Bilgisayar İşletmenliği Kadrosuna Atanma

        Adsız

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KADROSUNA ATANMA

        Üniversitemizde geçmiş yıllarda Memur, Ambar Memuru ve Sekreter kadrolarında görev yapan personelimize yönelik “Temel Bilgisayar Becerileri Seviye Tespit Sınavı” yapılmış olup, 70 puan ve üzeri alanların başarılı sayılacağı ve Bilgisayar İşletmenliği kadrolarına atanmalarında bu durumun değerlendirileceği bildirilmiştir.

         En son 16.02.2017 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan 25 kişinin Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanmaları 09.03.2017 tarihinde yapılmıştır.

         Ayrıca Üniversitemiz idari personelinden 3. ve 4. Dereceli kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesindeki şartlara sahip ve “Lisansüstü Eğitimi Tamamlamış” olanlar arasından değerlendirme yapılacaktır.

 

                                                                                                                   Personel Daire Başkanlığı