Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK BAŞVURU ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

        Üniversitemiz Senatosunun 30/12/2016 tarihli ve 2016/136 sayılı Kararı ile kabul edilen ve YÖK tarafından onaylanan “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” hükümleri gereğince, ilan edilen Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük kadrosuna başvuran adayların yönergede belirtilen ek koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayıp sağlamadıklarını nicelik açısından incelemek üzere Aşağıdaki Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonları kurulmuştur.

 

Amasya Üniversitesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
(Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları için)
Prof. Dr. Halil APAYDIN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal POLAT (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal POLAT (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Mimarlık Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN (Başkan)
Prof. Dr. Kemal POLAT (Üye)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Eğitim Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Doç.Dr. Mehmet TOY (Başkan)
Doç. Dr. Aslıhan SEZGİN (Üye)
Dr.Öğr. Üyesi Salih DEĞİRMENCİ (Üye)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof.Dr. Birsen AYDIN KILIÇ (Başkan)
Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel MURAD (Üye)
İlahiyat Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Halil APAYDIN (Başkan)
Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL (Üye)
Doç. Dr. Nevzat AYDIN (Üye)
Teknoloji Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Mehmet KARA (Başkan)
Doç. Dr. Arif GÖK (Üye)
Doç. Dr. Mehmet Burak BİLGİN (Üye)
Tıp Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Osman Fadıl KARA (Başkan)
Prof. Dr. Abdullah Yalçın TABAK (Üye)
Prof. Dr. Yılmaz ÖZBAY (Üye)
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Halil APAYDIN (Başkan)
Prof. Dr. Mehmet KARA (Üye)
Prof. Dr. Keziban ORBAY (Üye)
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları
Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ (Başkan)
Prof. Dr. Hasan TANAK (Üye)
Doç.Dr.Arif GÖK (Üye)