Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 17’inci Sayısı Yayımlandı

 Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 17’inci Sayısı Yayımlandı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nin yılda iki kez yayımladığı uluslararası hakemli bilimsel dergisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal’in dokuzuncu yılındaki 17’inci sayısı yayımlandı.

Derginin bu sayısında dokuz farklı eğitim kurumundan toplam on üç yazara ait beş makale bulunmaktadır. Dergi, yayımladığı süreçten itibaren birçok dizin ve kütüphanede yer almaktadır. Bu durumun bir göstergesi olarak Harzing’s Publish or Perish yazılımı ile Google Akademik veritabanı incelendiğinde, Eğitim Fakültesi Dergisinin ilk sayısından bugüne kadar yayımlanmış çalışmalarına 1092 atıf aldığı ve h endeksinin 18 olduğu görülmektedir. Dergiye, TR Dizin şartlarına uyum sağlamak amacıyla, 01.01.2020 tarihinden itibaren gönderilen çalışmalara ait gerekliyse etik kurul onayı talep edilmeye başlanmıştır.

Dergiye ulaşmak için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd

 

Amasya Üniversitesi

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü