Yakınçağ Tarihi Doktora Programına YÖK Onayı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında, Yakınçağ Tarihi Doktora Programı açılmasına YÖK tarafından onay verildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Meltem Akın Kösterelioğlu yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak öğretim üyesi sayısının arttığını belirterek Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans programları olduğunu, doktora alanında da yakın çağ tarihi programının açılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Amasya’nın tarihsel ve kültürel birikimine uygun programlar açtıklarını söyleyen Doç. Dr. Meltem Akın Kösterlioğlu; ‘’Enstitümüz, öğrencilerine en iyi lisansüstü eğitim olanağı sağlayarak araştırmacı ve yapıcı düşünen, çağın gerektirdiği bilgi birikimine sahip üstün nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi ve en üst düzeyde lisansüstü eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bilimsel araştırma yapan, nitelikli eğitim veren, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tercih edilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir kurum olmak hedefiyle yola çıktığımız enstitümüz yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bekliyoruz.’’ dedi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme ise Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Polat’tan geldi.

Millî Mücadele ve diğer farklı medeniyetlere beşiklik eden Amasya’da Tarih Anabilim Dalında bir doktora programının açılmasının anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Polat; bu programda öğretilen bilimsel verilerle kitapların oluşturulacağını; yüksek lisans, doktora tezlerinin Millî mücadele ve Amasya’da var olmuş medeniyetlerin incelenmesine öncelikli olarak odaklanacağını belirtti. 

Polat, programın açılma gerekçesini ve amacını şu sözlerle açıkladı:

‘’Doktora programının amacı, Tarih Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü eğitim almış öğrencilere tarih alanında bağımsız araştırma yapma, tarihi olayları bilimsel, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programını bitiren öğrencilerin hazırlayacakları tezlerle aynı zamanda tarih bilimine yenilik getirilmesi, yeni yöntemler geliştirilmesi, bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması amaçlanmaktadır.

Buna ilaveten gerek kendi üniversitemizden gerekse diğer üniversitelerden mezun olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin doktora programı isteklerinin karşılanması; Anabilim Dalımızın öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere istihdam edilen araştırma görevlilerinin akademik gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Şu an itibariyle Anabilim Dalımızda yüksek lisansını tamamlamış iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Yakınçağ Tarihi programıyla araştırmalarda kullanılacak ana kaynakları kavramak; öğrencilere derste, tarih araştırıcısı için gerekli olan temel bilgiler; müracaat, el kitapları; biyografik ve bibliyografik eserler, lügat ve ansiklopediler; vakayinameler; hususi tarihler, arşiv kaynakları, süreli yayınlar salnameler, gazeteler ve hatıralar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu eserlerin tarih araştırmalarındaki önemi üzerinde durulmakta, örnek metinler incelenmektedir.’’

Üniversitemiz bünyesinde Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bulunmakta ve enstitülerimizin doluluk oranı her geçen gün artmaktadır.

tarih p

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü