Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor

Üniversitemiz tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında kabul edilen “Havayolu Yönetiminde Glottik Ve Ekstraglottik  Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin Kullanımı” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. İpekköy Yerleşkesi konferans salonunda yapılan toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, akademisyenler, proje ekibi, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 1

Proje Sağlık Alanında Bir Eğitim Çalışması

Aynı zamanda proje yürütücüsü de olan Rektör Orbay yaptığı konuşmada projenin sağlık çalışanları ve Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO öğrencilerini de içine alacak bir eğitim çalışması olduğunu söyledi. Projenin Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olduğunu belirten Orbay; proje kapsamında ortak ülkelerden öğrencilerin de üniversitemizde staj faaliyetlerinde bulunacağını ifade etti.

 Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 2

Bir Yılda Acil Sağlık Hizmetlerine 900 Bin Başvuru Oluyor

Proje ortakları arasında yer alan İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz sağlık alanının çok sektörlü bir yapısı olduğunu belirterek; bu sektörler içinde yer alan acil sağlık hizmerinin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Bir yılda acil sağlık hizmetlerine 900 bin başvuru olduğunu söyleyen Nergiz; ‘’Böylesine yoğun bir alanda ise kalite çok önemli; bu bağlamda bu projenin bize çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 3

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor

Üniversitemiz Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin, projenin temel aldığı ‘acil hava yolu yönetimi’nin önemi hakkında bir sunum yaptı.

Acil hastaya yaklaşımda yeterli oksijenin vücuda sunulmasının önemli olduğunu kaydeden Şahin; bu bağlamda hava yolu açıklığının sağlanması ve korunmasının, bir hastanın bakımında en öncelikli acil durum olduğunu belirtti. Hastanın hızlı değerlendirilmesiyle birlikte hava yolunun kontrolü ve yeterli solunumun sağlanması ile beyin ve diğer hayati organların ciddi hasarlarının önlenebileceğini kaydeden Şahin; hava yolu tekniklerinde ise resüsitasyonun(kalp masajı) köşe taşı olduğunu ifade etti.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 4

Başarılı hava yolu girişimi için ise hava yolu bilgisi ve girişimsel becerinin gerektiğinin altını çizen Şahin; uygulayıcının da hangi hava yolu tekniğini kullanacağına karar vermesinin önemine dikkat çekti. Şahin, hava yolu için önemli olan diğer yöntemleri de sıralayarak sunumunu noktaladı.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 5

206 Proje Arasından Seçildi

Proje çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Aslı Aydoğan; projenin 2017 döneminde başvurusu yapılan 206 proje içerisinde kabul edilen 26 projeden biri olduğunu ve yirmi dört ay süreceğini kaydetti. Projenin yurtiçi ve yurtdışı ortaklarla yapılacak çalışmalarla Türkiye’de alternatif hava yolu yöntemlerinin kullanımı konusunda farkındalık yaratacağını söyleyen Aydoğan, projenin amacını ise bu yöntemlerin kullanımınının yaygınlaştırılması olarak açıkladı.

Hava yolu yönetimini ‘’Hava yolu tıkanıklığı, solunumun durması gibi nedenlerle solunum fonksiyonunu gerçekleştiremeyen hastalara ağız içi, soluk borusu içi gibi solunum yollarına yerleştirilen ekipmanlarla hastaya hava verilmesi ve oksijenlenmesinin sağlanmasıdır. Havayolu açıklığının sağlanması ve korunması bir hastanın tedavisinde  öncelikli acil müdahalelerden birisidir.’’ cümleleriyle açıklayan Aydoğan; projenin, ilk ve acil yardım programında öğrenim gören öğrencilerin ve acil sağlık hizmetleri alanında çalışan personelin farklı ve yenilikçi yöntemler konusunda bilgilenmeleri ve beceri geliştirmelerini desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 6

Aydoğan şöyle devam etti: 

‘’Yurtiçi ortağımız ve yurtdışı ortaklarımızla bir araya gelerek alternatif yöntemler hakkında en güncel, en yenilikçi, en uygun bilgilerin açığa çıkarılması hususunda yapacağımız çalışmalar sonucunda bir eğitim modülü ve müfredat programı geliştirilecek. Proje sonuç çıktısı olarak “Hava Yolu Yönetiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni Yöntemlerin Kullanımı” isimli bir kitapçık hazırlanacak. Bu faaliyetler ile Avrupa’da acil sağlık hizmeti veren kurumlardaki alternatif havayolu ekipmanlarının kullanımını yerinde gözlemleyebilecek ve uygulamalı eğitimlere katılarak bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekler. Ulusötesi ziyaretler aynı zamanda öğrencilerimiz için bir kültürel faaliyet etkinliği olacak. Proje sonucu ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda acil sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına eğitim kursları düzenlenecek. Bu eğitimi alanlar eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve geliştirdikleri beceriler doğrultusunda daha etkili, yenilikçi ve uygun yöntemleri uygulayarak hizmet verecekler. Bilgi eksikliği, ekipman eksikliği ve uygun yöntemin kullanılmamasına bağlı oluşan hasarlar ve ölümlerin önüne geçilerek topluma sunulan sağlık hizmetinin daha bilinçli ve nitelikli verilmesi desteklenecektir.

Projenin yurtiçi ortağı Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yurtdışı ortakları ise Macaristandan Debrecen Üniversitesi ve Romanyadan Craiova Üniversitesidir.’’

Program kokteylin ardından son buldu.

Hava Yolu Yönetimi Hayati Önem Taşıyor 7

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü