2018 Yılı Akademik Teşvik Takvimi

TARİH

2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

01.01.2018-12.01.2018

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerinin bölüm başkanlıklarına, 2017 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek ve belgeler de eklenerek başvuru yapılması

15.01.2018–19.01.2018

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların her bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı bünyelerinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenip; başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarını rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilmesi

22.01.2018–26.01.2018

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuru ve başvuruyu değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

27 Ocak 2018

Akademik Teşvik Komisyonunun kararlarının Üniversitemiz web sayfasında ilanı

29.01.2018-02.02.2018

Akademik Teşvik Komisyonu tarafından ilan edilen nihai kararlara itiraz

05.02.2018-09.02.2018

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi