Bilimsel Araştırma

Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mukaddes Örs; sağlık bakımından ilköğretim okullarının durumunu ve velilerin bu konudaki öğrenme gereksinimlerini saptayan bilimsel bir araştırmaya imza attı.  İngilizce olarak hazırladığı çalışmasını ‘Condition Of Primary Schools In Terms of Social Health’ adıyla kitaplaştıran Örs; ‘’Bu kitap, Antalya İli Manavgat İlçesinde sosyal sağlık bakımından kamu ilköğretim okullarının durumunu ve velilerin bu konudaki öğrenme gereksinmelerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın evreni Manavgat ilçesinde bulunan kamu ilköğretim okullarından görev yapan okul yöneticilerinden ve bu okullarda öğrencisi bulunan velilerden oluşmaktadır. Veriler Manavgat İlçe Merkezinde bulunan on ilköğretim okulu yöneticisinden ve tabakalı örnekleme yoluyla seçilen veli örnekleminden toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ki kare tekniklerinden yararlanılmıştır.

Araştırma bulgularına göre, fiziksel çevre sağlığı açısından okulların hemen tamamının okul çevre sağlığı kriterlerine uygun olmadığı saptanmış; velilerin fiziksel okul çevresinin hangi özellikleri taşıması gerektiği konusunda öğrenme gereksinmeleri olduğu anlaşılmıştır. Velilerin neredeyse tamamına yakınının çocuklarına bilgisel destek konusunda; yarıdan çoğunun araçsal destek konusunda; büyük çoğunluğunun duygusal destek konusunda olumlu davranışlar içersinde olduğu belirlenmiştir.

Ancak sosyal desteğin bu üç boyutunda da azımsanmayacak ölçüde yeterli desteği sağlamayan veli bulunduğu ve bunların sosyal destek konusunda öğrenme gereksinmesinin olduğu anlaşılmıştır. Öğrenci başarısını etkileyen çevresel etmenlerle ilgili hemen hiç eğitim almamış olan velilerin çoğunluğu böyle bir eğitim almaya isteklidirler. Yarıya yakını eğitimi hafta sonu gündüz üçte biri ise hafta içi gündüz almayı tercih etmektedirler.’’ dedi.

mukaddes örs

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü