Millî Mücadele Bir Umutla Başladı Zaferle Sonuçlandı

20-22 Ekim 1919 tarihinde gerçekleşen Amasya Görüşmelerinin imzalanmasının yıl dönümü dolayısıyla üniversitemizin katkılarıyla bir konferans düzenlendi. “Amasya Görüşmeleri ve Önemi” konulu konferansı üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Emine Altunay Şam verdi. Saraydüzü Kışla Binasındaki konferansa Vali Dr. Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kamu kurum kuruluş temsilcileri, personelleri ile vatandaşlarımız katıldı.

müca 2

Atatürk Türk Milletine Güvenerek Yola Çıktı

Amasya’nın milli mücadeledeki rolünün ‘Amasya Görüşmeleri’ ile bir kat daha arttığını söyleyen Doç. Dr. Emine Altunay Şam; milli mücadelede Atatürk’ün Türk milletine güvenerek yola çıktığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bir inanç önderi’ olduğunu kaydeden Altunay Şam; Atatürk’ün Türk milletinin inançlı ve haysiyetli bir millet olarak yaşaması gerektiğini ve bunun ise ancak ‘tam istiklal’ ile sağlanabileceğine inandığını aktardı.

Atatürk tarafından Samsun’da başlatılan ulusa önderlik hareketinin önceleri umutla; sonraları ise başarılarla taçlanan bir zafer yolunu izlediğini kaydeden Dr. Altunay Şam; bu başarı yolunda ilk adımı Havza’nın teşkil ettiğini; arkasından ise Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara, Dumlupınar, İzmir gibi odak noktalarının geldiğini ifade etti.

Altunay Şam şöyle devam etti:

‘’Sivas Kongresini engelleyemeyen Damat Ferit Paşa sadrazamlık görevinden istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa gelmiştir. İstanbul Hükümeti ve Temsil Heyeti arasındaki olumlu yazışmaların ardından iki tarafın daha yakından görüşmesi ve ayrıntılar üzerinde anlaşabilmeleri için Amasya’da bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştır.

99’uncu yıl dönümünü kutladığımız Amasya Görüşmelerinde Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Bekir Sami Beyler; İstanbul Hükümeti adına da Bahriye Nazırı Salih Paşa yer almıştır.  Görüşmeler sonunda iki taraf arasında üçü açık ve imzalı ikisi gizli ve imzasız beş protokol yapılmıştır.’’

Birinci protokolün Salih Paşa’nın isteklerini kapsadığını kaydeden Dr. Altunay Şam; bunların ‘ordunun siyasetle uğraşmaması, ittihatçılığın tekrar uyanmaması, hükümeti küçük düşürecek müdahalelerden kaçınılması, muhalefet ettikleri için tutuklananlar varsa bunların bırakılması, savaşa haklı nedenler katıldığımızla ilgili düşüncelerin gizli tutulması, seçimlerin serbestçe yapılması’ gibi istekler olduğunu ifade etti.

müca 1

İtilaf Devletleri Anadolu’da İstediklerini Yapamayacaklarını Anladılar

Altuna Şam; Temsil Heyetinin imzaladığı protokolde ise Milli Meclisin en son vereceği karara uyulması şartıyla daha önce kabul edilen vatanın bütünlüğü ve bölünmezliği ilkesinin kabul edilmesi, gayrimüslimlere verilen siyasi ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlardan kesinlikle uzak durulması, Anadolu ve Rumeli  Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması, Milli Meclisin İstanbul’da toplanmasının doğru olmadığı, barış sağlanıncaya kadar Anadolu’da hükümetin uygun gördüğü bir şehirde toplanması, gibi kararlar alındığını açıkladı.

Amasya Görüşmelerinin önemli bir adım olduğunu ama kararların etkili bir şekilde kabul edilip uygulanmadığını söyleyen Dr. Altunay Şam; ‘’Bu protokoller padişah tarafından tam olarak resmi olarak kabul görmese de Amasya Görüşmelerinin en önemli sonucu İstanbul Hükümeti, Anadolu’nun daha sıkı kontrolüne girmiştir. İstanbul Hükümetinin bir temsilcisini Amasya’ya görüşmek üzere göndermiş olması aslında Anadolu’da başlayan milli hareketin İstanbul tarafından da kabul edildiğinin işaretidir. Böylece İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hem varlığını hem de kudretini tanımış bulunmaktadır. İtilaf devletleri ise İstanbul Hükümetini kukla gibi kullanarak Anadolu’da istediklerini yapamayacaklarını anlamışlardır.’’ sözleriyle Amasya Görüşmelerinin önemini anlattı.

Program sonunda Valimiz Dr. Osman Varol katkılarından dolayı Dr. Emine Altunay Şam’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

müca3

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü