Toplumda Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Bilinci Oluşmalı

Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Yeşilırmak Yerleşkesi Konferans Salonunda Vergi Uygulamaları ve Kariyer Planlaması konulu bir konferans düzenlendi. Amasya Defterdarlığı ve üniversitemiz iş birliğiyle düzenlenen konferansta Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekai Çenge ve Gelir İdaresi Grup Başkanı Mesut Uçak birer sunum yaptı. Programa Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat, Amasya Defterdarı Kaya Kurşun’un yanı sıra kamu kurum kuruluş amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

Mükelleflerin Vergi İle Gönüllü Uyumu Önemli

Gelir İdaresi Daire Başkanı Zekai Çenge Vergi Haftasının 1990 yılından bu yana kutlandığını ve bu haftanın amacının vergi bilinci noktasında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

d 1

Vergi Haftasında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının çeşitli faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Çenge; böylece vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

 Vergi İle İlgili Ödevlerde İsteklilik Önemli

Gelir İdaresi Grup Başkanı Mesut Uçak Vergi Uygulamaları ve Kariyer Planlaması konulu sunumunda verginin; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için; cebri ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülük olduğunu söyledi.

Anayasanın 73. Maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlü olduğunu belirten Uçak; vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının da maliye politikasının sosyal bir amacı olduğunu ifade etti.

Vergi bilinci kavramının önemine vurgu yapan Uçak; kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki isteklilik düzeyini vergi bilinci olarak tanımlandığını kaydetti.

d 2

Mükellefler tarafından vergiye ilişkin yükümlülüklerinin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi sürecinin ‘vergiye gönüllü uyum’ olarak tanımlandığını söyleyen Uçak; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet sayfasında mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirirken işlemlerini kolay ve kısa sürede yapabilmelerini sağlayacak bilgi ve uygulamalar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Gelir İdaresi Başkanlığında istihdam edilen kadrolar hakkında da bilgi veren Uçak; sınavların yazılı ve sözlü olarak yapıldığını söyledi. Uçak gençlerden kariyer planlarını şimdiden yaparak istikrarlı ve düzenli olarak mevcut sınavlara hazırlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Program sonunda Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Amasya Defterdarı Kaya Kurşun, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kemal Polat katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek fidan dikme sertifikası takdim ettiler.

d 3a

d 4

d 5

 

 Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü