BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
BAP (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ) KOMİSYONU

26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesi gereğince “Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” Üniversitemiz Senatosunun 09/02/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararıyla kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan)
Doç.Dr. Neslihan KARAVİN (Üye)
Doç. Dr. Mücahit KAÇAR (Üye)
Doç. Dr. Halil APAYDIN (Üye)
Doç. Dr.  Melek GÜL (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Ayfer SU BERGİL (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Ümit ÇELEN (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Mustafa ÇAPRAZ (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Engin Ufuk ERGÜL (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Tevfik ŞAHİN (Üye)
Doktor Öğretim Üyesi Okan Murat DEDE (Üye)