Kadro İşlemlerine İlişkin Sınav Yapıldı

Hizmet alımı yöntemiyle çalışan işçilerin çalıştıkları kurumlarda kadrolara geçirilmelerine ilişkin düzenleme kapsamında, üniversitemiz yerleşkelerinde de sınav yapıldı.

Kadro İşlemlerine İlişkin Sınav Yapıldı 01

Üniversitemiz bünyesinde çalışan 208 işçinin katıldığı sınavlar üç kişilik sınav kurulu tarafından gerçekleştirildi. Sınavlarda sorulan sorular, sınav kurulu tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlandı.

Kadro İşlemlerine İlişkin Sınav Yapıldı 02

Sınavda başarılı olanların listesi sınav kurulu tarafından kurumumuzun resmi internet adresinde ilan edildi. Sınav kurulu; atama işlemlerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre yapılacağını bildirdi.

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü