Sabuncuoğlu Şerefeddin’in İzinde

2017-2018 eğitim-öğretim yılında üniversitemiz Tıp Fakültesinin 30 öğrenci alarak faaliyetlerine başlanılmasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay verildi.

tıp5

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığıyla ile imzalanan ortak kullanım (afiliasyon) iş birliği protokolü kapsamında “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim-Araştırma Hastanesi” olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kısa bir süre önce ise, Amasya Belediyesinden tahsis edilen eski otogar alanına Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (Temel Bilimler) için tüm ihale süreçleri tamamlanmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak inşaata başlamıştır.

Tıp Fakültemiz kısa süre içerisinde, akademik yapılanmaya başlamış ve dahili ve cerrahi branşlarda kadrosuna kattığı akademisyenlerle sağlık ve tedavi hizmetlerinde şehrimizde önemli bir farkındalık oluşturmaya başlamıştır. Şu an itibariyle Tıp Fakültesinde, 9 Prof.Dr., 1 Doç. Dr., 28 Yrd. Doç. Dr., 2. Arş. Gör.(ÖYP), 6 Arş.Gör.(Tıpta uzmanlık öğrencisi) ile çalışmalarını sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemlerde ilgili birimlerdeki akademik personel sayısının hızla artması beklenmektedir.

tıp1

Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay “Daha öncede söylediğimiz gibi, üniversite olarak kısa ve orta dönemlerde akademik ve fiziksel altyapı yapılanmamızı sağlık sektörü üzerine kurgulamıştık. Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Yüksekokulumuz, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarımızda akademik ve fiziksel yapılanmada önemli mesafeler kaydettik. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim-Araştırma Hastanemizde ise son dönemlerde Amasyalı vatandaşlarımızın da kısa sürede fark ettikleri gibi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji gibi branşlarda artık çok ciddi ve özel ameliyatların sayısı artmış ve hasta sevkinin önüne önemli oranda geçilmiştir. Bu alanlarda tıpta uzmanlık eğitimleri de hastanemiz bünyesinde başlamıştır. Bu sürecin diğer bir akademik boyutu ise Tıp Fakültesine öğrenci alımı sürecidir. Bu sürçte ilk olarak fiziksel yapılanma için gerekli olan morfoloji binasının inşaat süreçlerini tamamladık ve yer teslimini bitirdik. Kısa süre içerisinde bu binamızın hizmete girmesini planlamaktayız. Akademik anlamda ise süreçleri hızlandırmak adına öğrenci alımı için ilgili ve yetkili paydaşlarımızla görüşerek süreci tamamlamış bulunmaktayız. Bu anlamda fiziksel alt yapımız tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel tıp eğitimlerine devam edecekler. 4., 5., ve 6., sınıflarda ise doğrudan Amasya da öğrenimlerini sürdürecekler. Altyapımız tamamlanınca ise doğrudan Amasya da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecekler. Kısacası bundan yüzyıllar önce Amasya da önemli bilimsel çalışmalara imza atan tıp tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabuncuoğlu Şerefeddin’in izinden yeniden tıp eğitimi bir şekilde başlamış bulunmaktadır. İlimiz, bölgemize, ülkemize ve evrensel anlamda üreteceğimiz bilgi, teknik ve yöntemlerle sağlık bilimleri alanı için hayırlı uğurlu olsun.

tıp2

Bu sürece destek veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Prof.Dr. Sait Bilgiç ve OMÜ Tıp Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Ayhan Dağdemir başta olmak üzere tüm senato üyelerimize teklifimize olumlu yaklaşıp kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Özellikle son dönemlerde pek çok farklı uygulamalarıyla Türk yükseköğretim sistemini değişim, dönüşüm ve gelişim odaklı olarak büyültmeye çalışan kalite politikalarını kurumsallaştıran, misyon farklılaşmalarını tartışmaya açan ve uygulamaya koyan ve pek çok yeni uygulamayı başlatan YÖK Başkanımız Prof.Dr. M.A. Yekta Saraç başta olmak üzere, OMÜ ve Üniversitemiz Tıp Fakülteleri özelinde iş birliğini destekleyen, olumlu yaklaşan YÖK Başkan Vekilimiz Prof.Dr. Safa Kapıcıoğlu ve YÖK Genel Kurul üyelerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Elbette akademik olarak yapılan bu çalışmaların yerel anlamda destek bulması da çok önemli. Amasya’nın coğrafyası dikkate alındığında arazi oluşturmanın zorluklarından hareketle eski otogar alanının Moorfoloji binası olarak yapımını destekleyen Belediye Başkanımız Cafer Özdemir, özellikle sağlık alanında yeni alanların tahsisi veya yeni yatırım bütçelerinin Amasya’ya alınmasını öncelikleme gayreti ve kararlılığında olan milletvekillerimiz Prof.Dr. M. Naci Bostancı, Haluk İpek ve Valimiz Salih Işık’a Amasya Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyoruz.”  dedi.

tıp3

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Üzeyir Gök ise Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinin ”ülkemizin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki bilgi yanı sıra sosyal yönünde gelişmiş, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslararası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirmek; sağlık alanında, mevcut bilgiye katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bunların sonuçlarını insanlığın hizmetine sunmak; bölge halkına, diğer bütün insanların hak ettiği gibi, çağdaş tıp yöntemleri ile koruyucu ve tedavi edici hasta hizmetleri sunmak” misyonuyla çalışmalarını sürdürdüreceğini dile getirdi.

tıp4

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü