Üretim-Geliştirme (Ür-Ge) Çalışmaları

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu ve beraberindeki iş adamları Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay’ı ziyaret etti. Ziyarette özellikle bölgemizde yapılması planlanan yatırımlara yönelik olarak Üretim-Geliştirme(ÜR-GE) konusu gündeme geldi. Ayrıca son dönemlerde önemli ilerlemeler kaydedilen Üniversite – Sanayi İş Birliği kapsamında ana başlıklar halinde şu konular gündeme alındı.

Üretim-Geliştirme (Ür-Ge) Çalışmaları

Bilindiği gibi, Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

* Akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması (proje yazma, yürütmek, raporlama),

* Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi,

* Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi,

* Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,

* Üniversite-sanayi buluşma platformlarının inşa edilmesi,

* Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturmak,

* İş birliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi, gibi faaliyetlerinin yürütülerek şu anda devletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan finansal ve ekonomik yaptırımların ana sebeplerinden biri olan cari açığın yani ithalat ve ihracat arasındaki farkın en aza indirilmeye çalışılması, bu kapsamda inovasyona öncelik verilerek ithalatın azaltılması ve cari açığın kapatılmasında ilçemiz ve ülkemiz adına küçükte olsa bir adım atmak hedeflenmektedir.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü