İki Programa YÖK Onayı

Üniversitemiz Suluova Meslek Yüksekokulu bünyesinde mezuniyet sonrası istihdam odaklı “Acil Durum ve Afet Yönetimi” ve “Bitki Koruma” programlarının açılmasına YÖK Yürütme Kurulu tarafından onay verildi.

İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz için önem arz eden ve mezuniyet sonrası istihdam problemi olmayan programlara onay verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Suluova MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karavin, ‘’Bitiki Koruma Programı ile kültür bitkilerinde ekonomik kayıplarına neden olan zararlıların belirlenmesi, bunlarla mücadele yöntemleri ve kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip uzman elemanlar yetiştirilmesi; Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ile de tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek uzman ve teknik elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.

yök onayı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise ülkemizin özellikle deprem gibi doğal afetler için risk taşıyan coğrafi bir bölgede olduğunu hatırlatarak, herhangi bir afet durumunda inisiyatif alacak iyi eğitimli insan gücüne ihtiyaç olduğundan hareketle Acil Durum ve Afet programını kurguladıkları dile getirdi. Orbay; ‘’Programda temel amaç her türlü afet öncesinde eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri almak; afet olması durumunda ise koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip elemanlar yetiştirmektir. Gençlerimize acil durum ve afet yönetimi anlayışı sağlamanın yanı sıra çözümleyici ve iletişim becerileri yüksek, yangın güvenliği, tahliye, afet öncesi planlama ve yasal dayanaklar da içinde olmak üzere çeşitli kariyer yollarında geliştirmeye yöneliktir.” cümlelerini kaydetti.

yök onayı1

Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Bitki Koruma Programını başarıyla tamamlayarak mezun olan gençlerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarına devam edebiliyorlar.

Bitki Koruma

Orman Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Bitkisel Üretim Teknolojisi

Bahçe Bitkileri Üretim ve Pazarlaması

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü