Eğitim Fakültesi İkinci Akreditasyon Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi