Çocuklara TÜBİTAK Destekli Doğa ve Bilim Eğitimi

Geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrenciler ile bilim insanları buluştu. “Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2018” projesi TUBİTAK tarafından beşinci kez desteklendi. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç’ın yürütücülüğünde gerçekleşen projeyle 160 öğrenciye TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleri çerçevesinde doğa ve bilim eğitimi verildi.

Çocuklara TÜBİTAK Destekli Doğa ve Bilim Eğitimi 01

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Doç. Dr. Kılıç; ‘’Şehzadelerin yetiştiği ve tarihi zenginlikleri göze çarpan Amasya ilimiz doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken illerimiz arasındadır. Doğayı bir laboratuvar olarak kabul edip, doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız projemizin amacı, öğrencilerin, doğal dünyayı anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak, çevreye karşı duyarlı, çevreyi ve doğayı koruyan bireyler yetişmesine imkân sağlamaktır. Bunların yanı sıra bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirerek doğa, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmaktır. Ayrıca bilimsel problem çözebilen ve bilimsel düşünme becerilerine sahip, bilimsel bilgileri günlük hayata dâhil edebilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve ışık başarılı olduğumuzun göstergesidir.’’ dedi.

Çocuklara TÜBİTAK Destekli Doğa ve Bilim Eğitimi 02

Kılıç şöyle devam etti:

‘’25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yürütülen projenin hedef kitlesi Amasya merkez ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinden otuz öğrencidir. Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi hedeflenmektedir.

Çocuklara TÜBİTAK Destekli Doğa ve Bilim Eğitimi 03

Projede amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için alanlarında uzman kişiler tarafından fizik, kimya, biyoloji, matematik, sanat gibi alanlarda disiplinlerarası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler amaçlarına uygun olarak Amasya ilinin farklı doğa ortamlarında uygulanmıştır. Etkinlik öncelerinde öğrencilere yaratıcı drama etkinlikleri yaptırılarak, yaratıcılık ve estetik becerisi, iletişim becerisi gibi özelliklerin gelişmesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak şekilde; kalıcı ve etkili öğrenmelerini sağlayacak, eğlenceli, bilimsel süreç becerilerini, grupla çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Geleceğin bilim insanı olmaya aday öğrenciler bilim insanları ile bir arada karşılıklı etkileşim içinde bulunmuşlar ve öğrenciler bilimin güler yüzü ile tanışmışlardır. Öğrencilerin bu etkinlikler sayesinde bilimi, bilim üreten kişilerden, doğrudan öğrenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Çocuklara TÜBİTAK Destekli Doğa ve Bilim Eğitimi 04

Projemize eğitmen olarak farklı üniversitelerden alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan öğretmenler görev almışlardır.’’

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://dogabilim.net/ internet sitesinden ulaşılabilir.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü