Amasya'nın Kentsel Gelişim Serüveni Paneli

Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir, Bölge Planlama Bölümlerinde yürütülmekte olan Stüdyo No:2 dersi kapsamında, Amasya kentinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümü ele alan ‘Kentsel Gelişim Serüveni’ konulu bir panel ve ‘Dönemlerle Amasya’ konulu bir seminer gerçekleştirildi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Demir’in de katıldığı programı çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

panel

Panel programı öncesi ‘Dönemlerle Amasya’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer programı Yrd. Doç. Dr. Bige Şimşek İlhan, Öğr. Gör. Pınar Çalışır ve Araştırma Görevlileri Deniz Özge Aytaç ve Duygu Kalkan Açıkkapı tarafından “Haftalık Kentsel Temalar” çerçevesinde yürütülen ders kapsamında öğrenciler tarafından hazırlandı.

Amasya Kentinin mekânsal, çevresel, sosyal, kültürel değişimi ve gelişimi ekseninde bilgi veren panelistler Mimarlar Odası Amasya Şubesi Başkanı Mimar Hüsamettin Seçilmiş, Mimar İ. Hakkı Göztaş, Amasya Müzesinden Sanat Tarihçi Muzaffer Doğanbaş, Amasya Belediyesinden KUDEB Görevlisi Şehir Plancı Demet Şentürk, Amasya İl Özel İdaresinden Şehir Plancı Fatma Ağaoğlu, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdılar.

Gün boyunca devam eden etkinlikler sonunda bir değerlendirme yapan Yrd. Doç. Dr. Bige Şimşek İlhan: “Birinci sınıf öğrencilerine “Kent” denilen olguyu (metinsel, sinemasal, görsel-çevresel) okuma, deneyim, imgelem, temsil, yorum, ifade, (anlatıya ve gözleme dayalı) keşif, araştırma, çözümleme, irdeleme, sentezleme, kentsel senaryo ve mekân üretme gibi farklı araçlar aracılığı ile çeşitli boyutlarda algılatmak hedefinde olduğumuz Stüdyo No: 2 dersifinal projesi için özellikle Amasya kentinde çalışmak istedik. Amacımız; öncelikle öğrencilerimizin üniversite eğitimi için yeni gelmiş oldukları ve yaşamaya başladıkları kenti enine boyuna tanımalarını, keşfetmelerini sağlamaktı. Öğrencilerimizden final projesi için Yeşilırmak boyunca devam eden kentsel hat üzerinde dört adet çalışma alanı için kamusal açık alan senaryoları kurmalarını ve mekânsal düzenlemeler için projeler üretmelerini istedik.Öğrencilerimizin edineceği yoğun tarihsel bilginin, kente yapacakları spekülatif mekan tasarımları için iyi bir arka plan altlığı oluşturacağı düşüncesiyle de bu paneli düzenledik. Özellikle Amasya’da yaşayan ilgili meslek uzmanlarından davet ettiğimiz panelistlerimizin gün boyunca vermiş oldukları ve hiçbir bilimsel kaynaktan alamayacağımız çok değerli katkıları sayesinde bu hedefimize ulaştığımızı düşünüyor, kendilerine katılımları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Demir; panelistlere, öğrencilere ve dersin içeriği uzantısında işlenen konuyu zenginleştirmek için paneli düzenleyen dersin yürütücülerine teşekkür ederek; panelistlere fidan dikme sertifikalarını takdim etti.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü