Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Önder İdil
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : onidil@gmail.com
Dahili : 3337
Oda No :

Adı Soyadı: Dr. Önder İDİL
Doğum Tarihi: 22.09.1969
Telefon: 358 211 50 05 (3337) Elektronik Posta: onidil@gmail.com

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

      Biyoloji Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1993

Y. Lisans

      Biyoloji Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997

Doktora

      Biyoloji (Mikrobiyoloji)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
Karadeniz Suyunda E.coli ve S.enteritidis’in Yaşamını Etkileyen Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Belirlenmesi
Doç. Dr. Reşit ÖZKANCA

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı
Farklı Dalga Boylu Işınların Etkisinde Fotosensitizasyonun Karadeniz Suyunda E.coli ve S.typhimurium’un Yaşamına ve Oksidatif Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Prof. Dr. Reşit ÖZKANCA

Görevler

Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Amasya Eğitim Fak., Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996-2006

Öğretmen

Amasya Bilim Ve Sanat Merkezi (AMASYA)

2006-2007

Öğretmen

Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi (AMASYA)

2007-2008

Arş.Gör.Dr.

Amasya Eğitim Fak., Amasya Üniversitesi (AMASYA)

2008-2011

Yrd.Doç.Dr.

Amasya Eğitim Fak., Amasya Üniversitesi (AMASYA)

2011-

 

Yabancı Dil (İngilizce): ÜDS-75

ESERLER

A. SCI (Science Citation Index) ve SCI Expanded Kapsamında  Yer Alan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.19. Hatice Vural, Önder İdil (2019). Synthesis, spectroscopic investigation and biological activities of copper(II) complex of 2-(2,4-difluorophenyl) pyridine: A combined theoretical and experimental study. Journal of Molecular Structure, 1177, 242-248.
A.18.
Dilber Ozgun Hundur, Önder İdil, Nezahat Kandemir, Melek Gul, Vahit Konar (2018). PHYTOCHEMICAL SCREENING AND IN-VITRO ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND DNA INTERACTION OF LEUCOJUM AESTIVUM. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(10), 6704-6710.
A.17.
Ömer Tamer, Davut Avcı, Emine Çelikoğlu, Önder İdil, Yusuf Atalay (2018). Crystal growth, structural and spectroscopic characterization, antimicrobial activity, DNA cleavage, molecular docking and density functional theory calculations of Zn(II) complex with 2‐pyridinecarboxylic acid. Applied Organometallic Chemistry, e4540, 1-14.
A.16.
Şeyma Karadeniz, Cigdem Yuksektepe Ataol, Onur Şahin, Önder İdil, Hümeyra Bati (2018). Synthesis, structural studies and antimicrobial activity of N'-((2Z, 3E)-3-(hydroxyimino)butan-2-ylidene)-2-phenylacetohydrazide and its Co(II), Ni(II) complexes. Journal of Molecular Structure, 1161, 477-485.
A.15.
Ömer Tamer, Sevil Arabacı Tamer, Önder İdil, Davut Avcı, Hatice Vural, Yusuf Atalay (2018). Antimicrobial Activities, DNA Interactions, Spectroscopic (FT-IR and UV-Vis) Characterizations, and DFT Calculations for pyridine-2-carboxylic acid and its derivates. Journal of Molecular Structure, 1152, 399-408.
A.14.
Meryem Evecen, Mehmet Kara, Önder İdil, Hasan Tanak (2017). Investigation of antimicrobial activities, DNA interaction, structural and spectroscopic properties of 2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine. Journal of Molecular Structure 1137, 206-215.
A.13. Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin Inkaya, Önder İdil, Namık Özdemir (2016). Synthesis, crystal structure analysis, spectral characterization, quantum chemical calculations, antioxidant and antimicrobial activity of 3-(4-chlorophenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanobenzo[d] isoxazole. Journal of Molecular Structure 1122 (2016) 219-233.
A.12. H. Vural, M. Kara, Ö. İdil (2016). Experimental and computational study of the structure and spectroscopic properties of 10,30-Dihydrospiro[cyclohexane-1,20-[2H] imidazo[4,5-b]pyridine] Journal of Molecular Structure, 1125 (2016) 662-670.
A.11. İdil Önder, Macıt İkbal, Kaygusuz Özge, Darcan Cihan (2016).  The Role Of Oxıdatıve Stress Genes and Effect of Ph on Methylene Blue Sensıtızed Photooxıdatıon of Escherıchıa Colı.  Acta Biologica Hungarica, 67(1), 85-98., Doi: 10.1556/018.66.2016.1.7 (Yayın No: 2685503).
A.10. Selin Kinali-Demirci, Onder Idil, Ali Disli, 2015. Synthesis of some novel purine derivatives incorporating tetrazole ring and investigation of their antimicrobial activity and DNA interactions. Medıcınal Chemıstry Research, 24:1218–1225.
A.9. Tulumoglu S, Kariptas E, Erdem B, Idil O, Berksoy EA, 2014. Investigation of probiotic properties of lactobacilli bacteria isolated from human gastrointestinal tract. Journal Of Food Safety And Food Qualıty-Archıv Fur Lebensmıttelhygıene, Volume: 65  Issue: 6  Pages: 151-163.
A.8. Gupta V.K, Atar N, Yola M L, Darcan C, İdil Ö, Üstündağ Z, Suhas, 2013. Biosynthesis of silver nanoparticles using chitosan immobilized Bacillus cereus: Nanocatalytic studies. Journal of Molecular Liquids, 188, 81-88
A.7. İdil Ö, Darcan C, Özkanca R, Şahin T, (2013). The effect of UV-A and various visible light wavelenghts radiation on expression level of Escherichia coli oxidative enzymes in seawater. Jundishapur J Microbiol. 6(3),226-32).
A.6. İdil Ö, Darcan C, Özkanca R, (2011). The effect of UV-A and different wavelengths of visible lights on survival of Salmonella typhimurium in Seawater microcosms. Journal of Pure and Applied Microbiology, vol 5 (2), p, 581-592. 
A.5. İdil Ö, Özkanca R, Darcan C and Flint KP, (2010). Ecsherichia coli: Dominance of RedLight over other Visible Light Sources in Establishing Viable but Nonculturable State.Photochemistry and Photobiology.86, 104-109.
 A.4. Darcan C, Özkanca R, İdil Ö, Flint KP, (2009). Viable but Non-Culturable State (VBNC) of Escherichia coli Related to EnvZ under the Effect of pH, Starvation and Osmotik Stress in Sea Water.Polish Journal of Microbiology.Vol 58, No 4, 307-317.
A.3. Darcan C, Özkanca R, İdil Ö, (2009). The role of RpoS, H-NS and AcP on the pH-dependent OmpC and OmpF porin expressions of Escherichia coli at different pH. African Journal of Biotechnology, vol 8 (9), pp 1845-1854.
A.2. Özkanca R, Şahin N, İdil Ö, (1997). The Effects of Chemical Pollution on Antibiotic Resistance of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Sea Water. Turk. J. Biol., 21, , 479-487 
A.1. Özkanca R, Nevzat ŞAHİN, İdil Ö. (1997). Antibiotic Susceptibility and Survival of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Sea Water Under Starvation Stres. Turk. J. Biol., 21, , 471-479

