Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Burak YAZGAN
Fakülte : Sabuncuoğlu Ş.SHMYO
Personel türü : Akademik
Bölüm : Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : burak_yazgan@yahoo.com
Dahili : 4767
Oda No :

EĞİTİM BİLGİLERİ


Doktora: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı (2011- 2015)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı (2006-2009)

Lisans: Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (2002-2006)

Lise: Gelenbevi Lisesi (1999-2002)

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: Monosit ve Aortadaki CD36 Ekspresyonunun Ateroskleroz Açısından Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Tez Başlığı: Hiperkolesterolemi İle İndüklenen Endoplazmik Retikulum Stres'in Kardiyak Dokuda Proteozomal ve Apoptotik Aktivite Üzerine Etkisi.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER

 

YER ALDIĞI PROJELER

    

Proje Adı: Yeni Nesil Antrakinon Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu ve Kanser Hücreleri Üzerine Olası Etkilerinin İncelenmesi.

Görevi: Araştırmacı/Uzman.

Destekleyen Kuruluş: Tübitak (Proje No: KBAG 117Z163).

Bütçe: 360.000 TL Tarih: 15.11.2017- 15.11.2019.

Proje Adı: MCF-7 Hücre Hattında Iris taochia (Iridaceae)'den Elde Edilen Isoflavonların Anti-Kanser Aktivitesi.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: FMB-BAP 17-0265).

Bütçe: 29.947,60 TL Tarih: 07.07.2017-07.07.2018.

Proje Adı: Farklı antibiyotiklere karşı Klebsiella pneumoniae'de RNA-Seq Transkriptom Analizi ve groEL ekspresyonun belirlenmesi.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (FMB-BAP 17-0243).

Bütçe: 46.689,06 TL Tarih: 17.07.2017-07.07.2018.

Proje Adı: Uygulamalı Biyoinfomatik Çalıştayı.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: FMB-BAP 17-0241).

Bütçe: 14.979,10 TL Tarih: 20.09.2017-20.03.2018.

Proje Adı: PZR Temelli Moleküler Tiplendirme Yöntemleri Çalıştayı.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: FMB-BAP 16-0231).

Bütçe: 14.900 TL Tarih: 01.04.2016- 29.12.2016

Proje Adı: Sanayi Kuruluşlarının Analiz Taleplerine Yönelik Altyapı Güçlendirilmesi.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: FMB-BAP 15-0148).

Bütçe: 299.313,38TL Tarih: 01.12.2015- 24.02.2017

Proje Adı: Hiperkolesterolemi İle İndüklenen Endoplazmik Retikulum Stres'in Kardiyak Dokuda Proteozomal ve Apoptotik Aktivite Üzerine Etkisi.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı. Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (Proje No: SAG-C-DRP-130515-0164).

Bütçe: 24.977,26 TL Tarih: 13.05.2015- 13.05.2016.

Proje Adı: Uygulamalı Moleküler Biyoloji Yöntemleri Lisansüstü Bahar Okulu.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: FMB BAP 15-099).

Bütçe: 15.000 TL Tarih: 15.03.2015-31.09.2015.

Proje Adı: Hiperkolesterolemi ile İndüklenen Oksidatif Stress ve ER Stressin Kardiak Yetmezlik ile Sonuçlanan Hücre Ölümü Mekanizmalarına Etkisi ve Vitamin E’nin Rolü.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (Proje No: SAG-A-130612-0202).

Bütçe: 40.000 TL (ilaveten 20.000 TL ek bütçe) Tarih: 13.04.2012-05.12.2014.

Proje Adı: Hiperkolesterolemi İle Oluşabilecek Oksidatif Stresin Değişik Organlar Üzerindeki Etkilerinin ve Hastalıklarla İlişkisinin Incelenmesi, Alfa Tokoferol ve Gama Tokotrienolün Bu Durumdaki Rolü.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı (Bursiyer).

Destekleyen Kuruluş: Tübitak (Proje No: SBAG 111S289).

Bütçe: 24.999 TL Tarih: 01.12.2011- 01.06.2012.

Proje Adı: Monosit ve Aortadaki CD36 Ekspresyonunun Ateroskleroz Açısından Değerlendirilmesi.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı.

Destekleyen Kuruluş: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (Proje No: SAG-C-YLP-050608-0125).

Bütçe: 7.500 TL. Tarih: 05.06.2008-02.10.2009.

Proje Adı: Hiperkolesterolemi İle Oluşan Ateroskleroz ve Alzheimer Benzeri Değişikliklerde Farklı Olarak Eksprese Edilen Proteinlerin Tanımlanması, Tanı ve Seyrini Takip Edebilecek Belirteçlerin Saptanması.

Görevi: Yardımcı Araştırmacı (Bursiyer). 

Destekleyen Kuruluş: Tübitak (Proje No: SBAG-COST B35-5 106S121).

Bütçe: 311.610,8 TL. Tarih: 01.12.2006-01.12.2010.

 

 STAJLAR

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji, Staj 1 ay, 2005.

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji, Staj 1 ay, 2005.

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji, Staj 2 ay, 2004.

 

KATILDIĞI KURSLAR/KONGRELER

 

Uygulamalı Biyoinformatik Çalıştayı, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20-22 Eylül 2017.

42. FEBS Congress From Molecules to Cells and Back, Jerusalem, Israel, 10-14 September, 2017.

VI. International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey, 22- 25th of May 2017.

Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı, Gebze Teknik Üniversitesi, 9-11 Şubat 2017.

40th FEBS Congress, “The Biochemical Basis of Life”, Berlin, Germany, 4 - 9 July, 2015.

FEBS EMBO 2014 Congress, 30 August-4 September 2014, Paris, France.

Real-Time PCR ve Western Blot: Yeni gelişen teknolojiler ve klinik uygulamalar, 26-27 Mayıs 2014

38th FEBS Congress, “Mechanisms in Biology”, StPetersburg, Russia, 6 - 11 July, 2013.

22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , “From single molecules to systems biology”, Seville, Spain, 4-9 September, 2012.

KUSOM Research Meeting, What is the difference between a cancer and normal cell? Expanding the hallmarks of cancer,Istanbul, Turkey, April 12th, 2012.

Marmara Üniversitesi, QIAGEN, SABioscience Real Time PCR Tabanlı Gen Ekspresyonu, Mutasyon ve Metilasyon Profilleme Semineri, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2012.

Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu, İzmir, Türkiye, 24-25 Kasım, 2011

SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Acıbadem Unıversıty, 1st Symposium of the Proteomics Society ‘‘ New Trends in Clinical Proteomics’’, Istanbul, Turkey, 2 June, 2011.

ORPHEUS, PhD Quality Indicators for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences, Izmir, Turkey, 27-30 April, 2011.

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Floresans Yöntemlerin Biyoloji ve Tıpta Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2010.

Marmara Üniversitesi, Eczacılık ve Tıp Fakültesi, Yaşlanma ve İlgili Hastalıkların Moleküler Mekanizması ve Mikro Besinlerin Rolü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2009.

III. International Congress Of Molecular Medicine From Cell To Bedside, İstanbul, Türkiye, 2009.

SFRR-Europe, International Free Radical Summer School: “Lipid Peroxidation-And Free Radical-Signaling : Role In Pathophysiology”, Spetses Island, Greece, 2008.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Programlı Hücre Ölümü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2008.

First International Congress On Nutrition And Cancer, Antalya, Türkiye, 2008.

New Approaches and Developments in Molecular Mechanisms of Lipid Peroxidation Associated Disorders, Workshop of COST Action B35: LPO, İstanbul, Türkiye, 2007.

Süleyman Demirel Üniversitesi, 12. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 2005.

Adnan Menderes Üniversitesi, 11. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, Aydın, Türkiye, 2004.

 

EĞİTİM SERTİFİKALARI

Hücre Ölümünde Biyoinformatik Yaklaşımlar eğitim sertifikası, Gebze Teknik Üniversitesi, 11 Şubat 2017.

Hücre Ölümünde Yeni Teknolojiler eğitim sertifikası,  Gebze Teknik Üniversitesi, 10 Şubat 2017.

Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma İlkeleri eğitim sertifikası,  Gebze Teknik Üniversitesi,  09 Şubat 2017.

PERKİN ELMER, PERKİN ELMER ICP-OES OPTIMA-8000 cihazı yazılım donanım ve kullanıcı eğitim sertifikası, (09-10.12.2013).

PRİZMA, THERMO PICO REAL cihazı kullanıcı eğitim sertifikası, (07.11.2013).

PRİZMA, TECHNE PCR cihazı kullanıcı eğitim sertifikası, (07.11.2013).

PRİZMA, THERMO MULTISCAN GO kullanıcı sertifikası, (07.11.2013).

SEM, AGILENT 7890B GC-5977 MSD cihazı yazılım, donanım ve kullanıcı eğitim sertifikası, (20-22.08.2013).

DOLUNAY, LECO TRUSPEC MICRO CHNS cihazı kullanım ve kalibrasyon eğitim sertifikası, (06.09.2013).

TETRA, BERGHOF SPEEDWAVE TWO mikrodalga cihazı kullanım sertifikası, (14.11.2013).

ANT TEKNİK, SHIMADZU HPLC  kullanıcı eğitim sertifikası, (02.10.2013).

SPEKROTEK, AB SCIEX 3200 LC-MS/MS sistemi, bileşenleri ve temel kullanımı sertifikası, (03-05.06.2013).

QIAGEN, SABIOSCIENCE Real Time PCR Tabanlı Gen Ekspresyonu, Mutasyon ve Metilasyon Profilleme Sertifikası.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMA VE HAYVAN LABORATUVARI, Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşımlar Sertifikası (80 saat), (2007).

VERİLEN EĞİTİMLER

Uygulamalı Temel Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Eğitimi Kursu, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 3-4 /17-18 Mayıs 2014.

Uygulamalı Moleküler Biyoloji Yöntemleri Lisansüstü Bahar Okulu, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 13-16 Nisan 2015.

PZR Temelli Moleküler Yöntemler Calıştayı, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-18 Mayıs 2016.

Uygulamalı Biyoinformatik Çalıştayı, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 20-22 Eylül 2017.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Mehdi Sasani, Burak Yazgan, Irfan Celebi, Nurgul Aytan, Betul Catalgol, Tunc Oktenoglu, Tuncay Kaner, Nesrin Kartal Ozer, Ali Fahir Ozer, Hypercholesterolemia increases vasospasm resulting from basilar artery subarachnoid hemorrhage in rabbits which is attenuated by Vitamin E, Surgical Neurology International 2:29, 2011.

2. Erdi Sozen, Betul Karademir, Burak Yazgan, Perinur Bozaykut, Nesrin Kartal Ozer. Potential role of proteasome on c-jun related signaling in hypercholesterolemia induced atherosclerosis. Redox Biology (2014), doi: 10.1016/j.redox.2014.02.007.

3. Perinur Bozaykut, Betul Karademir, Burak Yazgan, Erdi Sozen, Richard C M Siow, Giovanni E Mann, Nesrin Kartal Ozer. Effects of vitamin E on peroxisome proliferator-activated receptor γ and nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 in hypercholesterolemia induced atherosclerosis. Free Radical Biology & Medicine Volume 70, May 2014, Pages 174-181.

4. Burak Yazgan, Erdi Sozen, Betul Karademir, Seyfettin Ustunsoy, Umit Ince, Neven Zarkovic, Nesrin Kartal Ozer. CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells reflects the onset of atherosclerosis BioFactors, 2017 DOI: 10.1002/biof.1372.


ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN POSTERLER

Aytan N, Yazgan B, Kartal-Özer N, Hypercholesterolemia and age related diseases, The 14 th Biennial Meeting of SFRR International, Beijing, China, October 18-22, 2008.

Aytan N, Yazgan B, Jung T, Tamtürk F, Grune T, Kartal-Özer N, Oxidative stress related changes in the brain of hypercholesterolemic rabbits, SFRR-E Free Radical Summer School 2008, Spetses Greece, August 30-September 5, 2008.

Aytan N, Yazgan B, Kartal-Özer N, Hypercholesterolemia and age related diseases, SFRR Europe 2008 Meeting, Berlin, Germany, July 5-9, 2008.

Burak Yazgan, Erdi Sözen, Nesrin Kartal Ozer, Gülden Omurtag, postgraduate educatıon programmes ın Marmara Unıversıty Health Scıences Department of Bıochemıstry, PhD Quality Indicators for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences, Izmir, Turkey, 27-30 April, 2011.

Bozaykut P, Catalgol B, Yazgan B, Sozen E, Siow R, Mann GE, Ozer NK. Induction of vascular antioxidant defences in response to dietary lipids and atherogenesis in hypercholesterolemic rabbits. Physiology 2011 Congress, 11-14 July 2011, Oxford University, Oxford, U.K.

Seyfettin Ustunsoy, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Erdi Sözen, Aslı Ece, Alper Ismicoglu, Esra Ozaltın, Nesrin Kartal Ozer. Flow Cytometric Analysis Of Monocyte Cd36 Expression In Hypercholesterolemic Patients. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Perinur Bozaykut, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Erdi Sozen, Elif Kaga, Richard Siow, Giovanni E. Mann, Nesrin Kartal Ozer. The transcription factors PPARγ and Nrf2 effect lipid accumulation and cholesterol efflux in in vivo model of atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Erdi Sozen, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Perinur Bozaykut, Elif Kaga, Nesrin Kartal Ozer. Role Of Protein Kinase C, C-Jun And Matrix Metalloproteinase In Hypercholesterolemia Induced Atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Elif Kaga, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Erdi Sozen, Perinur Bozaykut, Nesrin Kartal Ozer. Proteomic Analysis Of Rabbit Aorta In Hypercholesterolemia Induced Atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Burak Yazgan, Betul Catalgol, Seyfettin Ustunsoy, Nesrin Kartal Ozer. Correlation of CD36 expression between aorta and peripheral blood mononuclear cells in hypercholesterolemic rabbits. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

E. Sozen, P. Bozaykut, B. Catalgol, B. Yazgan, S. Ustunsoy, N. K. Ozer. Activation of AP-1 protein and related increase of matrix metalloproteinase expression in hypercholesterolemia induced atherosclerosis. 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , “From single molecules to systems biology”, Seville, Spain, 4-9 September, 2012.

B. Yazgan, B. Catalgöl, S. Ustunsoy, N. K. Ozer. Can CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for evaluation of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits? 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , “From single molecules to systems biology”, Seville, Spain, 4-9 September, 2012.

Erdi Sozen, Burak Yazgan, Betul Catalgol, Nesrin Kartal Ozer. The effect of beclin-1, LC3 II/I, BCL-2 and phospho BCL-2 in hypercholesterolemia induced oxidative stress. 38th FEBS Congress, “Mechanisms in Biology”, StPetersburg, Russia, 6 - 11 July, 2013.

Burak Yazgan, Erdi Sozen, Betul Catalgol, Nesrin Kartal Ozer. High Chlosterol Diet Induced Apoptotic Process On Rabbit Cardiac Myocyte Failure. 38th FEBS Congress, “Mechanisms in Biology”, StPetersburg, Russia, 6 - 11 July, 2013.

E. Sozen, B. Karademir, B. Yazgan, P. Bozaykut, N. Kartal Ozer. The effect of proteasome on c-j un mediated signaling mechanisms in hypercholesterolemia induced oxidative stress. FEBS&EMBO Congress, Paris, France, 30 August-4 September, 2014.

B. YAZGAN, A. E. SOZEN, B. KARADEMIR, N. KARTAL OZER. High cholesterol diet induced endoplasmic reticulum stres related apoptotic process on cardiac myocyte failure. FEBS&EMBO Congress, Paris, France, 30 August-4 September, 2014.

Yazgan B, Catalgöl B, Ustunsoy S, Ozer NK. Can CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for evaluation of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits? 40th FEBS Congress, “The Biochemical Basis of Life”, Berlin, Germany, 4 - 9 July, 2015.

Sözen, Erdi; Yazgan, Burak; Sahin, Ali; Tok, Enis Olgu; Ercan, Feriha; Karademir, Betul; Özer, Nesrin Kartal. FEBS Advanced Lecture course on “Redox Regulation of Metabolic Processes, September 19-25, 2016 in Spetses, Greece

I. Turkel, Y. Yilmaz, B. Yazgan, T. Yildirim. Detection of biofilm formation in ESBL producing Klebsiella pneumoniae by three different methods. 41th FEBS Congress, “Moleculer and Systems Biology for a Better Life”, Kuşadası, Turkey, 03 - 08 September, 2016.

Nesrin Kartal Ozer, A.Erdi Sozen, Burak Yazgan, Betul Karademir. Hypercholesterolemia Mediated Endoplasmic Reticulum Stress Response Might Be Related to Autophagic Death of Cardiomyocytes in Heart Failure. SfRBM's 23rd Annual Meeting, San Francisco, USA. November 16 - 19, 2016.

Tuba Yıldırım, Seda Mesci, Burak Yazgan, Belgin Sırıken. ATP-BINDING CASSETTE TRANSPORTERS. INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS 2017 (IDDGC’17) AHİ EVRAN UNIVERSITY KIRŞEHİR, TURKEY, APRIL, 24-28, 2017.

Ceren Yavuz, Rıdvan Güçkan, Çetin Kılınç, Burak Yazgan, Seda Mesci, Tuba Yıldırım. Analyses of Antibiotic Resistance Related to Biofilm Activity and ESBL Genes of Klebsiella pneumoniae. VI. International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey, 22- 25th of May 2017.

Burak Yazgan, İbrahim Türkel, Rıdvan Güçkan, Çetin Kılınç, Tuba Yıldırım. Investigation of Efflux Pumps in Antibiotic Resistance of Klebsiella pneumoniae. VI. International Congress of Molecular Medicine, Istanbul, Turkey, 22- 25th of May 2017.

Erdi Sozen, Burak Yazgan, Olgu Enis Tok, Feriha Ercan, Betul Karademir, Nesrin Kartal Ozer. High cholesterol diet-mediated unfolded protein response activation enhances autophagic cell death in heart tissue. OCC World Congress 2017 and Annual SFRR-E Conference. Metabolıc Stress and Redox Regulatıon. Berlin, 21-23 June 2017.

B. Yazgan, E. Sozen, A. Sahin, N. Kartal Ozer. The effect of high cholesterol diet on scavenger receptor expression and fatty acid profile in cardiac tissue. 42. FEBS Congress From Molecules to Cells and Back, Jerusalem, Israel, 10-14 September, 2017.

E. Sozen, B. Yazgan, O. E. Tok, F. Ercan, B. Karademir, N. Kartal Ozer. IRE1-JNK branch of ER stress response promotes inflammation and autophagy in heart tissue. 42. FEBS Congress From Molecules to Cells and Back, Jerusalem, Israel, 10-14 September, 2017.

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

Aytan N, Yazgan B, Kartal-Özer N, Hypercholesterolemia and age related diseases, 33 rd FEBS Congress and 11 th IUBMB Conference, Athens, Greece, June 28-July 3, 2008.

Nesrin Kartal-Özer, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Üstünsoy, Elif Kaga, Perinur Bozaykut, Erdi Sözen. Hypercholesterolemia and related signaling pathways towards the atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011.

Erdi Sözen, Burak Yazgan, Betul Karademir, Nesrin Kartal Ozer. HIGH CHOLESTEROL INDUCED CARDIAC FAILURE AND UNFOLDED PROTEIN RESPONSE. FEBS IUBMB. Molecular basis of human diseases 50 years anniversary of Spetses summer schools, Spetses Island, Greece, May 27-June 1, 2016.

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

     Türkel İ, Yıldırım T, Yazgan B,  Bilgin M, Başbulut E. GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae İzolatlarında acrA ve KdeA Efluks Pompa Genlerinin Real Time PCR ile Belirlenmesi. 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 18-19 Aralık 2015.

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Biyokimya Derneği

Hücre Ölümü Araştırma Derneği

 

YABANCI DİL

İngilizce- KPDS: 68

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

Microsoft Office programları (Word, Exel, Powerpoint), Graphpad.