Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Mehmet Burak BİLGİN
Fakülte : Teknoloji Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Makine Mühendisliği
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : mehmetburak.bilgin@amasya.edu.tr
Dahili : 1466
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

 

1.      Adı Soyadı:  Mehmet Burak BİLGİN

2.      Doğum Tarihi: 

3.      Unvanı:   Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sistem Mühendisliği

Kara Harp Okulu

1995

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Pamukkale Üniversitesi

2001

Doktora

Makine Mühendisliği

Pamukkale Üniversitesi

2011

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2011

Doçentlik Tarihi                :   2017                                       

Profesörlük Tarihi            :  

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

İnanç ATİK, "Mimarlıkta Nanoteknolojinin Yeri", Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji ve İnovasyon Anabilim Dalı, Haziran 2019

Gökhan ŞİT, "Test Olgunluk Modeli Entergrasyonu (TMMI) ile Yazılım Test Süreçlerinin İyileştirilmesi", Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji ve İnovasyon Anabilim Dalı,Haziran 2019 

Mehmet YAKA, "AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İstatiksel İncelenmesi", Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Teknoloji ve İnovasyon Anabilim Dalı,Haziran 2019


      6.2.  Doktora Tezleri

 

7.     Yayınlar

      A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1. Bilgin, M.B., Meran, C., “The effect of tool rotational and traverse speed on friction stir weldability of AISI 430 ferritic stainless steels”, Materials and Design, Volume 33, 2012, 376–383.  

A2. Bilgin, M.B., Meran, C., “The effect of tool angle on friction stir weldability of AISI 430 ferritic stainless steels”. Welding Journal, Volume 92, 1, 2013, p.42-46.

A3. Bilgin, M.B., Meran, C.,Canyurt, O.E., “Optimization of strength of friction stir welding of AISI 430 ferritic stainless steels by genetic algorithm”. International Journal of Advanced Manufacturing Technologies, 2015, 77: 2221-2233.

A4. Gök,K., Gök,A.,Bilgin, M.B. “Three-dimensional finite element model of the drilling process used for fixation of Salter–Harris type-3 fractures by using a K-wire”. Mechanical Sciences, 2015, 6, 2, 147-154.   

A5. Bilgin, M.B.Investigating the effects of cutting parameters on the Built-Up-Layer and Built-Up-Edge formation during the machining of AISI 310 austenitic stainless steels”. Materiali in Tehnologije, 2015, 49,5, 779-784.

A6. Bilgin,M.B., Gök,K., Gök, A. “Three-dimensional finite element model of friction drilling process in hot forming processes”. Journal of Process Mechanical Engineering, ( doi: 10.1177/0954408915614300)

A7. Yetilmezsoy, K., Erhuy, C.G., Ateş, F., Bilgin,M.B. "Implementation of fuzzy logic approach to estimate the degree of expulsion and spattering index and weld strength in projection welding". Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2018) 40:283

 

B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B1. Ovalı, İ., Bilgin,M.B., Mavi, A. “The effects of ausferrıte structure on surface topography of austempered gray iron “. Engineering Science and Technology, an International Journal (JESTECH), 15(4), 183-192, 2012.

B2. Meran, C., Bilgin, M.B. "Fusion and friction Stir Welding of X6Cr17 stainless steel". Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Volume 61 Issue 2 December 2013, 403-410. 

B3.  Gök, K., Gök, A., Bilgin, M.B. "Finite Element Modeling as Three Dimensional of Effect of Cutting Speed in Turning Process ". Journal of Engineering and Fundamentals, Vol. 1(1), pp. 11-22, December, 2014. 

B4. Gök, K., Taşpınar, B., Taşpınar, F., Afşar, E., Gök, A.Bilgin, M.B. "Research using finite element method of biomechanical behaviours of human femur model under different loads.". Journal of Engineering and Fundamentals, Vol. 1(1), pp. 43-47, December, 2014.

 

 

C.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

C1. Sudağ, M., Ovalı, İ., Bilgin,M.B., Akkurt, A., “AA7075 T6 Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı ile Birleştirilmesinde Farklı Takım Geometrilerinin Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, 2’nci Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.376-383.

C2. Bilgin,M.B., Meran, C., “TIG,MIG ve Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilen Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Mikroyapı Farklılıklarının Karşılaştırılması”, 2’nci Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.392-401.

C3. Sudağ, M., Ovalı, İ., Bilgin,M.B., Akkurt, A., “AA7075 T6 Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı ile Birleştirilmesinde Farklı Takım Geometrilerinin Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, 2’nci Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 23-25 Mayıs 2012, Ankara, Bildiriler Kitabı, s.668-675 (Poster).

C4. Kurt,Ü., Bilgin,M.B., Yavuz,M. "Türkiye'de TRIZ Eğitimi". Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu (MEEİS) 2012, 1-2 Kasım 2012, Isparta, s.113-118. 

C5. Meran C., Bilgin M.B., İz U., Özkan M.C., Bayraktaroğlu U. “AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çeliğin TIG Kaynak Yapılabilirliğini Etkileyen Parametrelerinin İncelenmesi”, 3’üncü Uluslar arası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, 21-23 Mayıs 2014, Manisa, Bildiriler Kitabı, s.725-732.

C6. Atik,İ., Bilgin, M.B. "The Place of Nanotechnology in architecture", Kent Akademesi, Volume, 11 (33), Issue 2, Page 232-242.

C7. Yaka, M., Bilgin, M.B., Yaka, H. "Selection of Appropriate Cutting Parameters to Achive Optimum Surface Roughness with Taguchi", International Journal of Scientific and Technological Research, Volum 5, No. 3, 2019

C8. ŞİT,G., Bilgin, M.B. " Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu (TMMi) ile Yazılım Test Süreçlerinin İyileştirilmesi, SETSCI Conference Proceedings, 4(1), 44-55, 2019.  

 

D.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 D1. Kaynak İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sorunları (Turkish Edition), Türkiye Alim Kitapları (November 4, 2014) ISBN-10: 3639671775; ISBN-13: 978-3639671773

 

 E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

F1. Meran, C., Bilgin, M.B., “AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım Baskı Kuvvetinin Etkisinin İncelenmesi”, Kaynak Teknolojisi VIII. Ulusal Kongresi, 18-19 Kasım 2011, ANKARA, Bildiriler Kitabı, s.389-399.    

G.  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

G1. Kaynak İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sorunları (2014). Türkiye Alim Kitapları, Basım: 1, Sayfa: 128, ISBN:978-3639671773

 H. Diğer yayınlar

 

8.    Projeler

 • Avrupa Birliği (AB)Projesi (Proje Yürütücüsü): TRH3.1.LLL II/P-03/633. Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı. "Öğrenmenin Yaşı Yoktur". (2016)

 • Avrupa Birliği (AB)Projesi (CAD Eğitmeni): TRH1.2.PYEIS/P-03/973. "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi II" (2016)

 • BAP projesi (Proje Yürütücüsü):  Amasya Üniversitesi FBE, " AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi". FMB-BAP 16- 0220. (2016)

 • BAP projesi (Proje Yürütücüsü): Amasya Üniversitesi FBE,"Ulaştırma sektöründe yeni yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması" . (2016)

 • BAP projesi (Proje Yürütücüsü):  Amasya Üniversitesi FBE, "Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi". FMB-BAP 15- 0136.(2015)

 • BAP projesi (Proje Araştırıcısı): Amasya Üniversitesi FBE, "Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu". FMB-BAP 15- 0137.(2015)

 • BAP projesi (Proje Yürütücüsü): Amasya Üniversitesi FBE,"Ulaştırma sektörüne genel bir bakış" . (2015)

 • BAP projesi (Proje Araştırıcısı): Amasya Üniversitesi FBE, "Amasya İlinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi ". (2014)

 • Avrupa Birliği (AB)Projesi (Teknik Destek Elemanı): TRH2.2IQVETII/-03/148. "Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi" (2014)

 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)Projesi (Teknik Destek Elemanı): "Üretirken öğreniyoruz/TR83/ YENERJ/003/ 003/ Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı". (2014)

 • BAP projesi (Proje Araştırıcısı): Pamukkale Üniversitesi FBE. "Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Sürtünme Karıştırma Kaynak Yapılabilirliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ". 2009FBE022.

 

 • 9.  Editörlük

 • The Journal of Engineering and Fudamentals (JEF) Mechanical Engineering Editor

   

  10. Yayın Hakemliği

 • International Journal of Advanced Manufacturing Technology

 • Part B: Journal of Engineering Manufacture

 • Journal of Materials Processing Technology

 • Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  (PAJES)

 • Mugla Journal of Science and Technology (MJST)

 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

   

   

  11.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

   

  12.    İdari Görevler

 • Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2017-devam)

 • Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Başkanlığı (2018-devam)

 • Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü (2018-2019)

 • Amasya Üniversitesi Taşova Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (2014-2017) 

 • Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2011–2015)

 • Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2011– 2014)   

 • Amasya Üniversitesi İç Denetim Kurulu Üyeliği (2013-2017)

 • Amasya Üniversitesi Senato Üyeliği (2014-2017)

 • Amasya Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü (2013-2017)

   

  13. Diğer Akademik Görevler

 •  3’ncü Uluslar arası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi (ICWET’14) Ulusal Danışma Kurulu Üyeliği, 21-23 Mayıs 2014, Manisa

 • 15’inci Uluslar arası Malzeme Sempozyumu ( IMSP’2014) Uluslar arası Düzenleme Kurulu Üyeliği,  15-17 Ekim 2014, Denizli.

 • Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi Danışma Kurulu Üyeliği,   20-21 Kasım 2015, Ankara

 • 4’üncü Uluslar arası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi Ulusal Danışma Kurulu Üyeliği, 11-13 Mayıs 2016, Gaziantep

 • 16’ncı Uluslar arası Malzeme Sempozyumu ( IMSP’2016) Uluslar arası Düzenleme Kurulu Üyeliği, 12-14 Ekim 2016, Denizli.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Değerlendirme Hakemliği (2013)

 • TÜBİTAK-TEYDEB İzleyici Hakemliği (2014- 2016)

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ” hakemliği (2015)

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “ArGe Merkezi Değerlendirme” hakemliği (2016)