 

B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B.5. Huseyin Burak Ozcelik, Onder Idil. (2018). Development of antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains. Journal of Molecular Biology and Biotechnology, 2(1), 23-27.
B.4.
Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Ceren Başkan, Onder Idil. (2018). Examination of the Production of Biofilm and Acyl Homoserine Lactone (AHL) in Pseudomonas aeruginosa Isolates Exposed to Sub-inhibitory Antibiotics Concentrations. Microbiology Research Journal International, 24(1), 1-7.
B.3.
Melek Gul, Ilkay Ozturk Cali, Arzu Cansaran, Onder Idil, Irem Kulu and Umut Celikoglu (2017).  Evaluation of phytochemical content, antioxidant, antimicrobial activity and DNA cleavage effect of endemic Linaria corifolia Desf. (Plantaginaceae). Cogent Chemistry, 3, 1-14. (Yayın No: 1337293).
B.2.
Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Önder İdil, Yüksel Güleryüzlü, Mustafa Çapraz, Kemal Türker Ulutaş (2015).  Determining Hepatitis C Virus Genotype Distribution of Amasya Area in Turkey. Ulutas Medıcal Journal, 1(2), 41-43. (Yayın No: 1966690).
B.1. Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Osman Aydın, Önder İdil, Bora Özkan, Mustafa Arslan, Aysun Tekeli Taşkömür (2015). Amasya Bölgesindeki Gebelerde Toksoplazma ve Sitomegalovirüs Seroprevelansı.  European Journal of Health Sciences, 1(2), 72-75. (Yayın No: 1957415).

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

C.2. Önder İdil, Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Mürsel Çepni (2016). Üçüncü Basamak Bir Hastanede Stafilokok Türlerinde Fusidik Asit ve Diğer Antibiyotiklerin Duyarlılıklarının Araştırılması. Abant Med. J, 5(2), 101-107.
C.1. Cansaran A, İdil Ö, Kalkan M, (2006). Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dallarındaki Okul Deneyimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fak. Dergisi. 1, 83-99.

D. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

D.27. Kudret Demir, Önder İdil, 2018. Escherichia coli and Clinical Isolates in River Water in the Presence of Different UV-A Sources and Photosensitizer. VI. Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Mayıs-Burdur.
D.26.
Ayşin Zülfikaroğlu, Önder İdil, Çiğdem Yüksektepe Ataol, Murat Taş, 2017. Bazı Hidrazon Ligantlarının ve Bakır (II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu, DNA ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi. VI. Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-21 Mayıs-Burdur.
D.25.
Ali Tokatlı, Önder İdil, Nevzat Şahin, 2016. Streptomyces sp. YC537 İzolatının Polifazik Yöntemlerle Karakterizasyonu. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 18-21 Temmuz-Konya.
D.24. Ali Tokatlı, Önder İdil, Nevzat Şahin, 2016. Yeniçağa Gölü Sedimentinden İzole Edilen Amycolatopsis sp. YC111 İzolatının Polifazik Yöntemlerle Karakterizasyonu. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 18-21 Temmuz-Konya.
D.23. Tokatlı Ali, İdil Önder, Şahin Nevzat, 2016. Yeniçağa Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces sp. YC504’ün Polifazik Yöntemlerle Karakterizasyonu. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi 5-9 Eylül-Gaziantep.
D.22. Elif Serbestoğlu, Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Önder İdil, 2016. Changing Antibiotic Resistance of Escherichia coli and Clinical Isolates During Photooxidative Stress. 3rd Internatıonal Conference On Computatıonal And Experımental Scıence And Engıneerıng (ICCESEN), 19-24 October-ANTALYA-TURKEY.
D.21. Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Keramettin Yanık, Önder İdil, 2016. Subinhibitör Dozlarda Antibiyotiğe Maruz Kalmış Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Antibiyotik Duyarlılık Profili ve Minimal İnhibitör Konsantrasyon Değişimlerinin Araştırılması. 31. Ankem Kongresi-Bodrum.
D.20. Çetin Kılınç, Rıdvan Güçkan, Keramettin Yanık, Önder İdil, 2016. Subinhibitör Dozlarda Antibiyotiğe Maruz Kalmış Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Slime Üretiminin Araştırılması. 31. Ankem Kongresi-Bodrum.
D.19. Serpil Eryılmaz, Melek Gül, Ersin İnkaya, Önder İdil, Namık ÖZDEMİR, 2015. İzoksazol Türevli Norbornadien ve Norbornen Bileşiklerinin Sentezi, Biyolojik Önemi ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi, 3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 20-22 Mart-Antalya.
D.18. Darcan Cihan, Çetin Gülçin, Kaygusuz Özge, İdil Önder, 2015.  Escherichia coli de Ompc ve Ompf Dış Membran Porin Proteinlerinin Farklı Metal Stresindeki Rollerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 21 Ağustos-Afyon.
D.17. Ayar Elif, Kandemir Nezahat, İdil Önder, 2015. Farklı Çözücülerle Hazırlanan Centranthus longiflorus ssp longiflors Bitki Ekstraktlarının Antioskidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Karşılaştırılması. 12. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül, Muğla.
D.16. Zülfikaroğlu Ayşin, İdil Önder, 2015. Yeni İzobütirohidrazon Türevlerinin ne Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu Teorik Hesaplamaları ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan-Mersin.
D.15. Zülfikaroğlu Ayşin, İdil Önder, 2015.  Oksim Grubu İçeren Yeni Bir Hidrazon Ligandının ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi. 22-25 Nisan-Mersin.
D.14. Macit İkbal, İdil Önder, Kaygusuz Özge, Darcan Cihan, İdil Feraye, 2014. E. coli nin fotooksidatif stres altındaki yaşamına pH ın etkisi bazı oksidatif stres genlerinin rolünün belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran-Eskişehir.
D.13. Türk Emine, İdil Önder, Çelikoğlu Umut, Söylemez Üzeyir, 2014. Topraktan izole edilen Bacillus thuringiensis bakterisinden proteaz enziminin saflaştırılması ve karakterize edilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi,23-27 Haziran-Eskişehir.
D.12. Melek Gül, İrem Kulu, İlkay Öztürk Çalı, Arzu Cansaran, Umut Çelikoğlu, Emine Türk, Önder İdil, 2013. Endemik Linaria corifolia Desf. (Scrophulariaceae) Bitki Ekstrelerinin Eldesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. I.Ulusal Organik Kimya Kongresi, 25-29 Ekim-Sakarya.
D.11. Cihan Darcan, Necip Atar, Önder İdil, Burçin Nilay Yener, Berat Onur Atalar, Zafer Üstündağ, 2012. Bacillus cereus hücresiz ekstraktı kullanılarak gümüş nanoparçacıklarının elde edilmesi ve katalizör olarak kullanılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, Bornova-İzmir.
D.10. Darcan C, İdil Ö, 2010. E. coli’nin Deniz Suyunda Fotooksidatif Stres Altındaki Yaşamında Ompr Regülatör Proteininin Rolü. XX. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran-Pamukkale.
D.9. Özkanca R, İdil Ö, Darcan C, 2008. Deniz suyunda, farklı dalga boylu ışınların E.coli ve S.typhimurium’un lipit peroksidasyonuna etkisi, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
D.8. Darcan C, Özkanca R, İdil Ö, 2008. Deniz suyunda, açlık stresi ve besin ilavesinin E.coli’nin OmpC ve OmpF sentezine etkisi ve RpoS, H-NS, Acp’ın rolü, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon.
D.7. Darcan C, İdil Ö, Özkanca R, 2005. Farklı pH’larda RpoS, HNS ve AcP’nin E.coli’nin OmpF ve OmpC Porin Protein Sentezindeki Rolü, XIV. Biyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir. 
D.6. İdil Ö, Darcan C, Karakaya H, Özkanca R, 2005. Deniz Suyunda, E.coli ve S.typhimurium’un uyku durumuna girmesinde oksidatif stres ve değişik dalga boyundaki ışınların etkisi, XIV. Biyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir. 
D.5. Darcan C, İdil Ö, Özkanca R, 2005. Deniz suyunda, E.coli’nin yaşamının pH, açlık ve osmotik stresin etkisi altında dormansi ve porin proteinleri ile ilişkisi, XIV. Biyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir. 
 D.4. İdil Ö, Darcan C, Karakaya H, Özkanca R, 2005. Deniz suyunda, fotosensitizer olan metilen mavisi ve değişik dalga boyundaki ışınların E.coli ve S.typhimurium’un oksidatif stres enzim aktivitesi ile ilişkisi, XIV. Biyoloji Kongresi, 31 Ağustos- 2 Eylül, Eskişehir. 
D.3. İdil Ö, Darcan C, Özkanca R, 2001. Bazı Dezenfektan Özellikteki Kimyasal Maddelerin Karadeniz Suyunda Yaşayan E.coli ve S. enteritidis’in Yaşamına Olan Etkileri XII. Biyoloji Kongresi, 17-21 Eylül, Balıkesir. 
D.2. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. 7-10 Eylül 1998 - Samsun (Katılımcı) 
D.1. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi. 17-20 Eylül 1996 - İstanbul (Katılımcı) 

E. Sempozyumlarda Yayımlanan Bildiriler 
E.1. İdil Ö, Kanar K.P, 2007. Kimyasal Maddelerle Kirlenmiş Olan Yeşilırmak Suyunda E.coli’nin Yaşamı ve Antibiyotik Direncinde Meydana Gelen Değişim. I. AMASYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 1067-1074 
E.2. İdil Ö, Coşkun Ö, Demir A, 2007. Bilim Adamı Yönüyle “MİTHRİDATE” I. AMASYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 1075-1084 
E.3. Yaman S, İdil F, İdil Ö, 2007. Orta Öğretim Öğrencilerinin Fen Derslerinden ve Fen Öğretmenlerinden Beklenti Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
I. AMASYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 1218-1226 

F. Görev Aldığı Projeler

F.1. "Escherichia coli’de Oksidatif Stres İle İlişkili Genlerin Metal Direncindeki Rollerinin Araştırılması"
Tübitak-3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 2014-2016
Görevi: Proje Yürütücüsü
F.2. E. coli Isı Şok Proteinleri Ibp A ve Ibp B nin Farklı Stres Şartları Altındaki Rollerinin Belirlenmesi.
Amasya Üniversitesi-FMB-BAP-13-046 Kodlu Proje.
15.10.2013-15.10.2014
Görevi: Proje Yürütücüsü
F.3. Topraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensis Bakterisinden Ekonomik Öneme Sahip Olan Proteaz
Enziminin Saflaştırılması Ve Karakterize Edilmesi. Amasya Üniversitesi-FMB-BAP13-026 Kodlu Proje.30.06.2013-30.06.2014
Görevi: Proje Yürütücüsü
F.4. E. coli’de Fotooksidatif Stres Altında Bazı Genlerin Rollerini Araştırmak İçin Delesyon Mutasyonu Yapılması ve Yeni Mutantların Yaşam Analizleri.
Amasya Üniversitesi-FMB-BAP-009 Kodlu Proje. 15.06.2012-15.06.2013.
Görevi: Proje Yürütücüsü
F.5. Araştırma Görevlileri ve Yardımcı Doçentler Çalıştayı, YÖK-Hacettepe Üniversitesi, 29-30 Haziran 2011.
Görevi: Üniversite Temsilcisi
F.6. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen ve Doğa Etkinlikleri, TÜBITAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi, Şubat 2011.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.7. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyini Geliştirme Çalışması, TÜBITAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi, 31/01/2011-06/02/2011. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.8. Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, TÜBITAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi, 29 Haziran-9 Temmuz 2010.
Görevi: Proje Uzmanı
F.9. Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç Gereçlerle Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri, TÜBITAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi, Haziran 2010.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.10. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri, TÜBITAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi, Ocak 2010.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.11. Samsun'daki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitim Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBITAK-BİDEB Projesi, 2008.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.12. Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Tabanlı Biyoloji Eğitimi Çalıştayı, TÜBITAK-BİDEB Projesi, 2008.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.13. Amasya'daki Biyoloji Öğretmenlerini Bilim Danışmanlığı ve Eğitim Yönünden Destekleme Çalıştayı, TÜBITAK-BİDEB Projesi, 2007.
Görevi: Kurs Öğretim Elemanı
F.14. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği, 20-24 Nisan 2005, Samsun.
Görevi: Eğitimci
F.15. Fotooksidasyon ve bazı fotosensitizer maddelerin bazı koliform grubu bakterilerin yaşamı ve metabolizmasına etkileri, OMÜ Projesi, AF-324, 2003.
Görevi: Yardımcı öğretim elemanı

G. Verilen Seminerler

G.1. Önder İdil, Nagıp Polat, Fadime Kurt., 2006, “Madde Bağımlılığı” Konulu Seminer,
Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, 25-29 Eylül, AMASYA

H. Kongre Oturum Başkanlığı

 H.1. Oturum Başkanlığı, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Mikrobiyoloji-Gen Ekspresyonu, Trabzon. 2008

I. Ödüller 

SCI ve SCI-Expanded kapsamında taranan dergilerde yayınlanan çalışmalardan dolayı
I.1. TÜBİTAK Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, 2009
I.2. TÜBİTAK Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, 2010
I.3. Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi, 2011
I.4. Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi, 2012

K. Kurul Üyeliği

K.1. Poster Bildiri Kurulu Üyeliği, I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu 13-15 Haziran 2007
K.2. Amasya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2015
K.3. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-Devam ediyor

L. İdari Görevleri

- Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birim Koordinatörü, 2012-Devam ediyor
- Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2012-2015.
- Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme Ve Diyetetik Bölüm Başkanı, 2011-2013.

M. Uluslar Arası Dergilerde Hakemlikler

- Chemical Engineering Journal
- Dionysios Dionysiou
- Scientific Research and Essays
- African Journal of Microbiology Research
- Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research

N. Son İki Yıl İçinde Vermiş Olduğu Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017
2015-2016

Güz

Bulaşıcı hastalıklar

2

0

52

Tıbbi Mikrobiyoloji

3

1

60

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

3

1

110

Bahar

Bulaşıcı hastalıklar

2

0

52

Tıbbi Mikrobiyoloji

3

1

52

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

3

1

110