Dış Değerlendirme Süreci Tamamlandı

YÖK Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Komisyonu üniversitemizde sürdürdüğü kurumsal dış değerlendirme sürecini tamamladı. Prof. Dr. Naci Tolga Saruç başkanlığındaki YÖK Kalite Kurulu Takım Üyeleri belirledikleri fakülte, yüksekokul, araştırma merkezleri ve idari birimleri ziyaret ederek buralarda bulunan yönetici, akademik, idari personel ile öğrencilerle toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirdiler. Program kapsamında Değerlendirme Takımı üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de toplantı yaptılar.

dış 6

Kalitenin tüm yöneticiler ve çalışanların ortak sorumluluğunda olduğunu ifade eden Kalite Kurulu Takım Başkanı Prof. Dr. Naci Tolga Saruç, “Kalite, amaca uygunluk derecesi olarak ele alınabiliyor. Yükseköğretimin hızla değişen gündemi kapsamında üniversitelerimizin akademik öncelikleriyle uyumlu, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha sistematik ve hesap verebilirlik ekseninde yürütmeleri gerekiyor. Dış değerlendirmeye kurumsal olarak müracaat eden Amasya Üniversitesi ile kalite güvencesi kültürünün içselleşmesi amacıyla bir dizi çalışma yürüttük. Amasya Üniversitesinin Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu bir Kalite Komisyonu var. Ziyaretimiz süresince; Amasya Üniversitesinin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreçleriyle ilgili olarak çalışmalar yürüttük. Bu süreçte yönetim kadrosu, akademik, idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlarla birtakım görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız süresince, bizlerle iş birliği içerisinde çalışan başta Kalite Komisyonu üyeleri olmak üzere, Rektör Prof. Dr. Metin Orbay’a ve Amasya Üniversitesi ailesine, YÖK Kalite Kurulu Takım Üyeleri olarak teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve YÖK’ün öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

dış 1

YÖK Kalite Kurulu Takım Üyelerinin çalışmalarıyla Amasya Üniversitesi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin misyon ve vizyon hedefleriyle ne derece örtüştüğünü analiz etme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Metin Orbay, “Üniversiteleri; yeniyi arayan, geleceği planlayan ve kendini bilimin evrensel değerlerinin bir parçası sayan kurumlar olarak görüyoruz. Bu anlayışla Amasya Üniversitesinin eğitim-öğretim kalitesini her geçen gün arttırmaya çalışıyoruz. Ülkemizin, çağdaş dünyada öncü ve önder olması için bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek insanları yetiştiren örnek bir üniversite olacağız. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Üniversitemizin iç/dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere “Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu” 2017 yılında kuruldu. Komisyonun kurulmasıyla birlikte kalite politikamızı; Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, uluslararası alanda söz sahibi, teknolojik yenilikleri takip eden ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda çalışmak olarak belirledik. Kaliteyi mükemmellik olarak değil ihtiyaçlara uyum sağlamak olarak ele alıyoruz. Kalite güvencesini ise kurumumuzun saptanmış hedeflerini doğru yönlendirebileceğimiz akış planları olarak görüyoruz. Bu akış planları üniversitemizin misyon ve vizyonunun arka planında yer alan temel değerler ile stratejik planlamamız ile birebir örtüşmektedir. Temel değerlerimiz üniversitemizin kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik etmektedir. Bu bağlamda temel değerler üniversitemizin çalışma felsefesini ortaya koyarak misyonunu gerçekleştirmesine, vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemizde bulunan YÖK Kalite Kurulu kurumsal dış değerlendirme sürecini tamamladılar. Başta Kalite Kurulu Takım Başkanı Prof. Dr. Naci Tolga Saruç olmak üzere tüm takım üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kalite Kurulunda görev yapan hocalarımızın tavsiye, öneri ve yapacakları değerlendirmeler ışığında Amasya Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin misyon ve vizyon hedefleriyle ne derece örtüştüğünü analiz etme fırsatı yakalayacağız ve kurumumuzu dönüştürüp, değiştireceğiz.” şeklinde konuştu.

dış 3

YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Komisyonu üniversitemizin dış paydaşlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü, Amasya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katıldı.

dış 4

Üniversitemiz Kalite Komisyonu sayfası için tıklayınız.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun kuruluş süreci ile ilgili Mevzuat metni için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü