Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Şafak ULUÇINAR SAĞIR
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Temel Eğitim
Ünvanı : Prof. Dr.
E-Posta : safak.ulucinar@amasya.edu.tr
Dahili : 3410
Oda No :

 

Öğrenim Dönemi

Üniversite

Öğrenim Alanı

2003-2008

Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi / Doktora

1999-2002

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Yüksek Lisans

1995-1999

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Amasya Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği / Lisans

Yüksek Lisans Tezi

Krom Türlerinin Farklı Adsorbanlarda Tutunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, 2002.

Doktora Tezi

Fen Bilgisi Dersinde Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin Etkililiğinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, 2008.

Akademik ve Mesleki Deneyim

Görev Süresi

Ünvan

Üniversite Ve Kurum/Kuruluş

Bölüm

2018-

Prof.Dr.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 2013-2018

 Doç.Dr.

 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 İlköğretim Bölümü Sınıf Öğrt. Anabilim Dalı

2009-2013

Yrd.Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Sınıf Öğrt. Anabilim Dalı

2008- 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı

2003-2008

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı

2002-2003

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı

1999-2002

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

 

Akademik ve İdari Görevler

2010- 2011 Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kimya Alt Komisyonu Üyeliği

2010- 2011 Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı

2011-  Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

2013- 2016 Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı

2016- Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı

Projeler

 • Fen alanı öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya yönelik tutumları ve bilimsel tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, BAP, 2017-2018. Proje Yürütücüsü
 • İlkokul öğretmenlerine yönelik hizmetiçi eğitim kursu: argümantasyon uygulamaları, Amasya Üniversitesi, BAP, 2014-2016. Proje yürütücüsü.
 • İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Tartışmaya Katılım  Düzeylerinin Geliştirilmesi, Amasya Üniversitesi, BAP, 2012-2013. Proje yürütücüsü.                                  
 • İlköğretim Fen Bilgisi ve Lise Kimya Derslerinde Sınıf İçi Tartışma Yönteminin Öğrenci Başarılarına Etkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, BAP, 2003-2008, Araştırmacı.
 • Fen Öğretmenleri İçin Basit Araç-Gereçlerle Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri, TÜBİTAK, Şubat 2010, Eğitmen.
 • Sınıf Öğretmenleri İçin Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri, TÜBİTAK, Haziran 2010, Eğitmen.
 • Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Etkinlik Temelli Fen Öğretimi, TÜBİTAK, Şubat 2011, Eğitmen
 • Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Basit Araç-Gereçlerle “Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam” Etkinlikleri, TÜBİTAK, Şubat 2013, Eğitmen.
 • Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması, TÜBİTAK, 02-08 ŞUBAT 2013. Eğitmen
 • Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Danışmanlığı, TÜBİTAK, 28 Ocak-1 Şubat 2013. Eğitmen. 
 • Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Alternatif Öğretim Etkinlikleri Hazırlama Bilim Danışmanlığı Semineri, Konya, TÜBİTAK, 1-5 Temmuz 2013, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • Mucitler Bilim Kampı, Kayseri,  TÜBİTAK, Şubat 2015, Eğitmen.
 • Öğretmen Adaylarına 21. Yüzyıl Okuryazarlık Eğitimi Projesi, Amasya, TÜBİTAK, Ağustos 2015, Eğitmen, Düzenleme Kurulu Üyesi.

Verilen Dersler

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

Fen Eğitimi

 

2

2

 

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

3

0

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (YL)

3

0

Bilimin Doğası ve öğretimi (Doktora)

3

0

Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (Seç. YL)

3

0

Bahar

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

3

0

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

Ö.T. ve Materyal Tasarımı

2

2

Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri (Seç. YL) 

3

0

Sınıf Öğretmenleri İçin Pedagojik Alan Bilgisi (Dr)

3

0

 

Ödüller

SCI da taranan dergilerde yayınlanan çalışmalardan dolayı

 • 2005, 2009, 2011, 2012, 2014 TÜBİTAK yayın teşvik ödülü
 • 2009 Amasya Üniversitesi başarı plaketi
 • 2011,2012, 2013, AÜ Yayın teşvik ödülü

Hakemlik Yapılan Dergiler

 • Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
 • Educaitonal Review
 • New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences Academy
 • International Journal Of Academic Research In Education
 • Elementary Education Online
 • Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
 • Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

 Yönetilen Tezler

ÖZBAŞ, N. (2013) Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri ile epistemolojik inançları, öğretim ve ölçme değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi.

ÖĞRETEN, B. (2014) İlköğretim öğrencilerinin bilimsel tartışmaya katılım düzeylerinin geliştirilmesi, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi.

ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN, M. (2017) Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı bağlamında sınıf öğretmenlerinin fen konularındaki pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi,Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı. Doktora tezi.

BAŞGÜL, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik metaforik algılarının incelenmesiAmasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek lisans tezi.

 VARLI, B. (2018). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının fen başarısı, sorgulama, üstbiliş ve özdüzenleme becerilerine etkisi, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi.


 Yayın Bilgiler

 • Özlü, K., Uluçınar Sağır, Ş., Çekin, R., Yamaner, F. & Turgut, A. (2018).  The vıews of prospectıve  physıcal educatıon teachers about the nature of scıence,  European Journal Of Physical Education And Sport Science, 5 (2), 203-222.   
 • Can, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Fen, Teknoloji, Matematik Ve Mühendislik (FeTeMM) Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, International Journal of Turkish Education Sciences, 6 (11), 62-83.
 •  Sakar, D. , Uluçınar Sağır, Ş. & Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek Uyarlama Çalışması, International Journal of Turkish Education Sciences, 6 (11), 1-14.
 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bilişötesi Öğrenme Stratejileri, Kimya Laboratuvar Endişeleri ve Kimya Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelemesi, Karaelmas Journal of Educational Sciences 6 (1) 62-74.
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2018). The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest, The International Journal of Educational Researchers, 9 (1), 1-11.
 • Alkış Küçükaydın, M. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Zihinsel İmajları ve Yöntem-Teknik Yaklaşımları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  33(4)953-966. 
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri kılavuz kitap seçim kriterlerinin belirlenmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (2), 391-402.
 • Can, K., Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilişötesi öğrenme stratejileri, özyeterlik algısı ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1), 81-95.
 • Uluçınar Sağır, Ş. & Bozgün, K. (2017). Öğretmen adaylarının küresel ısınma ve sSera etkisi ile ilgili bilgi düzeylerinin incelenmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 ( 30), 1777-1793.
 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Eğitimde ters-yüz sınıf uygulamaları, International Journal of Social Sciences and Educational Research, 3 (5), 1904-1916
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Fen Kılavuz Kitaplarının İncelenmesi,  Karaelmas Journal of Educational Sciences,  5 (1) 19-29 .  
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Science perception of prospective class teachers. Journal of Education and Practice, 9 (15), 91-102.
 • Ulucınar Sağır, Ş.&  Aslan, O. (2017). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının ve Değerlerinin İncelenmesi,  International Online Journal of Educational Sciences,  9 (1), 224 – 242.
 • Alkış Küçükaydın, M. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Bileşenlerinin Analizinde Kart Gruplama Aktivitesi,  International Online Journal of Educational Sciences,  9 (2), 544-560.
 • Alkış Küçükaydın, M., Uluçınar Sağır, Ş. & Kösterilioğlu, İ. (2017). In-service traning argumentation application for elementary school teachers: Pilot study. European Journal of Science and Mathematics Education, 5 (2), 158-164.
 • Alkış Küçükaydın, M. & Uluçınar Sağır, Ş. (2016). An Investigation of Primary School Teachers’ PCK towards Science Subjects Using an Inquiry-Based Approach, International Electronic Journal of Elementary Education, 9(1), 87-108.
 • Ulucinar Sagir, Ş.,  Aslan, O., Bertiz, H. & Oner Armagan, F. (2016). Investigation of the relationship between pre-service science teachers’ perceived self-efficacy in science teaching and disposition toward reflective thinking, European Journal Of Scıence And Mathematıcs Educatıon, 4 (3), 331-344.
 • Alkış Küçükaydın, M. & Uluçınar Sağır, Ş. (2016). Examination of the Argumentation Processes of Classroom Teachers Participating in On-the-job Training Activities, Participatory Educational Research (PER), 3(2), 34-50.
 •  Alkış Küçükaydın, M. & Uluçınar Sağır, Ş.(2016). Kitap incelemesi: Loughran, J., Berry, A. and  Mulhall, P. (2012).  Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge (2 nd Ed.) Rotterdam-Boston: Sense Publishers., İlköğretim Online, 15 (1), 3-6.
 • Ekin, B., Uluçınar Sağır, Ş. & Saltan, F. (2016). The Comparison of Evaluation of Concept Map and Structured Grid with Multiple-Choice Test, Participatory Educational Research (PER), Special Issue, II, 100-111.
 • Uluçınar Sağır, Ş. & Bertiz, H. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenliği Öğrencileri ve Pedagojik Formasyon Fen Grubu Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 357-384. 
 • Alkış Küçükaydın, M., Akkanat, Ç., Bakioğlu, B., Uluçınar Sağır, Ş.,  Gökdere, M. & Karamustafaoğlu, O. (2015). Effectiveness of the Nature of Science Activities Developed for 5th Grades, Participatory Educational Research (PER), 2 (2), 84-92.
 •  Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R. (2015).  Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi,  Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1, 22-33.
 • Alkış Küçükaydın, M. Arslan, R. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Çok Kültürlülüğün Medya, Edebiyat, Oyun Ve Müziğe Yansımaları, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7,34, 583-593.
 • Özbaş, N. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Sınıf öğretmenlerinin düşünme stilleri ve  kullandıkları ölçme-değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33,1,365-386.
 • Uluçınar Sağır, Ş., (2014). İlköğretim öğrencilerine yönelik fen kaygı ölçeği, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,  37, 1-20.
 • Bertiz, H. & Uluçınar Sağır, Ş.(2014). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Portfolyo ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamı ve Etkileri, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11,2,63-84.
 • Bolat, A., Aydoğdu, Ü.R., Ulucınar Sağır, Ş. & Değirmenci, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,3,1, 218-229
 • Kaşıkcı, Y., Ulucınar Sağır, Ş., Değirmenci, S. & Bacanak, A. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Görevleri ile İlgili Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3,1, 419-428.
 •  Öğreten B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Argümantasyona dayalı fen öğretiminin etkililiğinin incelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11,1,75-100.
 • Öğreten, B.& Uluçınar Sağır, Ş. (2013) 4. Sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif öğretimine akademik başarıya ve tutuma etkisi, Batı Anadolu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 7, 1-18.
 • Uluçınar Sağır, Ş.& Kılıç, Z. (2013).  İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 308-318.
 • Uluçınar Sağır,Ş. & Kılıç, Z. (2012). Analysis Of The Contribution Of Argumentation-Based Science Teaching On Student Success And Retention, Eurasian Journal of Phsics and Chemistry Education, 4,2, 139-156.
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2012). Examination of the relationship between the primary school students’ attitude towards science and anxiety towards science. Journal of Baltic Science, 11 (2) 127-141.
 • Aslan, O. & Uluçınar Sağır, Ş. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), 9 (2) 82-94.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S & Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Kimya Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Tekin, S., Uluçınar Sağır, Ş. & Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Dersi Kazanımlarının Kimya Deneyleri Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 163-174.
 • Ulucinar Sağır, S. (2011) Reviewing Science And Nature Activities of Preschool Teachers, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(3): 331-342
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2011), Research On Problem Solving Skills Of Teacher Candidates, e-Journal of New World Sciences Academy, 1C0455, 6, (4), 2482-2494.
 • Uluçınar Sağır, Ş. &  Karamustafaoğlu, O. (2011). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Program Geliştirme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeyleri”, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 106-123.
 • Uluçınar Sağır, Ş. & Aslan, O. (2009)  Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, www.newwsa.com ., 4 (2), Article Number: 1C0035.
 • Öner Armağan, F., Uluçınar Sağır, Ş. & Yalçın Çelik, A. (2009) The Effects Of Students’ Problem Solving Skills On Their Understanding Of Chemical Rate And Their Success On This Issue,  Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 2678–2684.
 • Yalçın Çelik, A., Uluçınar Sağır, Ş. & Öner Armağan, F. (2009).The Effect of Students’ Perceptions of Nature of Matter on their Laboratory Attitudes and Their Achievement in Chemical Equilibrium. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 607–611.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Yalçın Çelik, A. & Öner Armağan, F. (2009)  Metalik Aktiflik’ Konusunun Öğretimine Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 283-293.
 • Aslan, O., Uluçınar Sağır, Ş. & Cansaran, A. (2008) Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 25, 283 -295.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Aslan, O. & Cansaran, A. (2008) İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevre Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, İlköğretim Online, 7(2), 496-511.
 • Uluçınar Ş., Doğan, A. & Kaya, O.N. (2008) Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi ve Laboratuvar Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 485-494.
 • Karaca A, Uluçınar Ş. & Cansaran A. (2006) Fen Bilgisi Eğitiminde Laboratuarda Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanması, , Milli Eğitim Dergisi, 35 (170), 250-259.
 • Uluçınar Ş. & Onar A.N (2005) Effects Of Cr(III) Organic Complexes On The Separation Of Cr(III) And Cr(VI) By Adsorption, , Chemical Speciation And Bioavailability, 17 (2), 31-39.
 • Uluçınar Ş., Cansaran A. & Karaca A. (2004) Fen Bilimleri Laboratuar Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt No 2,Sayı 4, 465-475.

 Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

 • Uluçınar Ş. & Onar A.N (2000) Solid Phase Extraction Of Chromium Species, , 2. Ege Analitik Kimya Günleri, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, Balıkesir (özetler kitabı).

 • Uluçınar Ş. & Onar A.N. (2002) Chromium Speciation Using Solid Phase Extraction, , Euroanalysis XII,  Dortmund, Germany. (özetler kitabı).

 • Uluçınar Ş. & Onar A.N. (2002) Krom Türlerinin Adsorbsiyonu, , XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya. (özetler kitabı).

 • Armağan Ö. F, Uluçınar Ş., Çelik Y.A. & Kılıç Z. (2006) Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapısını Kavramalarının Kimyasal Denge Konusundaki Başarıları Üzerine Etkisi, , VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi,  Ankara (Bildiriler kitabı).

 • Uluçınar Ş., Kaya O. N. &Doğan A. (2006) Hizmet İçi Fen Bilgisi Öğretimi Kursuna Katılan Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi ve Deneysel Çalışmalar Hakkındaki Görüşleri,  Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara. (Bildiriler kitabı).

 • Uluçınar Ş., Armağan Ö.F. & Köksal A.E. (2007)  Maddenin Tanecikli Yapısı Konusu'nun Eski ve Yeni Fen Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Karşılaştırılması, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat (Bildiriler kitabı) .

 • Aslan, O. & Uluçınar Sağır, Ş. (2008) Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Tutum ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008), Eskişehir (Bildiriler kitabı)

 • Yalçın Çelik, A., Uluçınar Sağır, Ş. & Kılıç, Z. (2008) İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası İle İlgili Görüşleri. VIII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu (Bildiriler kitabı) .

 • Uluçınar Sağır, Ş. & Yalçın Çelik, A. (2009).The Effects Of Students’ Problem Solving Skills On Their Understanding Of Chemical Rate And Their Success On This Issue,  Öner Armağan, F., World Conference on Educational Sciences. North Cyprus.

 • Yalçın Çelik, A., Uluçınar Sağır, Ş. & Öner Armağan, F. (2009). The Effect of Students’ Perceptions of Nature of Matter on their Laboratory Attitudes and Their Achievement in Chemical Equilibrium. World Conference on Educational Sciences. North Cyprus. 

 • Uluçınar Sağır, Ş. & Kılıç, Z. (2009). Bilimsel Tartışma Odaklı Öğretimin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası İle İlgili Kavramları Anlama Düzeylerine Etkisi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-4 Ekim 2009, Kuşadası. (Özetler kitabı).

 • Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş. & Özkan, M. (2012). Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde. (Bildiriler kitabı)

 • Öğreten, B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2012). Etkileşimli Web Destekli Öğretim Yönteminin 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde. (Bildiriler kitabı)

 • Öğreten, B. Uluçınar Sağır, Ş. & Özbaş, N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel tartışmaya katılım düzeylerinin geliştirilmesi, XII. UIlusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2013, Kuşadası. (Bildiriler kitabı)

 • Kaşıkcı, Y., Ulucınar Sağır, Ş., Değirmenci, S. & Bacanak, A. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Görevleri ile İlgili Görüşleri, 2ndWorld Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 7-9 Kasım, Antalya.

 •  Ulucınar Sağır, Ş., Değirmenci, S., Aydoğdu,Ü.R. & Bolat, A. (2013). 5. Sınıf öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Kavramları Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi, 2ndWorld Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS, 7-9 Kasım, Antalya.

 •  Başgül, M., Bozgün, K. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2014), Sınıf öğretmenli adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançları ve pedagojik gelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül, Adana (özetler kitabı).

 • Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, S. ve Uluçınar Sağır, Ş. (2014). İlkokul 4. sınıf maddeyi tanıyalım ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme çalışması, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, ICEMST 2014, 16-18 Mayıs, Konya  (özetler kitabı).

 • Alkış Küçükaydın,M., Akkanat, Ç., Bakioğlu, B., Uluçınar Sağır, Ş., Gökdere, M. & Karamustafaoğlu, M. (2014), 5. Sınıflar İçin Geliştirilen Bilimin Doğası Etkinlilerinin Etkililiği,International Conference On Education In Mathematics, Science & Technology Icemst 2014, 16-18 Mayıs, Konya (özetler kitabı).

 • Göke, S. Uluçınar Sağır, Ş. (2014), Bilgisayar destekli argümantasyon materyali geliştirilmesi: pilot uygulama, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 11-14 Eylül, Adana (özetler kitabı).

 • Anar, F., Uluçınar Sağır, Ş. & Tekin, S. (2015). 7.Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Yapısı Hakkındaki Kavram Yanılgıları, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-19 Nisan, Niğde (özetler kitabı).

 • Alkış Küçükaydın, M., Kösterelioğlu, İ., Uluçınar Sağır, Ş.(2015). In-Service Training Argumentation Application for Elementary School Teachers: Pilot Study, ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, 4-7 June 2015, Atina.

 • Ekin, B. Uluçınar Sağır, Ş. & Saltan, F. (2015). The Comparison of Evaluation of Concept Map and Structured Grid with Multiple-Choice Test, IDEAL Conference,5-7 November 2015, Amasya.

 • Koldaş, Ö. & Uluçınar Sağır, Ş. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda görüşleri. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya.

 • Başgül, M., Uluçınar Sağır, Ş. & Bozgün, K. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Görüşleri, 15. Uluslar arası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi, USOS2016, 11-14 Mayıs, Muğla.

 • Varlı, B., Uluçınar Sağır, Ş. (2016). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin laboratuar etkinliklerini yaparken yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri, III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1-3 Eylül, Samsun.  

 • Özgüler, A., Uluçınar Sağır, Ş. & Koldaş, Ö.(2016). İlkokullarda Kullanılan Fen Bilimleri Dersi Kılavuz Kitaplarının İncelenmesi, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül, Trabzon.

 • Özgüler, A., Uluçınar Sağır, Ş. & Koldaş, Ö.(2016).Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Kılavuz Kitap Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül, Trabzon.

 • Özlü, K. Uluçınar Sağır, Ş., Çekin, R. & Yamaner, F. (2016). The views of Prospective Physical Education Teachers About The NAture of Science, 10 th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, ICPESPT 2016, 18-20 November, Elazığ, Turkey.

 • Alkış Küçükaydın, M., Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesine Yönelik Pedagojik Alan Bilgileri, EJER IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli.  

 • Varlı, B., Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Ortaokul 5. sınıf Fen Bilimleri dersi “ışığın ve  sesin yayılması” ünitesi başarı testi geliştirme çalışması, IX. Uluslararası Eğitim araştırmaları Kongresi, 11-14 Mayıs, Ordu.

 • Ozan, F., Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Merak Kavramına Yönelik Algıları, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan, Antalya.

 • Can, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Investıgatıon of the relatıon between metacognıtıve learnıng strategıes, selfeffıcacy and problem solvıng skılls of prımary school teachers,  4th International Conference on Social Sciences and Education, 8-10 September, Ankara, Türkiye

 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). The level of metacognıtıon learnıng strategıes, anxıety toward chemıstry laboratuary and chemıstry motıvatıon of scıence educatıon students related to the dıfferent varıables, 4th International Conference on Social Sciences and Education Research, 8-10 September, Ankara, Türkiye.

 • Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Flıpped classroom model ın educatıon,  4th International Conference on Social Sciences and Education Research, 8-10 September, Ankara, Türkiye.

 • Uluçınar Sağır, Ş. & Zülfikaroğlu, A. (2017). Determining The Levels Of University Students' Chemistry Knowledge Associating With The Daily Life,
   3rd International Turkic Wordl Conference on Chemical Sciences and Technology, 10-13 September, Bakü, Azerbaycan.

 • Uluçınar Sağır, Ş. (2017). The Relation Between Elementary School Students' Science Success and Science Attitude, Anxiety, Interest, 3rd International Turkic Wordl Conference on Chemical Sciences and Technology, 10-13 September, Bakü, Azerbaycan.

 • Uluçınar Sağır, Ş., Bozgün, K.(2017). Investigation of knowledge levels about global warming and greenhouse effect of preservice teachers. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 18-21 May, Kuşadası, Turkey.

 •  Uluçınar Sağır, Ş. & Ozan, F. (2018).The effect of stem activities on the secondary school students opinions about nature of science, II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, 26-28 Nisan, Muğla.

 • Varlı, B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). The effect of inquiry-based teaching on secondary school student’s self-regulation skills and attitudes towards science,  27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2018), 18-22 Nisan, Antalya.

 • Varlı, B. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). The effect of inquiry based teaching on science academic success and  success permanency of secondary school students,   27th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2018), 18-22 Nisan, Antalya.

 • Sakar, D., Uluçınar Sağır, Ş. & Ozan, F. (2018). Adaptation of teacher attitudes about inquiry based teaching scale, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan, Ankara.

 • Can, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Classroom teachers' views on science, technology, mathematics and engineering (STeMM) practices, 17. Uluslararasi Sinif Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan, Ankara.

 • Can, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Investigation of environmental awareness and attitudes of primary school students, 17. Uluslararasi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan, Ankara.

 • Ozan, F. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Fetemm Etkinlikleriyle İşlenen Derslerin Etkililiği, Uluslarası Bilim ve Eğitim Kongresi, 23-25 Mart, Afyon.

 • Ozan, F. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Fen Bilimleri Dersinde Uygulanan FeTeMM Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Uluslarası Bilim ve Eğitim Kongresi, 23-25 Mart, Afyon.

 • Akan, A. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). 4. Sınıf öğrencilerinin oyun ve fiziki etkinliklere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testleri (KİT) aracılığıyla incelenmesi, International Learning, Teachinf and Education Research (ILTER) Congress, 6-8 Eylül, Amasya.

 • Delice, S., Uluçınar Sağır, Ş. & Çakır, R. (2018).Teknoloji destekli laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi, International Learning, Teaching and Education Research (ILTER) Congress, 6-8 Eylül, Amasya.

 • Bozgün, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Okuma yazmayı öğrenme sürecinde okul öncesi eğitimin etkisi, 2'nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ISAS 2018, 30 Kasım- 2 Aralık, Samsun.

 • Uluçınar Sağır, Ş. & Bozgün, K. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik yeterliklerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi, 2'nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ISAS 2018, 30 Kasım- 2 Aralık, Samsun.

 • Can, K. & Uluçınar Sağır, Ş. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin incelenmesi, ISCESS 2018, Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 22-25 Kasım 2018, Antalya.

   

   

    

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Uluçınar Sağır, Ş. & Karamustafaoğlu, S. (2014). Okul Öncesi Dönemde Kullanılan Teknik ve Yöntemler. Sf.125-154. Edt. Metin. M., Şahin, Ç. (2014) Örnek Uygulamalarla Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara.

Uluçınar Sağır, Ş. & Karamustafaoğlu, S. (2017). Okul Öncesi Dönemde Kullanılan Teknik ve Yöntemler. Sf.189-244. Edt. Hakan Şevki Ayvacı, Suat Ünal (2017). Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara.

 Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Fen Merkezi ve Deneyler. Sf 143-199. Edt. Ahmet Turan Orhan. (2018) Erken Çocuklukta Fen Eğitimi, Eğiten Kitap, Ankara.

 Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Pedagojik alan Bilgisi Modelleri. Sf 14-38. Edt. Şafak Uluçınar Sağır, Ş. (2018). Teoriden Uygulamaya Pedagojik Alan Bilgisi, Pegem Akademi, Ankara.