Gerçek Kişiler

 

 
 
 
 
 

   
 
 

Başvurumun Yanıtını
E-Posta yoluyla istenen bilgilerde, bilgiyi talep eden kişinin e-posta kotasının dolu olmasından ya da e-posta adresinin yanlış yazılmasından kaynaklanacak problemlerden dolayı Üniversitemiz yükümlü değildir.