Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : LEVENT UĞUR
Fakülte : Teknoloji Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Makine Mühendisliği
Ünvanı : Dr.Öğr.Üyesi
E-Posta : levent.ugur@amasya.edu.tr
Dahili : 1483
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı:  Levent UĞUR                                 

2.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

3.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Üniversite

Makine Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi

2001-2006

Y. Lisans

Makine Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Makine Mühendisliği

Düzce Üniversitesi

2011-2015

4.      Akademik Unvanlar:  

Yardımcı Doçentlik Tarihi :    

Doçentlik Tarihi                :                                           

Profesörlük Tarihi            : 

5.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      5.1.  Yüksek Lisans Tezleri

      5.2.  Doktora Tezleri

6.     Yayınlar

      6.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

A1. ATMACA H., MUTLU İ., ÖZKAN A., ÇELİK, T.,UĞUR,L., KİŞİOĞLU, Y.,(2013). The effect of proximal tibial corrective osteotomy on menisci, tibia and tarsal bones: a finite element model study of tibia vara, Int J Med Robotics Comput Assist Surg (2013). DOI: 10.1002/rcs.1528     

A2.ÖZKAN A., ATMACA H., MUTLU İ., ÇELİK, T.,UĞUR,L., KİŞİOĞLU, Y.,"Stress distribution comparisons of foot bones in patient with tibia vara: a finite element study",  Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 15, No. 4, 2013, DOI: 10.5277/abb130409, (2014)

A3. MUTLU, İ., UĞUR,L., ÇELİK, T., BULUÇ, L., MUEZZİNOĞLU, S., KİŞİOĞLU, Y., "Evaluation of contact characteristics of a patient-specific artificial dysplastic hip joint” Acta of Bioengineering and Biomechanics, (Impact Factor: 0.33). 03/2014; 16(2). DOI:10.5277/abb140213 (2014)

A4. Kan F.B.,Coskunses M.,Mutlu I., Ugur L., Meral D.G.,"Effects of inter-implant distance and implant length on the response to frontal traumatic force of two anterior implants in an atrophic mandible: three-dimensional finite element analysis", International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Available online 25 March 2015, doi:10.1016/j.ijom.2015.03.002

A5. ATMACA H., UĞUR L., ÖZKAN A., MANTELLI A.G., ERZİNCALI F.,"Changes in the Loadings on the Shoulder Girdle in Case of Scapulothoracic Fusion" Int J Med Robotics Comput Assist Surg 2015 Jul 17. doi: 10.1002/rcs.1683.

A6.GOKKUS K., ATMACA H., UĞUR,L., ÖZKAN A., AYDIN A.T., “THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIAL MENISCAL SUBLUXATION AND STRESS DISTRIBUTION PATTERN OF THE KNEE JOINT: FINITE ELEMENT ANALYSIS" Journal of Orthopaedic Science 2015 doi:10.1016/j.jos.2015.10.001

     6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A7.  MUTLU İ., ÖZKAN A., UĞUR,L., MUEZZİNOĞLU, Ü.S., KİŞİOĞLU, Y.,"3d Topologıcal Evaluatıon Of Bıomodels And Its Optımıum Fınıte Element Model İn The Mımıcs", , IMS 2010 7th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, International University of Sarajevo, Bosnia i Herzogovina, (2010)

A8.  KAN, B., ÇOŞKUNSES, M.F., MUTLU İ., UĞUR,L., MERAL, D.G.,"Dental İmplant Uzunluğunun Travmatik Sagital Kuvvetler Atrofik Mandibulaya Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi", , TOAMS 2014 21ST International Scientific Congress , (2014)

A9. Yıldız, A., Özlü B., Yaka, H., Uğur, L. (2014) A Fuzzy Multi Criteria Decision Making Method for Selection of CNC Machine Tool. First International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE14), 8-9 May 2014, Karabük, Turkey. 

   6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      6.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      6.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      6.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E1. MUTLU İ., ÖZKAN A., UĞUR,L., CIRPICI, Y., KİŞİOĞLU, Y., MUEZZİNOĞLU, Ü.S.," Yüksek Tibial Osteotomi Operasyonunun Ayak Kemikleri Üzerindeki Gerilme Dağılımına Etkisi ", Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Niğde(2011)

E2.  ATMACA H., UĞUR,L., MUTLU İ., ÖZKAN A., MEMİŞOĞLU K., “Omurga Cerrahisinde Uygulanan Pedikül Vidalarının Yerleşim Bozukluklarının İmplant Ömrü Üzerine Etkileri: Sonlu Elemanlar Analiz Çalışması” 23. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

E3. ATMACA H., MEMİŞOĞLU K., UĞUR,L., ÖZKAN A., MUTLU İ.,BARAN,T., MUEZZİNOĞLU, Ü.S., “Travma Sonrası Kalça Eklemine Etki Eden Dolaylı Yüklenmede Cam Tipi Femoroasetabuler Sıkışma Sendromun Etkisi”

 E4.Gökkuş K, Atmaca H, Uğur L, Özkan A, Aydın AT. The Relationship between Medial Meniscal Subluxation and Stress Distribution Pattern of the Knee Joint: A Finite Element Analysis Study. International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT) 26th Triennial World Congress. Rio de Janeiro, Brazil, November 19-22, 2014

 E5.Atmaca H, Uğur L, Özkan A, Erzincanlı F. Skapulatorasik füzyon sonrasi glenohumeral ve akromiyoklavikular eklemlerde oluşan yüklenmelerdeki değişimler: sonlu elemanlar model çalişmasi. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.Belek, Antalya,  12-16 Kasım 2014

 E6.Gökkuş K, Atmaca H, Uğur L, Özkan A, Aydın AT. Medial menisküs subluksasyonu sonrasi diz ekleminde ortaya çikan yüklenmelerdeki değişimler: sonlu elemanlar analiz çalişmasi. 12. TUSYAD( Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği) Kongresi. İzmir,23-27 Eylül 2014.

 E7.UĞUR,L., ÖZKAN A., BULUÇ, L., KİŞİOĞLU, Y., CIRPICI, Y.,MUEZZİNOĞLU, S., “Lateral Kamalı Tabanlık Tasarımının Alt Ekstremite Yük Dağılımı Üzerine Etkisi" ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, Cilt 45 (2011) Supplementum - I, 286, (2011)

       6.7.  Diğer yayınlar

7.    Projeler

8.    İdari Görevler

9.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.  Ödüller

 1.  23. Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ATMACA H., UĞUR,L., MUTLU İ., ÖZKAN A., MEMİŞOĞLU K., “Omurga Cerrahisinde Uygulanan Pedikül Vidalarının Yerleşim Bozukluklarının İmplant Ömrü Üzerine Etkileri: Sonlu Elemanlar Analiz Çalışması” Sözlü bildiri dalında birincilik ödülü

2. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü-2015

11.  Hakemlikler

12- Patentler

İlizarov Halkalarının Kolay Montajı ve Demontajı İçin Somun Tasarımı TR 2009 08268 Y   2009