II. Mimarlık Öğrencileri Buluşması Gerçekleştirildi

Mimarlık Öğrencileri Derneği tarafından düzenlenen öğrenci buluşmaları bu yıl üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Öğrenci Konseyinin organizasyonuyla gerçekleşen programa Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ve farklı üniversitelerden mimarlık öğrencileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Rektör Orbay, bir şehrin kimliğinin dünden bugüne oluşmadığını kaydederek 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip Amasya’nın şehir kimliğiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, Kent, Mimarlık Kimlik ve Sürdürülebilirlik başlıklı bir sunum yaptı.

Günümüzde dünya nüfusun yüzde 80’inin kentlerde yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Oktay, kentsel alanların çevre sorunlarının insanların yaşam kalitelerini en çok etkileyen yerler olduğunu söyledi. Oktay, kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesinin kentli insanın mutluluğunda önemli bir etmen olacağını belirtti.

Plansız kentleşmenin şehirleri esir aldığını ve yeşil alanların çok azaldığını söyleyen Oktay; ‘’Ülkemizde de aşırı nüfus artışı ve kırdan kente göçler paralelinde, plansızlık ve denetimsizlik sonucunda ortaya çıkan çarpık kentleşme olgusu, çevrede insanca yaşamaya olanak tanımayan yerleşimlerin kenti kuşatmasına, merkezde ise var olan dokunun zedelenmesine, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok olmasına ve bunların sonucu olarak, yaşam kalitesinin gittikçe azalmasına neden olmaktadır. Çarpık kentleşmenin yarattığı bu sorunlar adeta bir bunalıma dönüşmüş olup, tüm ülke ekonomisini ve toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir.’’ dedi.

Mimarlığın temelini kültürün oluşturduğunu ifade eden Oktay; masa başında oturarak; hiçbir yer görmeden, incelemeden, anlamadan, insanlarla konuşmadan mimarlık eseri yaratılamayacağını; ancak bir teknik yapı oluşturulacağını söyledi.

Mimarlık öğrencilerinden kopyalamaktan da uzak durmalarını isteyen Oktay; geleceğin mimarlarından bir eser ortaya çıkarırken iklim koşullarını, çevre unsurlarını, toplumsal yapıyı, yerli malzeme kullanımını önemsemelerini bunlardan yararlanarak çağın binalarını oluşturabileceklerini söyledi.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü