Akademik Teşvike +Teşvik

2017 devlet üniversiteleri arasında 'Akademik Teşvik Performans' sıralamasında üniversitemiz önemli bir ilerleme göstererek, tüm devlet üniversiteleri arasında 17’nci sırada yer aldı. Üniversitemiz 2016 yılı genel sıralamasında ise 55’inci sıradaydı.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in hazırlamış olduğu 2017 Devlet Üniversiteleri Sıralama (DÜS-2017) raporunda, öğretim elamanlarının akademik teşvik değerlendirme komisyonlarınca onaylanan ödemeye esas olan puanlarına göre devlet üniversitelerinin ve fakültelerinin bir önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı olarak başarı sıralamaları yer alıyor ((https://www.enginkaradag.net/dus. ).

Her geçen yıl, öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları bilimsel araştırmalar gerek sayısal gerekse içerik olarak artarak devam ediyor. Bilindiği gibi, 2016 yılında yürürlüğe konulan akademik teşvik ödemelerine esas olarak; ‘Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi, Patent, Atıf, Tebliğ ve Ödül’ olmak üzere dokuz faaliyet türünde değerlendirmeler yapılıyor. Toplam 100 puanın alınabildiği değerlendirmelerde ve bir öğretim elemanının akademik teşvik ödeneğinden faydalanabilmesi için ise 30 ve üzeri puan alması gerekiyor.

2016 yılında 55’inci sırada olan üniversitemiz 38 basamak birden ilerleyerek 2017 yılı değerlendirme verilerine göre devlet üniversiteleri arasında 17’nci sıraya yükseliyor. Yine aynı rapor içerisinde, tüm fakülteler ve meslek yüksekokulları ise bir bütün olarak ele alınmış ve karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Raporda fakülte ve yüksekokulların sıralamasında temel değerlendirme yaklaşımı olarak ise tıp fakülteleri için 25, diğer fakülteler için ise en az 5 öğretim elemanının akademik teşvikten faydalanmış olma şartı aranmıştır.

teşvik1

DÜS-2017 raporunda akademik birimler birbirleri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yine bu rapor içerisinde her bir birimimizin geçen yıla oranla devlet üniversiteleri içerisinde önemli mesafeler kaydettiği görülmektedir. Bu duruma Teknoloji Fakültemiz örnek olarak verilebilir.

teşvik2

Akademik Teşvike +Teşvik

Bu yıl üniversitemizde akademik teşvik değerlendirme komisyon başkanlığı görevini yürüten Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Telhat Özdoğan konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada; “Akademik Teşvik Ödeneği Yönergesi kapsamında üniversitemiz bünyesinde müracaatta bulunan öğretim elemanlarımız için ilgili birimlerde alt komisyonlar oluşturulmuş ve gerçekten tüm komisyonlarımız büyük bir özveri ile belirlenen takvim içerisinde çalışmalarını tamamlamışlardır. Elbette ki akademik teşvik yürürlüğe girdiği andan itibaren akademik camiada olumlu olarak karşılanmış her geçen yıl kendi içerisinde yer alan ve uygulamada problemli görülen durumlar düzenlenerek ideal bir akademik teşvik yönergesine doğru gidiyoruz. Bu değerlendirmeler öğretim elemanlarımızın bir yıl boyunca akademik faaliyetlerinin birer yansıması olarak görülmelidir. Diğer taraftan ise, akademik birimlerimizin bir anlamda akademik canlılığını, röntgenini çekmektedir. DÜS-2017 verileri mutlak anlamda akademik performans olarak yorumlanmasa da, bizlere mevcut durumumuz ve geleceğe yönelik neler yapmamız gerektiği konusunda önemli ipuçları vermektedir. Öğretim elemanlarımızın üniversitemizin akademik tanınırlığı, bilime olan katkıları gibi gayretli çalışmalarından hareketle, üniversitemizin ilgili birimlerinde tartışılarak, bu yıl bir ilke imza attık ve yeni bir programı hayata geçirdik. Bunu kısaca “Teşvike +Teşvik” olarak özetleyebiliriz. Üniversitemiz bünyesinde teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarımızın “Ortalama Teşvik Puanı” hesaplanmış ve ortalamanın üzerinde kalan öğretim elemanlarımızın, 2017 yılı içerinde alanlarında uluslararası hakemli bir kongre, sempozyum, panel gibi yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere sözlü sunumla katılmaları durumunda ilgili birimlerince değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda bütçe sınırlılıkları ve tasarruf tedbirleri dikkate alınarak desteklenebilecektir. Destek, yol hariç (bir gün öncesi, bir gün sonrası), iki gün ile sınırlı olmak kaydıyla toplam dört gün için ilgili mevzuatlar çerçevesinde harcırahları ödenecektir. Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde 5.000TL’yi geçmeyecektir. Kongre katılım ücreti için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu anlamda, tüm çalışma arkadaşlarımızı üniversitemizi temsil noktasında göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.” dedi.

100 Puan Alanlara Ödüllerini YÖK Başkanımız Verdi

Akademik teşvik kapsamında 100 tam puan alan öğretim üyelerimiz ise ödüllerini geçtiğimiz günlerde üniversitemize bir ziyaret gerçekleştiren YÖK Başkanımız M. Yekta Saraç’ın elinden aldılar.

teşvik3

Akademik teşvik kapsamında 100 tam puan alan öğretim üyelerimizin isimleri ise şöyle: Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ümit Çelen, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kadriye Aydemir, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Meryem Evecen ve Doç. Dr. Betül Çetin, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Adem Bayar ve Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Önder Kara.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü