2020-2024 Dönemi Stratejik Plan Paydaş Anketi

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonumuzun 2020-2024 Dönemi Stratejik Planını hazırlamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, Üniversitemizin başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik plan ve hedeflerimizin daha iyi belirlenmesi iç ve dış paydaşlarımızın desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Bu amaçla hazırlanan İç Paydaş ve Dış Paydaş anketlerinin yanıtlanması önem arz etmektedir.

İlginize ve desteğinize teşekkür ederiz.

 

İç Paydaş Anketi: (Amasya Üniversitesi personeli tarafından cevaplanacaktır) Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında Stratejik Plan Hazırlama Komisyonumuz tarafından geliştirilen İç Paydaş Anketi'nin akademik ve idari personelimiz tarafından yanıtlanması beklenmektedir.

İç Paydaş Anketimize http://anket.amasya.edu.tr/ adresinden erişerek AMASYA ÜNİVERSİTESİ İÇ PAYDAŞ ANKETİ(2020-2024 Stratejik Plan) anketini doldurmanız gerekmektedir.

 

Dış Paydaş Anketi: Üniversitemiz 2020-2024 çalışmaları kapsamında geliştirilen Dış Paydaş Anketi'nin siz değerli öğrencilerimiz tarafından yanıtlanması çalışmalarımız açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Dış Paydaş Anketimize http://anket.amasya.edu.tr/ adresinden erişerek AMASYA ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ(2020-2024 Stratejik Plan) anketini doldurmanız gerekmektedir.