Üniversitemiz Kalite Kurulu Toplantısı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Kalite Kurulu tarafından üniversitemize mentör(danışman) olarak Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Üniversitemiz Kalite Kurulu Toplantısı 01

Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla üniversitemiz senato salonunda yapılan toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay; Kalite Kurulu üyeleri, üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Telhat Özdoğan ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda, Yükseköğretim Kurumlarının dış değerlendirme programı kapsamında, 2018 yılında değerlendirmeye alınacak üniversitelerin iç kalite güvence sistemi değerlendirme ölçütleri ve kurumsal dış değerlendirme sürecine hazırlık için yapılabilecekler masaya yatırıldı.

Dış değerlendirme süreçlerine bu yıldan itibaren öğrenci katılımlarının sağlanacağını açıklayan Kalite Kurulu Başkanı Elmas; iç ve dış kalite güvence süreçleri kapsamında yükseköğretim kurumlarına destek olacak mentörlük sistemini de başlattıklarını kaydetti.

Üniversitemiz Kalite Kurulu Toplantısı 02

Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitelerin kendi bünyelerinde kalite güvence sistemini yapılandırırken uluslararası gelişmeleri, ülkemizin ve YÖK’ün öncelikleri ve hedefleri doğrultusundaki çıktılarını dikkate alan iç değerlendirme, akreditasyon, kalite ve performanslarını oluşturmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin, mezunlarına alan bilgisi ve becerisi dışında, dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim becerileri, analitik düşünme ve etik gibi konularda yetkinlik kazandırmaları gerektiğini, ayrıca liderlik odaklı bilgi tabanlı yönetim sistemi kurarak hızlı gelişen kompleks dünyaya ayak uydurabileceklerini belirtti.

Dış Değerlendirme sürecinde karşılaşılacak konuların konuşulduğu toplantıda yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin hususlar da görüşüldü.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu sayfası için tıklayınız.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun kuruluş süreci ile ilgili Mevzuat metni için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü