Üniversitemiz Adresli Saygın Dergilerdeki Yayın Sayılarının Değişimi

Üniversitemiz adresli uluslararası literatürde saygın olarak kabul gören Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)’te taranan dergilerdeki yayın sayımız her geçen yıl düzenli bir şekilde artıyor.

Üniversitemiz Adresli Saygın Dergilerdeki Yayın Sayılarının Değişimi 01

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Telhat Özdoğan; “Üniversiteleri bir bütün olarak düşündüğümüzde, bünyesinde bulunan öğretim üyelerinin üretkenliğinin bir ölçüsü olarak kullanılan -yıl içinde öğretim üyesi başına düşen makale sayısı-  önemli bir değerlendirme kriteri olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda üniversitemiz adresli öğretim üyesi başına düşen SCI, SSCI, SCI-E ve AHCI’da taranan makale sayıları incelendiğinde 2017 yılında bu oranın 0.74 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu oranın düzenli bir şekilde artma eğilimi içerisinde olmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi de üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında kurulan ve 2012 yılından itibaren aktif olarak çalışmakta olan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimimizdir. Özellikle Ar-Ge odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik eden ve üniversite-sektör iş birliğini güçlendirecek şekilde çalışmalarına ağırlık veren üniversitemiz, BAP acılığıyla farklı projelere destekler vermektedir. BAP birimimiz bugüne kadar çok ciddi miktar ve sayıda bilimsel projelere destekler sağlanmıştır. 2017 yılında 30098 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İş Birliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ifade edildiği üzere, aralarında üniversitemizin de olduğu, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması yapan üniversitelere sadece BAP projelerinde kullanılmak üzere verilen BAP payları kaldırılmıştır. Bu süreçten araştırmacılarımızın etkilenmemesi için yoğun gayretler sarf edilmekte ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması noktasında BAP birimimiz bazı uygulamaları hayata geçirmektedir. Her geçen yıl desteklenen proje sayısının artması akademisyenlerimizin ve üniversitemizin eğitime, bilime, araştırmaya verdiği değerin en somut göstergelerindendir. Üniversitemizin yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmek üzere araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalar kapsamında mümkün olan her türlü desteği vermeye devam etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

Üniversitemiz Adresli Saygın Dergilerdeki Yayın Sayılarının Değişimi 02

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü