışan farkı olmaksızın kadınların büyük çoğunluğunun yaşadığı ortak bir sorun olduğunu kaydetti.

Şiddete Sıfır Tölerans! 05

Kamusal alanda ya da özel alanda meydana gelen şiddetin kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, onurunun zedelenmesine, özgüvenini yitirmesine ve kadınlara yönelik ayrımcılığın sürmesine yol açtığını kaydeden Avukat Yalçın; kadının daha çok aile içinde, sevdiği saydığı kişiler tarafından şiddete uğradığını belirtti.

Şiddet mağduru kadınların çocuklarında da sağlık problemleri, duygusal travma, okul başarısızlığı gibi sorunlar yaşadığını gözlemlediklerini ifade eden Yalçın; bu çocukların yaşamları boyunca ruhsal hastalıklarla ve yaşam boyu devam eden olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Şiddete Sıfır Tölerans! 01

Kadınların yasal haklarını ve şiddetten korunmak için neler yapabileceklerini mutlaka öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın; şiddeti kabullenip kader olarak görmemek gerektiğinin altını önemle çizdi.

Şiddete uğrayan kadının bulunduğu şehirdeki adli yardım birimine başvurarak barodan ücretsiz avukat talebinde bulunabileceğini kaydeden Yalçın; şiddete mağduru kadının en yakın sağlık ocağına ya da hastaneye giderek tıp raporu alarak uğradığı şiddeti raporlaştırmasının da önemli olduğunu belirtti.

Adli yardımdan faydalanmak için talepte bulunulması halinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan işlemler için hiçbir masraf alınmadığını ifade eden Yalçın; valilik-kaymakamlık, polis merkezi, jandarma karakolu, cumhuriyet başsavcılığı veya aile mahkemesi hâkimliğine başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Şiddet Vakalarını ALO 183’e Bildirin

Amasya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Şiddeti Önleme ve İzleme (ŞÖNİM) Müdürü Azize Doyran, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kamusal düzenlemeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Doyran, ülkemizde her on kadından üçünün fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. ŞÖNİM olarak şiddete uğrayan kadınlara destek olup yaşadıkları girdabın içinden onları çıkarmak istediklerini kaydeden Doyran; şiddete uğrayan bireye ulaşma noktasında ise tüm kamuoyunun desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Şiddete Sıfır Tölerans! 06

ŞÖNİM olarak 7/24 hizmet sunduklarını ifade eden Doyran ‘’Bir kadın şiddete uğradığında mesai saatini beklemeden bizlere ulaşabilecekleri bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içinde hukuki, psikolojik destek gibi hizmetlerimiz var. Mağdur kadının kurumumuza başvurduğu andan itibaren ikinci bir travma daha yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etrafımızdaki bireylerin yaşadığı şiddete kulaklarımızı kapatmayalım; görmezden gelmeyelim, şiddet mağdurunun girdaptan çıkmasına destek olalım.’’ dedi.

Mağdurun ayakta durabilmesi ve güçlenmesinin en önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu belirten Doyran; bu alanda iş birliği ve yönlendirmeye ciddi anlamda ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kurumların koordinasyonunun çok önemli olduğunun altını çizen Doyran; kadının bu süreçten yara almadan çıkabilmesi için farkındalık çalışmalarının önem arz ettiğini belirtti.

Şiddete karşı sıfır tolerans olması gerektiğini vurgulayan ŞÖNİM Müdürü; şiddetsiz bir hayat için herkesi duyarlı olmaya davet etti.

İhbar mekanizmasında kimlik bilgisi istenmediğinin de altını çizen Doyran; şiddet vakalarının ücretsiz ALO 183 destek hattından kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Şiddete Sıfır Tölerans! 07

Program sonunda ŞÖNİM görevlileri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla ‘Sessiz kalma, şiddete karşı buradayım de!’ temasıyla hazırlanan turuncu renkli düdükler dağıtıldı; turuncu balonalar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikler kapsamında farkındalık oluşturulmak amacıyla bisiklet turu da düzenlendi.

Şiddete Sıfır Tölerans! 09

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü