Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK BAŞVURU ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Üniversitemiz Senatosunun 30/12/2016 tarihli ve 2016/136 sayılı Kararı ile kabul edilen ve YÖK tarafından onaylanan “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümleri gereğince, ilan edilen Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük kadrosuna başvuran adayların yönergede belirtilen ek koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlamadıklarını nicelik açısından incelemek üzere “Amasya Üniversitesi Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu” kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal POLAT (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Eğitim Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR (Başkan)
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM (Üye)
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR (Üye)
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ (Yedek Üye)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Hasan TANAK (Başkan)
Doç. Dr. Tuba YILDIRIM (Üye)
Doç. Dr. Mücahit KAÇAR (Üye)
İlahiyat Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Kemal POLAT (Başkan)
Doç. Dr. Halil APAYDIN (Üye)
Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN (Üye)
Teknoloji Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Mehmet KARA (Başkan)
Doç. Dr. Arif GÖK (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Burak BİLGİN (Üye)
Tıp Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Osman Fadıl KARA (Başkan)
Prof. Dr. Necmi KURT (Üye)
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBAY (Üye)
Mimarlık Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal POLAT (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Kemal POLAT (Başkan)
Prof. Dr. Şevket KANDEMİR (Üye)
Doç.Dr.Özcan ÇAĞLAR (Üye)

 

         Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi