Yeni Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

İlk Defa / Açıktan Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler )
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgelerinin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti
 4. Tam Teşekküllü Hastaneden Heyet Raporu
 5. 12 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)
 6. Herhangi Bir Kamu Kurumunda Çalışıp, Ayrılmış Olanlar İçin Eski Kurumlarından Alacakları Onaylı Hizmet Belgesi
 7. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesinin Aslı
 8. Adli Sicil Belgesi
 9.  Ortaokul Veya Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge
 10. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)

 Naklen Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenilen Evraklar

 1. Başvuru Dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler )
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Mezuniyet Belgelerinin Aslı Veya Noter Onaylı Sureti
 4. 12 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)
 5. Kurumlarından Alacakları Onaylı Hizmet Belgesi
 6. Daha Önce Değerlendirilmemiş İse Ortaokul Veya Lisede Hazırlık Okuduğuna Dair Belge

    

Üniversitemize Öğretim Elemanı Olarak Atanacak Adayların Yukarıda Yazılı Olan Atamaya Esas Evraklarını Sonuç Açıklama Tarihinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Personel Daire Başkanlığına Şahsen Teslim Etmeleri Gerekmektedir. Tel: 0358 211 50 50

Not: Ataması Yapılacak Olan Adaylara Ayrıca Yazılı Bir Tebligat Yapılmayacaktır.