Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Mehmet Yiğit
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Türkçe Eğitimi
Ünvanı : Dr.Ögr.Üyesi
E-Posta : mehmet.yigit@amasya.edu.tr
Dahili : 3321
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Mehmet YİĞİT

2.      Doğum Tarihi: 01.05.1954

3.      Unvanı: Yrd.Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili

A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak.

1979

Y. Lisans

Türk Dili

A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak.

1981

Doktora

Türk Dili

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1986

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 12.03.1987     

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri :

1. Ekrem Arıkoğlu, Mihr ü Vefâ, inceleme - Karşılaştırmalı Metin - indeks, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1991, (Ekrem Arıkoğlu, şimdi Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesidir).

2. Metin Yılmaz, Mesnevî-yi Penâhî, Karşılaştırmalı Metin - Gramer - İndeks, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1992, ( Metin Yılmaz, şimdi Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğretim üyesidir).

3.  Bedri Sarıca, Kutadgu Bilig'de isim Çekim ve Yapım Ekleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 1993, (Bedri Sarıca, şimdi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğretim üyesidir).

 

 7.     Yayınlar

            7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1."Erzurumlu Darîr, Fütûhu'ş-Şâm Tercümesi ve Nüshaları Üzerine", Türk Kültürü Araştırmaları,Prof. Dr. Necati Akder Armağanı (1984), 171-185

2."ilâhî Divanı ve Divandan Dokuz Türkçe Gazel", Töre, 171-172 (1985), 42-44

3."Fütûhu'ş-Şâm Tercümesi'nin Millet Kütüphanesi Nüshası Üzerine",Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. şerif Baştav Armağanı, (1988), 185-193

4."Hurûfîlik ve Fazlullah Hurûfî", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, C.1 (1990), 73-88

5."Refî'î  ve Genc-nâme'si", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.2, C.2 (1991), 81-136

6."Van'da Matbuat Hayatı", Van Kütüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van 1992, s. 570-575

7. "Erzurumlu Darîr'in Kıssa-i Yûsuf'u Üzerine" (Dr. Leylâ Karahan Erzurumlu Darîr, Kıssa-i Yûsuf, inceleme-Metin-Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994) adlı bilimsel tenkit yazısı, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmak üzere sıraya konulmuştur.

 

 7.7.  Diğer yayınlar

1."Yahya Kemal'in Dil Anlayışı", Yahya Kemal'in Doğumunun 100. Yıldönümünü Anma Günü, Van, 2 Aralık 1984, [Gülpınar, 120 (1986), 25-28]

2."Türk Milletinin Millî Kahraman Modeli Alp-Eren ve Mehmet Akif", istiklâl Marşı'nın Kabulünün 65. Yıldönümünü Anma Günü, Van, 12 Mart 1986, [ Gülpınar, 124, (1986), 6-8 ]

3."Türk Kültüründe Öğretmenin Yeri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretmenler Günü Kutlama Programı,Van, 2 Aralık 1987,[Gülpınar, 219, (1994), 10-11 ]

4."Millî Seciyemizin Aynası Olan şairlerimiz ve Mehmet Akif", Mehmet Akif Ersoy'un Ölümünün 51. Yıldönümünü Anma Günü, Van, 28 Aralık 1987

5."Vankulu Mehmed Efendi ve Vankulu Lûgati", Van 21 Mart 1988, [ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, C.1, Van, (1990), 314-325 ]

6."Yunus Emre'nin Dili", Yunus Emre Sevgi Yılı, Van, 20 Mayıs 1991

7. "Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında Ahmed Yesevî Faktörü", Van, 13 Mayıs 1993 , ("Maneviyat ve Kültür Adamımız Hoca Ahmed Yesevî" konulu panelde yapılan konuşma metni, Van ve civarına yayın yapan özel kanal Merkür TV'de 15 Mayıs 1993 günü yayımlanmıştır). [Türk Yurdu, 73, (1993), 14-19]

8. "Harf inkılâbı ve Dilde Sadeleştirme Çalışmaları" 10 Kasım Atatürk' ü Anma Programı, Amasya, 10 Kasım 1994

9. "Fuzulî'nin Eserlerinde Kullandığı Dil", Büyük Türk şairi Fuzulî‘nin Doğumunun 500. Yılı Paneli, Amasya, 20 Aralık 1994 [Türk Kültürü, 386, (1995), 378-384]

10. "şair Öğretmenlerimiz", Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Amasya, 24 Kasım 1995

11. "istiklâl Marşı Nasıl Yazıldı?", istiklâl Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 60. Ölüm Yıl Dönümünü Anma Programı, Amasya, 27 Aralık 1996

l2. "Cumhuriyet Döneminde Aruzla Yazan şairler", Türk şiiri Paneli, Amasya, 20 Mayıs l997

13."Yirmi Dört Kasımlar Artık Bir Hüzündür", Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Amasya, 24 Kasım 1997

     

8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

1. Başkan yardımcısı sıfatıyla yürüttüğüm "Van Kütüğü" adlı proje, iki yılı aşkın bir sürede tamamlanmış olup, çalışmaların  sonucu, bir çeşit   "Van El Kitabı" sayılabilecek 951 sayfalık oldukça hacimli bir eser halinde yayımlanmıştır.

2. "Erzurumlu Darîr'in Mu'cizât-ı Nebevi'si, Dil Bilgisi - Karşılaştırmalı Metin - indeks" konulu proje tamamlanmış olup, henüz yayımlanmamıştır.

3. "Amasya Merkezindeki iş Yeri Adları Üzerine Bir Araştırma" konulu proje tamamlanmış; fakat sonuç raporu henüz yayımlanmamıştır.

 Katıldığım Projeler:

l. Türk Dil Kurumu tarafından yürütülmekte olan "Yedi Yüz Yıllık Tarihî Türk Sözlüğü" projesi çerçevesinde Refî'î'nin Beşâret-nâme'sini fişlemiş bulunuyorum.

 

9.    İdari Görevler

1.Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Mart 1987 - 10 Ocak 1994

2.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kültürel Faaliyetleri Yürütme Kurulu Üyeliği, 1987-1992

3.Fen-Edebiyat Fakültesi, Yayın Komisyonu Üyeliği, 1987-1993

4.Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 1990 - 1993

5.Van Valiliği, "Van il Özel idaresi Kültür Varlıklarını Araştırma Derleme Tanıtma ve Yayınlama Kurulu", Yayın Komisyonu Üyeliği, 23.12.1992 - 18.01.1994

6.Dünyada Van Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 23.12.1992-18.01.1994

 

7.Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 1987 - 10.01.1994

8.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği, 1987 - 10,01.1994

9.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 1987 - 10.01.1994

10. Amasya Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 07.02.1994-22.02.1998

11. Amasya Eğitim Fakültesi, Türkçe  Eğitimi Bölümü Başkanlığı, 23.02.1998 - Devam ediyor.

12. Amasya Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 07.02.1994 - Devam ediyor.

13. Sevgican Dergisi, Yayın ve Danışma Kurulu Üyeliği, Ağustos 1998- Devam ediyor.

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Güz

Türk Dil Bilgisi I

  2

  0

  104

Türk Dil Bilgisi III

  2

  0

  100

 

Eski Türkçe Metin İncelemeleri

  3

  0

   93

 

Anlama Teknikleri I: Okuma

  2

  2

   40

İlkbahar

Türk Dil Bilgisi II

  2

  0

  104

Türk Dil Bilgisi IV

  2

  0

  100

 

 

Genel Dil Bilimi

  3

  0

  100

 

 

Orta Türkçe Metin İncelemeleri

  2

  0

    50

 

 

Yaşayan Türk Lehçeleri

  2

  0

    50

 

Güz

Türk Dil Bilgisi I

  2

  0

  104

Türk Dil Bilgisi III

  2

  0

  100

Eski Türkçe Metin İncelemeleri

  3

  0

   93

Günümüz Dünya Sorunları (Seç.)

  2

  0

   11

İlkbahar

Türk Dil Bilgisi II

  2

  0

  104

Türk Dil Bilgisi IV

  2

  0

  100

Genel Dil Bilimi

  3

  0

  100

Orta Türkçe Metin İncelemeleri

  2

  0

    50

Yaşayan Türk Lehçeleri

  2

  0

    50