Hemşireler Öncü Ses; Sağlık Bir İnsan Hakkıdır

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Hemşirelik Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı.

HEMŞİRE 1

 Hemşirelik Okullarının Sayısı Artırılmalıdır

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran mesajında şu cümleleri kaydetti:

“Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı olarak, öncelikle tüm hemşirelerimizin ‘12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutladığımızı ifade etmek isterim. Bilindiği gibi, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada ‘Hemşireler Günü’ ve 12-18 Mayıs ise ‘Hemşirelik Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese hatırlatmak için kutlanmakta, hemşirelik haftası boyunca ise hemşirelik mesleğinin toplum yararına gelişiminin önündeki engellere, toplumun ve ilgililerin dikkati çekilmektedir.

Bu bağlamda özellikle, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)'nin Hemşirelik tanımını gündeme getirmekte yarar vardır. ‘Hemşire, her ortamda ister hasta ister sağlıklı olsun her yaştaki bireye, ailelere, gruplara ve topluluklara bakım verir. Bu bakımı diğer sağlık çalışanları ile iş birliği içerisinde yürütürken, bizzat kendisi tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerin icrasında özerktir’. Hemşirelik, sağlığın korunması ve yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyonunda da gereklidir. Bunun yanı sıra hemşireler post-mortem bakımda da rol alırlar. Genel kabul gören altı hemşirelik rolü; bakım verme, eğitim, araştırma, yöneticilik, karar verme ve hastayı savunmadır. Hemşireliği bir disiplin olarak kabul edip, belirtilen tüm rolleri üstlenecek biçimde hemşirelerin yetişmesinin önemli olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda fakülte ve üniversite yönetimi olarak elimizden gelen destek ve çabayı göstermeye çalışıyoruz.

HEMŞİRE 2

Hemşireler, gittikçe daha yüksek teknik yetkinlikler gerektiren karmaşık ve hızlı gelişen ve değişen bir ortamda tüm hasta bakım faaliyetlerini ve hastaların artan beklentilerini planlamak ve koordine etmek zorundadırlar. Toplumumuzun hak ettiğine inandığımız kapsamlı, nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmetine ulaşılabilmesinde, hizmetin sunumuna imkân verecek sağlık hizmeti sunum sisteminin yapısı kadar, temel hemşirelik eğitimi, çalışma ve istihdam koşulları, kendi hizmetini kendi yönetmede özerklik, emek karşılığında hak edilen ödeme ve güvenli çalışma ortamları da çok önemli belirleyicilerdir. Ülkemizde hemşirelik okullarının sayıları arttırılmalı ve sağlık istihdamına özel önem verilmelidir.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun bu yıl içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesine destek ve katkılarından dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hemşirelik alanındaki lisans, lisansüstü ve mezuniyet sonrası eğitimler ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar ile ülkemizdeki hasta bakım kalitesinin en iyi noktaya ulaşacağına ve bunda hemşirelerimizin en büyük rollerden birini üstleneceğine olan inancımız tamdır. Görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarına inandığımız bütün hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını bir kez daha kutlar, saygılar sunarım.”

HEMŞİRE 3

 Hemşirelik Mesleği Hayati Önemdedir

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eylem Topbaş ise mesajında şu cümlelere yer verdi:

‘’Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN); tüm dünya genelinde bu yılki hemşirelik temasını “Hemşireler Öncü Ses; Sağlık Bir İnsan Hakkıdır” olarak belirlemiştir. Bakım temelli sağlık sisteminin ulusal veya uluslararası düzeyde uygulanması ile, hemşirelik mesleğinin insan hayatı için temel esasları oluşturacağına vurgu yapılmaktadır. ICN’nin raporunda; hemşire oranındaki her yüzde 10'luk azalmanın, ölüm riskinde yüzde 12'lik artışa; hemşirelerin iş yükündeki her bir hastalık artışının, mortalitede yüzde 7'lik artışa neden olacağı ve personel sayısının arttırılmasının ölüm riskini de azaltacağı belirtilmektedir. ICN’nin raporunda dikkat çekilen noktalar düşünüldüğünde sağlık sektörüne yatırım yapılmasının, ülke kaynaklarına maliyet yükü getireceği düşünülmemelidir. Hemşireler, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlayarak, holistik ve bütüncül bakım felsefesi ile sağlık politikası, planlaması ve sunumunda etkili olarak bu yılki ICN temasında belirtildiği gibi öncü ses olabilirler. Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, ‘bakımda profesyonelliği merkeze koyan’ bir anlayışla; dünyayı anlayan, bilimsel bilgiler kazanmış, farklı bakış açıları geliştirmiş, kültürel birikimleri olan, simülasyon eğitimleri ile bilgi ve becerileri arttırılmış ve sağlamlaştırılmış, vatanını ve milletini seven, toplumsal değerlerimizi özümseyen ve önemseyen hemşireler yetiştirmeye devam etmektedir. Bilgi ve beceri kazanmış, sorgulayabilen, bakımda bilimsel kanıtları rehber edinmiş hemşireler yetiştirmenin, Türk sağlık sistemimiz açısından katma değeri de tartışılmaz bir durumdur.’’

 

        Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü