Engelsiz Üniversite Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOMİSYONU

Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Komisyonu; engelli öğrencilerimize, üniversiteye başladıkları ilk yıldan itibaren destek sunarak, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunları çözmeye yardımcı olmayı ve öğretim hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin sorunlarının çözümü yönünde önlemler alarak eğitim-öğretim ortamına katılımlarını sağlayacak düzenlemeleri akademik ve idari birimler ile koordinasyon içinde yürütmektedir. Engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim yaşamlarında Üniversitemizin imkȃnlarından yararlanması, engellilere yönelik duyarlılık çalışmalarının yapılması, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi, engelli refahı alanında araştırılmaların özendirilmesi, yerleşke içi erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik sorunlarının çözümlenmesi komisyonumuzun işlevleri arasında yer almaktadır.

 

Amasya Üniversitesi
Engelsiz Üniversite Komisyonu
Prof. Dr. Kemal POLAT (Başkan)
Doç.Dr. Ünal KURT (Üye)
Doç.Dr. B. Şenol ŞEKER (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Nurdan KARPUZ (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Mesude ULUŞEN (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Birol TEKİN (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Mahmut KAPLAN (Üye)
Filiz DENİZ(Müdür) (Üye)
Aziz ŞEKER(Müdür) (Üye)