Bu Proje ‘Hayati Önem’ Taşıyor

Üniversitemiz tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında kabul edilen “Havayolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin Kullanımı” isimli projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla bir toplantı düzenlendi. Rektörlük konferans salonunda yapılan toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, üniversitemiz yönetimi ile proje ekibi, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Havayolu Yönetimine Alternatif Çözümler Öneriyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan aynı zamanda projenin yürütücülüğünü de üstlenen Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Elmacı; bilimsel çalışmaların adım adım ilerlediğini kaydederek tanıtımı yapılan proje ile de bu adımlara bir yenisini eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Sağlık alanında meydana gelen gelişmelerin insan hayatının değerinin anlaşılması noktasında en önemli adımlardan birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacı; projenin, Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanılan ancak Türkiye’de özellikle hastane öncesi alanda yaygın olarak kullanılmayan alternatif havayolu ekipmanlarının ülkemizde de kullanımının artırılması amacıyla yapıldığını kaydetti.

IMG_7229

Elmacı projeyi şu sözlerle tanıtı:

“Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olarak yürüttüğümüz projemiz 2017 döneminde başvurusu yapılan 206 proje içerisinde kabul edilen 26 projeden birisidir. Yurt içi ortağımız Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yurt dışı ortaklarımız Macaristan Debrecen Üniversitesi ve Romanya Craiova Üniversitesiyle birlikte projemizin faaliyetleri devam etmektedir.

Bu proje önemlidir; çünkü, hastane öncesi alanda acil havayolu açıklığı sağlanması gereken kritik vakalarla sık karşılaşılmakta ve bu kritik hastalara en kısa sürede havalanmanın sağlanması gerekmektedir. Zor havayolu yönetimi olan hastalarda ilk seferde endotreakeal girişimde başarılı olma oranı özellikle hastane öncesi alanda müdahale için süre kısıtlılığı, hızlı müdahale gerekliliğinin vermiş olduğu stres ve mesleki deneyimin yetersiz olması gibi nedenlerinden dolayı azalmaktadır. Bununla birlikte tekrarlı denemelerle entübasyon girişimde bulunmak hastanın havalanmasını ve oksijenizasyonunu geciktirmekte ve birçok komplikasyonlara neden olup ölüm oranlarını artırmaktadır.  Bu nedenle endotreakeal entübasyon uygulaması zor olan hastalarda tekrarlı girişimler yerine endotreakeal entübasyona alternatif olarak geliştirilen supraglottik ve glottik yöntemlerin kullanılması ile hızlı ve başarılı bir şekilde havayolu açıklığını ile komplikasyonların ve mortalitenin azaltılması sağlanacaktır.’’

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Elmacı; projenin amacına ulaşmasını temenni etti.

Proje Sonuçları ile Ölüm Oranları Azalacak

IMG_7310

Projenin yurtiçi ortaklarından Amasya İl sağlık Müdürlüğü adına bir konuşma yapan İl Müdürü Dr. Öner Nergiz; dünyada yapılan en önemli yatırımın insan sağlığına yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

Ülke olarak son yıllarda sağlık alanında önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Dr. Nergiz; ülkemizin sağlık alanında dünyayla yarışır hale geldiğini belirtti.

Hastane öncesi sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Nergiz; projenin sonuçlarının komplikasyon ve ölüm oranlarını azaltması noktasında çok değerli olduğunu ifade etti.  Üniversitemiz ile birlikte proje gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyen Dr. Nergiz; proje ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Havayolu Yönetimi Dersi İlave edildi

IMG_7413

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Arslan Say, “Ulusötesi toplantılarda elde ettiğimiz bilgiler ışığında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı müfradatına “Havayolu Yönetimi” dersi ilave edilmiştir. Bu derste ve Amasya’ya komşu illerimizde çalışan hastane öncesi sağlık çalışanlarına verilen eğitimlerde kullanılmak üzere ‘Alternatif Havayolu Yöntemleri’ isimli akademik yayın, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Romence, Macarca dillerinde yayımlanmıştır. Projemizin sonuçlarını YÖK ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak diğer üniversitelerdeki öğrenciler ve sahada görev yapan hastane öncesi sağlık çalışanlarının da faydalanması için girişimlerde bulunacağız.’’ dedi.

Proje süresinin yirmi dört ay ve bütçesinin 104 bin Euro olduğunu kaydeden Say; ‘’Üniversitemiz projeyi, yurtdışı ortakları olan Macaristan Debrecen Üniversitesi, Romanya Din Craiova Üniversitesi ve yurtiçi ortağı olan Amasya İl Sağlık Müdürlüğüyle yürütülmektedir. Proje kapsamında yurtiçi ve ulus ötesi ortaklarla bir araya gelinerek hava yolu yönetiminde kullanılan alternatif yöntemler hakkında en güncel, en yenilikçi en uygun bilgilerin açığa çıkarılması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda geliştirilen müfredatının İlk ve Acil Yardım Programı müfredatına entegre edilmesi, hastane ve hastane öncesi alanda hizmet veren hastane öncesi sağlık personellerin eğitilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle daha etkili ve kaliteli hizmet verilerek acil müdahaleler esnasında geç ve etkisiz hava yolu yönetimine bağlı ortaya çıkan komplikasyon ve ölüm oranlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.’’ cümleleriyle projenin amacını özetledi.

Toplantı kokteyl programının ardından sona erdi.

Akademik ders kitaplarının linkleri:

http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine1/index.html#/0

http://airway.amasya.edu.tr/images/magazine2/index.html#/0

 

 

 Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü