İLİTAM ve Açık İlahiyat Tartışmaları Sempozyumu Gerçekleştirilecek

Üniversitemiz çatısı altında 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İLİTAM ve Açık İlahiyat Tartışmaları Sempozyumu gerçekleştirilecek. Sempozyuma üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir şu açıklamayı yaptı.

“Başlangıçta Diyanet personelinin özlük haklarında iyileştirme yapmak ve eğitim seviyelerini yükseltmek düşüncesi ile başlatılan İLİTAM programı zamanla ilahiyat eğitiminde kendine önemli bir yer bulmuş, hatta bir adım daha ileriye gidilerek açık ilahiyata geçiş için tartışmalar yüksek sesle yapılmaya başlanmıştır.

Bu bağlamda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç bir sivil toplum kuruluşunun başvurusu üzerine, 30.10.2018 tarihinde bazı tavsiye kararları almış ve ardından da 31.01.2019 tarihinde konunun paydaşlarının katılımı ile bir çalıştay gerçekleştirmiştir. İlgili tavsiye kararında hem İlahiyat Açıköğretim Lisans Eğitimi verilmesi yönünde çalışmalara ivedilikle başlanılması hem de İLİTAM programının yaygınlaştırılması, kontenjanların arttırılması ve başvuranların kendilerine özgü durumları dikkate alınarak programdan yararlanma şartlarının kolaylaştırılması hususları yer almıştır.

İlahiyat ön lisans mezunlarına açık ilahiyat tamamlama hakkı verme çabalarının arttığı bu dönemde konunun, paydaşları olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ve bu alanlarda çalışma yapan uzman akademisyenlerce bir sempozyum sürecinde tartışmaya açılması son derece değerlidir. Böylece sayıları yüzü geçen, her yıl yaklaşık 20 bin mezun veren İlahiyat Fakültelerinin yanı sıra ikinci bir ilahiyat eğitimi olarak sanal imkanlar üzerinden varlığını hissettiren İLİTAM ve açık ilahiyat konuları bilimsel bir zeminde masaya yatırılmış olacaktır. Amasya’da yapılacak olan sempozyum bu açıdan önem arz etmektedir.”

Amasya Üniversitesi

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü