Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı

Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı 05

On sekiz farklı ülkeden uluslararası öğrencinin eğitim öğretim gördüğü üniversitemizde yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) kuruldu. TÖMER Müdürlüğüne ise Dr. Mehmet Ali Bahar atandı.

Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı 01

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÖMER Müdürü Dr. Mehmet Ali Bahar şu cümleleri kaydetti:

‘’Üniversitemizin 2006 yılında bağımsız bir yüksek öğretim kurumu hüviyeti kazanmasıyla başlayan süreçte kurumsallaşma alanında ciddî bir ivme yakalanmış ve önemli kazanımlar elde edilmiştir. Bu kapsamda yurt dışında tanınırlığı elde etmek için de önemli girişimlerde bulunulmuştur. Elbette ki bu öncelikle üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin akademik araştırma ve buluşlarının yurt dışında da ses getirmesiyle sağlanacaktır. Uluslararası değişim programları da bu tanınırlığı artırmada önemli roller üstlenmektedir.

Fakat burada bir başka etken de söz etmek gerekir ki bu da en az diğerleri kadar önemlidir: yabancı uyruklu öğrenci kabulü ve bu öğrencilerin olanaklar çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmesi, mesleğiyle ilgili üstün bilgi ve becerilerle donatılarak ülkesine dönmesi ve bu vasıflarıyla üniversitemizi kendi ülkesinde başarıyla temsil etmesi.

Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı 04

Buna ulaşılması noktasında ise “misafir öğrenciler”imizin öncelikle Türkçemizi ileri düzeyde öğrenmeleri ve kullanmaları belirleyici olmaktadır.

Bu nedenle üniversitemizde misafir öğrencilerimize yönelik Türkçe öğretimi gerçekleştirilen bir birime ilk günden bu yana önemli bir gereksinim duyulduğu ortadadır.

Öte yandan Türkçemizi öğrenmeye yönelik talebin her geçen gün arttığı gözlenmektedir. Milletimizin tarih boyunca çok geniş bir alana yayılması ve onlarca yabancı milletle kültür etkileşiminde bulunması, bin yılı aşkın süredir yabancılar açısından, Türkçenin öğrenilmesini zaruri kılmış, bu zarureti karşılamak amacıyla Türkler ve yabancılar tarafından sayısız eser kaleme alınmıştır. Hatta siyasi, askeri ve ekonomik koşullara göre kimi dönemlerde Türkçeyi öğrenmeleri maksadıyla sözgelimi Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden yetenekli çocukların ülkemize gönderildiği bilinmektedir. Genç cumhuriyetimizin kurulmasından sonra da bu talep devam etmiş, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkilerin yoğunlaşmasıyla önemini muhafaza etmiştir. Ancak SSCB’nin dağılması sonrası Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması ile ülkemizle doğrudan ilişki kurulmasının önündeki engellerin büyük bir kısmı aşılmış, soydaşlarımızın Türkçeyi öğrenme isteklerinde önemi bir artış yaşanmıştır. Bunun dışında devletler arası siyasi, ekonomik, askeri, ekonomik ve kültürel alanda yapılan girişimler ve anlaşmalar doğrultusunda özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’da yaşayanlara Türkçeyi öğrenmek daha cazip gelmeye başlamıştır. Bu gerekçelerle ilki Ankara Üniversitesinde olmak üzere birçok üniversitede yabancılara Türkçe öğretimi gerçekleştirilen araştırma ve uygulama merkezleri açılmış, her sene binlerce yabancı öğrenciye dilimiz öğretilmiştir.

Ayrıca ülkemiz, tarifi imkânsız acıların yaşandığı, iç savaşın pençesindeki komşu ülke vatandaşları için de bir refah, güven ve huzur limanı olmuş; yaklaşık 5 milyon mülteciye kapılarını açmıştır. Yalnızca bu durumu anmak bile Türkçenin yabancılara öğretilmesine ne denli büyük bir gereksinim duyulduğunu göstermeye yetmektedir.

Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı 03

Amasya Üniversitesi de başta Ferhat ile Şirin anlatısına bizim kadar aşikâr olan soydaş veya kardeş ülke vatandaşları olmak üzere çok sayıda yabancının öğrenim görmek istediği bir kurumdur. Nitekim her yıl yüzlerce yabancı uyruklu öğrenci üniversitemizi tercih etmektedir. Ancak ne yazık ki bu öğrencilere şimdiye kadar kurumsallaşmış bir biçimde Türkçe öğretimi desteği sunulduğu söylenemez. Bu eksiklikten hareketle birçok yabancı uyruklu öğrencimizi Türkçeyi öğrenmeleri için diğer üniversitelere gönderme durumunda kalınmakta, dönüş sağlandığında ise birçok uyum sorunu yaşanmakta idi. İşte Amasya Üniversitesi TÖMER de bütün bu gereksinimler dikkate alınarak teşekkül etmiştir ve öncelikle bu sorunları aşmayı hedeflemektedir. Ayrıca Merkezimizde ülkemiz vatandaşlarına da yabancı dil öğretimi gerçekleştirilen kurslar düzenlenecektir.

Eğitim Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın desteği ile 2017 yılının aralık ayında Amasya TÖMER’in kuruluşu için gerekli dosya hazırlıklarına tarafımızca başlanmış, 2018 yılının şubat ayında da yazılar tamamlanarak üniversitemiz tarafından Yüksek Öğretim Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Haziran ayında TÖMER’imizin yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanmış ve böylelikle Merkezimiz resmî olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz TÖMER’in açılmasında desteklerinden dolayı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yiğit, Dr. Öğretim Üyesi Hüsniye Mayadağlı, Doç. Dr. Emine Altunay Şam ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat’a ve bu konudaki eşsiz yönlendirmeleri ile merkezimin açılmasını mümkün kılan Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay’a teşekkür ediyoruz.-’

Amasya Üniversitesi TÖMER Açıldı 02

Türkiye’yi Tanıtıyorlar

Üniversitemizin ilk defa 2012-2013 akademik yılı içerinde yabancı uyruklu öğrenci alındığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Orbay; "Bundan dört yıl önce yabancı uyruklu öğrenci alalım mı almayalım mı derken bugün üniversitemizde 18 farklı ülkeden öğrencimiz var ve bu ülke çeşitliliğinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını umuyoruz. Burada ki temel amacımız, Türk yükseköğretimini dünyaya açmaktır. Bunu bir eğitim hizmeti olduğu kadar bir kültür hizmeti olarak da görüyoruz. Geçen yıllarda eğitime başlayan her öğrencimiz ülkesinden yeni arkadaşlarını üniversitemize getirdiğini görüyoruz. Bu belirli bir memnuniyetin göstergesidir. Eğitiminizi aldıktan sonra ülkenize iyi duygularla ve mesleki olarak donanımlı olarak dönen gençler Türkiye'nin de iyi birer tanıtım elçisi oluyorlar." ifadelerini kulandı.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü