Gönüllü Elmalar Projesinde Düğmeye Basıldı


Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde uygulanmak üzere üniversitelerin başvurabileceği ve üniversite rektörlüklerinin  proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabildiği 2013 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Sosyal Dahil Etme başlığı altında proje teklif çağrısını başlatmıştı. Rektörlüklerin projenin asıl sorumlusu olmakla birlikte sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve  sanayi bölgesi yönetimleriyle işbirliği de yapabildikleri ve gönüllülük esasına dayanan Gönüllü  Elmalar Projesi sadece üniversiteler için açılan bir program ve projesi kabul edilen 34 üniversite arasında Amasya Üniversitesi de bulunuyor. Projenin koordinatörü Avrupa Birliği Uzmanı Derya Piroğlu, çalışma grubu ve proje ortakları buluştukları akşam yemeğinde projenin başlamasını kutlayıp proje üzerine değerlendirmelerde bulundular.

gönüllü elmalarrrr

''Amacımız Onlara Kendilerini Önemli Hissettirmek''

Sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri, coğrafi etmenler ve eğitim ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan gençlerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması amaçlanan Projenin Koordinatörü Avrupa Birliği Uzmanı Derya Piroğlu; Gönüllü Elmalar projesiyle sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ile gönüllü çalışmaların teşvik edilerek gönüllülük bilincinin arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Piroğlu, ''Mevcut proje sadece üniversiteler için açılan bir Avrupa Birliği Projesi. Amasya Üniversitesi de projenin yürütücüsü. Amasya Üniversitesi çatısı altında oluşturduğumuz projemizle dezavantajlı gençlere proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimlerle daha iyi koşullar sunmak ilkemiz. Gençlerin toplumsal aidiyet duygularının güçlendirilmesini sağlamak ve kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında görme engelli gençlerimiz için ünivesite kütüphanesine kitap okuma makinesi alacağız, beden eğitimi öğrencilerinin koordinatörlüğünde engelli futbol takımı oluşturacağız, dezavantajlı grupları sosyal hayata dahil etme noktasında halk oyunları ekibi kurulacak. Daha da çoğaltabileceğimiz bu etkinlikleri yapmakdaki amacımızı aslında projenin de felsefesini oluşturan dezavantajlı gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını desteklemek, özgüvenlerinin artmasına ve kendilerini önemli hissetmelerine katkı sağlamak  şeklinde özetleyebiliriz'' dedi.

Dezavantajlı Gruplar ve Öğrenciler Buluşacak

Proje Koordinatör Yardımcısı üniversitemiz Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdal Ünsalan ise ''Üniversitelere sadece ekonomik olarak bakmamak lazım. Üniversitelerin sosyal yaşamdaki etkisi de göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Bu anlamda özellikle üniversitemizin Bakanlık nezdinde bu projeye dahil edilmesi üniversite camiası olarak bizleri de sevindirdi. Gönüllü Gençlik Platformunun oluşturulması ve öğrenci kulüplerinin teşvik edilmesi suretiyle gönüllülüğü, üniversitelerde sürdürülebilir bir zemine oturtmak; üniversitelerin dezavantajlı gençlere ulaşılması ve dezavantajların ortadan kaldırılması noktasında, içinde bulunduğu şehirle birlikte çalışmasını teşvik etmeyi amaçlayan projede  bizler de Amasya Üniversitesi olarak büyük bir projenin paydaşlığını yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Toplumumuzdaki dezavantajlı grupları ve öğrencilerimizi buluşturup her iki tarafında büyük katkılar sağlayacağı projeleri hayata geçireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olmak, duyarlılık ve farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen proje bir yıl sürecek.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü