Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarihli ve 2016.23.497 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nin 6. Maddesi gereğince “Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu” kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
Prof. Dr. Kemal POLAT (Başkan)
Prof. Dr. Osman Fadıl KARA (Üye)
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Üye)
Prof. Dr. Hasan TANAK (Üye)
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR (Üye)
Prof. Dr. Keziban ORBAY (Üye)
Prof. Dr. Vahit KONAR (Üye)