Amasya’nın Tarihi Hafızası Gün Yüzüne Çıkarılıyor

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesince Amasyamızda yetişen ilim, fikir ve sanat adamlarını ve onların yürütmüş olduğu çalışmaları tanıtmak; Amasya’nın dini, kültürel ve sosyal tarihini ortaya çıkarmak, Osmanlı’nın ilmî birikim ve anlayışının tespit ve değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla; “Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu” gerçekleştirildi.  Sempozyum açılış programına Amasya Valisi Salih Işık, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Polat, kamu kurum kuruluş temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve Amasyalı vatandaşlarımız katıldı.

sempozyum1

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir yaptığı konuşmada; ‘’Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Amasyamızın tarihi ve kültürel hazinelerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Daha önce Hattat Hamdullah’ın şehri Amasyamızda buluşan Türkiye çapındaki önemli ilim ve sanat adamları, pek çok yönleriyle köklü sanatımız Hüsn-i Hat’tı konuşmuştu. “Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumunda” ise değişik üniversitelerden gelen ilim adamaları, araştırmacılar Amasya’da Amasya’nın âlimlerini tanıtacak ve onların geride bıraktıkları ilmi mirasları üzerine değerlendirmelerde bulunacaklar. Böylece “Kubbetü’l-ulema” diye anılan Amasyamızın gizli bir hazinesi daha gün yüzüne çıkmış ve yeni çalışmalar için de imkân sağlanmış olacak. Sempozyum sadece Amasya tarihi ve kültürüne değil aynı zamanda Osmanlı ilim anlayışı ve geleneği bağlamında da önemli katkılar sunacak.’’ dedi.

sempozyum2

Sempozyum üzerine çok şey söylenebileceğini ifade eden Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Kemal Polat, Alimler Sempozyumunun bir nevi geçmişe rahmet geleceğe yatırım anlamına geldiğini ifade etti. Amasya alimlerinin insanlığa ışık tutacak önemli birikimleri ve fikirlerinin gün yüzüne çıkarılarak sempozyum bildiri kitabıyla da gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise Amasya’nın tarihte ilim ve kültür şehri kimliğine sahip olduğunu ve bu çerçevede Amasya’da birçok eğitim müessesesi kurulduğunu söyleyerek, sempozyumun faydalı olacağı düşüncesinde olduğunu belirtti.

Vali Salih Işık ise şunları kaydetti: “Sempozyumun Amasya’nın kültür, eğitim ve manevi hayatına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amasya tarih ve kültür şehridir. 8500 yıllık tarihi geçmişe sahip bir şehir. İçinde 17 uygarlığı barındırmıştır. Amasya birçok âlim yetiştirmiştir ve Osmanlı döneminde burası eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Şehzadeler eğitimlerini burada almıştır. Sosyal, kültürel ve eğitim anlamında İstanbul ile sürekli etkileşim içerisinde olmuştur. Eski İstanbul’un bir anlamda küçük bir parçasıdır Amasya. İlimizde yüz civarında türbe olduğu söyleniyor. Kültürel hazine olan kentimizde böylesine güzel bir sempozyumun olması çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

sempozyum3

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, hadis, fıkıh, tefsir-kıraat, kelam, Arapça, tasavvuf, ahlak, eğitim, felsefe, mantık, edebiyat ve tarih konularında katılımcılara bilgi aktardı.

sempozyum4

Programın ardından Vali Işık ve beraberindekiler Yazma Eserleri ve Amasya Alimleri konulu, Sanatçı Arafat Aydın’ın hazırlamış olduğu sergiyi gezdi.

Sempozyum Prof. Dr. M. Fatih Köksal başkanlığında yapılan aralarında Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Judith Pfeiffer’in de bir sunum yaptığı oturumla devam etti.

120 Bildiri Sunuldu

Dört ayrı salonda iki gün boyunca süren sempozyuma on altı profesör, on yedi doçent, atmış bir yardımcı doçent, on bir araştırma görevlisi ve pek çok araştırmacı katıldı.  Sempozyumda; ‘Hadis, Fıkıh, Tefsir-Kıraat, Kelam, Arapça, Tasavvuf, Ahlak, Eğitim, Felsefe, Mantık, Edebiyat ve Tarih’ alanında toplam 120 bildiri sunuldu.

sempozyum6

Sempozyumda sonunda yapılan değerlendirmede aşağıdaki tespitler öne çıktı.

  • Daha önce Hattat Hamdullah’ın şehri Amasyamızda buluşan Türkiye çapındaki önemli ilim ve sanat adamlarınca köklü sanatımız Hüsn-i hat’tın konuşulduğu; aynı şekilde Amasya’da “Amasya Âlimleri” başlığı altında Amasya’nın âlimlerinin tanıtıldığı ve onların geride bıraktıkları ilmi mirasların değerlendirildiği
  • İkincisi düzenlenen bu sempozyumla üniversitemiz vesilesiyle Amasya’da sempozyumun bir geleneğe dönüşmeye başladığı
  • “Kubbetü’l-ulema” diye anılan Amasyamızın gizli hazinelerinin gün yüzüne çıkarıldığı ve yeni çalışmalar için de imkân sağlandığı…
  • Sempozyumun sadece Amasya tarihi ve kültürüne değil aynı zamanda Osmanlı ilim anlayışı ve geleneği bağlamında da önemli katkılar sunduğu

sempozyum7

 

  • Sempozyumda sunulan tebliğlerin neredeyse tamamının el yazması eserlerin incelenmesine ve değerlendirilmesine dayalı olduğu, bunun da genç ilim insanları adına umutları besleyen bir durum olduğu
  • Ruhunu kaybeden her şeyin, mutlaka bir gün yok olacağı gerçeğinden hareketle bu sempozyum ve akabinde yayımlanacak kitabın, tarih boyunca bir ilim ve kültür şehri olan Amasya’nın tarihsel ruhunun bugüne taşıması adına çok önemli bir işlev gördüğü
  • YÖK mevzuatında yer alan, üniversitelerin en temel görevleri arasında, bulundukları şehre katkı sağlayan kurumlar olmasının hedeflendiği ve bu bağlamda sempozyumun anılan amaca yönelik çok önemli faydalarının bulunduğu

sempozyum8

Sempozyum Amasya’nın tarihi ve kültürel alanlarının gezilmesiyle son buldu.

 

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü